Over Israël’s afschrikking strategie via nucleaire en conventionele wapens

In de komende jaren zou Israël te maken kunnen krijgen met het groeiende vooruitzicht van MVW-terrorisme – d.w.z. aanvallen met chemische, biologische of zelfs nucleaire wapens. In dit verband is het van vitaal belang dat Israëlische functionarissen hun uiterste best doen om misleidende vijandige manipulaties van humanitair internationaal recht te voorkomen.

Dit is met name urgent met betrekking tot het gebruik door de vijand van ‘menselijke schilden‘, een illegale vorm van militaire misleiding die kan worden gebruikt om Israëlische vergelding af te schrikken. Misleiding kan zowel van staats- als van sub-staat vijanden afkomstig zijn en zou denkbaar primitieve nucleaire apparaten zoals ‘vuile bommen’ kunnen omvatten (wapens die geen echte kettingreacties omvatten, maar in plaats daarvan conventionele explosieven aan splijtstoffen verbinden).

Volgens het gezaghebbende internationaal recht schendt de praktijk om burgers naar aangewezen militaire gebieden te verplaatsen of omgekeerd militaire goederen naar burgerdorpen of -dorpen te verplaatsen, de oorlogswet (ook bekend als de wet van gewapende conflicten of humanitair internationaal recht). Deze overtreding wordt over het algemeen beschouwd als een soort van ‘misleiding’, maar informeel wordt het vaker het probleem van ‘menselijke schilden’ genoemd. Hoe barbaars men dit ook noemt, Israëls hogere militaire planners moeten erover waken dat dit het essentiële contraterrorisme nooit in de weg mag staan.

Deze verplichting zou met name van cruciaal belang zijn in omstandigheden met terreuraanslagen waarbij massavernietigingswapens (WMD’s) worden gebruikt. De meest voor de hand liggende actuele bron van zorg zou een terroristische kracht zijn, zoals Hezbollah die een MVW-aanval tegen Israël plant vanuit ergens in Libanon of Syrië of zelfs de Golanhoogten. Het zou proberen zijn voorbereidingen tegen Israëlische voorrang te beschermen door (1) relevante militaire middelen onder kwetsbare burgerbevolking uit te scheiden en / of (2) gedeelten van kwetsbare burgerbevolking in aangewezen militaire gebieden te plaatsen.

Vanuit het standpunt van Israël zouden preventieve maatregelen gerechtvaardigd zijn, onder meer door de geschiedenis van eerdere schendingen van humanitair internationaal recht door Hezbollah en zijn staatssponsors (o.a. Iran). Het zou ook kwalificeren als een toelaatbare uitdrukking van ‘anticiperende zelfverdediging.’ Dit zou ondubbelzinnig voortvloeien uit Hezbollah’s antecedente commissie van trouweloosheid. Verder zouden legale aansprakelijkheid voor burgerslachtoffers veroorzaakt door een eventuele Israëlische pre-emptieve aanval niet bij Jeruzalem liggen, maar bij Hezbollah.

In het algemeen is de relevante jurisprudentie duidelijk en onverborgen. Mislleiding en misleidend gedrag vormen altijd een ‘flagrante’ schending van de oorlogswet. Tijdens Israël’s verschillende Gaza-oorlogen werd misleiding gebruikt met enig tactisch succes door Hamas, maar – misschien nog belangrijker – met een nog groter propagandistisch voordeel.

Lees hier verder het hele artikel

door Prof. Louis René Beres


Bronnen:

♦ naar een artikel van Prof. Louis René Beres “Israel’s Nuclear and Conventional Deterrence” van 29 april 2018 op de site van BESA