Palestijns antisemitisme gevoed door Hitler, Mein Kampf en de Protocollen van Sion

Henry Kissinger, de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, was eens op bezoek bij de Saudische koning Feisal. Die legde hem uit dat de Joden het communisme hadden uitgedacht om zo de wereld te kunnen veroveren. Kijk maar naar Golda Meir, die komt uit het communistische Kiev, verduidelijkte Feisal. Golda Meir was toen de premier van Israël.

Feisal, een humorloze man met sombere gelaatstrekken, betoogde dat er een einde moest komen aan de Joods-communistische samenzwering waarvan de staat Israël de belangrijkste exponent was. De koning probeerde Kissinger daarna – zelf een Jood die nazi-Duitsland was ontvlucht – een exemplaar van de Protocollen van de Wijzen van Sion te geven maar deze weigerde het boekje aan te nemen. Hij wist precies om wat voor geschrift het ging.

In december 2001 riep minister Jaap de Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur Wagieh Hanafi bij zich op het matje. De minister uitte tegenover de ambassadeur zijn zorg over anti-semitische tendensen in Egypte. In november/december 2002 liep er op de Egyptische staatstelevisie de veertigdelige serie Ruiter zonder paard. De serie werd door zeventien andere Arabische zenders aangekocht maar kon ook in Europa via de satelliet worden gevolgd.

De serie begint met een geheime bijeenkomst van een groepje Joodse samenzweerders in Kaïro in 1932 die Palestina van de Arabieren willen afpakken. De serie suggereert het bestaan van een wereldwijde Joods-zionistische samenzwering. De oprichting van de staat Israël in 1948 was een belangrijke fase in het Joodse complot tegen de mensheid. De Egyptische ster van de serie, Mohammed Sobhi, verklaarde dat zijn eigen onderzoek uitwees dat “19 van de 24 stappen naar Joodse werelddominantie inmiddels zijn gerealiseerd.”

De serie baseert zich op de hierboven genoemde Protocollen van de Wijzen van Sion, een berucht antisemitisch schotschrift uit het begin van de vorige eeuw. Die `protocollen’ bevatten een woordelijk verslag van een geheime vergadering van Joden die de hele wereld aan zich wilden onderwerpen. De oorsprongen van de protocollen liggen in de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. In de 19e eeuw doken in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland allerlei anti-semitische geschriften op. Uit enkele van die documenten destilleerde de Russissche meestervervalser Pjotr Ivanovitsj Ratsjkovski in 1905 de Protocollen van de Wijzen van Sion. Ratsjkovksi was hoofd van de Oechrana, de tsaristische geheime dienst in Parijs.

De protocollen zijn dus een verzinsel van het vroegere hoofd van de Russische geheime dienst in Parijs. Ze waren bedoeld om anti-Joodse sentimenten aan te wakkeren. De nazi’s maakten later in hun propaganda dankbaar gebruik van de protocollen. Alfred Rosenberg, de partij-ideoloog van de nazi’s, besteedde er in zijn boeken ruim aandacht aan. In Mein Kampf werkte Adolf Hitler het idee van de Joodse samenzwering verder uit. De Joden vormden een wereldwijde bedreiging, schreef hij. Ze moesten worden uitgeroeid om hun greep naar de macht te verhinderen. Een samenzweringstheorie, die zijn oorsprong had bij de tsaristische geheime dienst, lag ten grondslag aan de latere holocaust.

Vanuit Europa waaiden anti-semitische sentimenten (Protocollen van de Wijzen van Sion, Mein Kampf, enz.) over naar de moslimwereld en van de moslimwereld werden die sentimenten op hun beurt weer terug geëxporteerd naar Europa. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen droeg zeker bij tot de proliferatie en verheviging van haatgevoelens tussen moslims en Joden in het Midden-Oosten en Europa. In de Arabische wereld worden de protocollen steeds weer herdrukt, gelezen en serieus ge¬nomen. In de Palestijnse gebieden zijn ze wijdverbreid. Jonge zelfmoordterroristen van Hamas of Islamitische jihad dragen soms een exemplaar van de protocollen bij zich als ze zichzelf opblazen.

Ook de Arabische versie van Mein Kampf beleefde meerdere herdrukken. Grote aantallen van de Libanese editie van 1995 werden in de Palestijnse gebieden verkocht door uitgeverij al-Shurq in Ramallah. In 1999 was het boek van Hitler daar een bestseller. In het voorwoord werd Adolf Hitler omschreven als een groot man wiens ideeën blijvende waarde hebben – en niet alleen voor het Duitse volk. Als Mein Kampf door velen in de Arabische wereld gelezen wordt, hoeft het geen verbazing te wekken dat de Protocollen van de Wijzen van Sion – waar Hitler zijn anti-semitische ideologie op baseert – daar eveneens gretig aftrek vinden.

Palestijnse media verwijzen meermalen naar de protocollen. Nog eind 2001 nam het Palestijnse maandblad al-Shulvada grote gedeelten uit de Egyptische editie van de protocollen over. Tijdens de doorzoeking van het Orient House, het bolwerk van Arafat in Oost-Jeruzalem, trof men fotokopieën van de protocollen aan. “De Joden willen niet alleen heel Palestina, maar de hele wereld onder controle brengen en geloven dat niet-Joden naar willekeur mogen worden gedood,” luidt de strekking van deze teksten.

De Nederlandse journaliste Eva Ludemann, die zelf een Joodse moeder heeft maar er met haar blonde haar en blauwe ogen niet als Joodse uitziet, woonde enige tijd in de Gazastrook. Zij wilde met eigen ogen zien hoe men van Palestijnse kant tegen het conflict met Israël aankeek en constateerde dat een flink aantal Palestijnse grieven terecht was. Bijvoorbeeld dat Israëlische soldaten soms gericht schieten op stenengooiende kinderen en deze doden. Maar ze constateerde ook het volgende:

In de Gazastrook worden Jodenhaat en anti-semitisme met de paplepel ingegoten. Ouders zijn trots als hun peuters hen napraten en zeggen dat Joden moeten worden gedood. Schoolboeken staan vol opruiende teksten. Bijna dagelijks zie ik kinderen “intifadaatje” spelen, waarbij ze altijd ruziën om wie de “vuile Jood” moet zijn. Onder de Palestijnen zijn veel bewonderaars van Hitler. “Hij was fantastisch,” hoor ik niet zelden. “Had hij al die Joden maar vergast.” Ali, de broer van Manar, heeft een vergeeld fotootje van Hitler in zijn kamer hangen en Nabil, een vrijwilliger van Amnesty brengt mij dikwijls de Hitlergroet, omdat hij denkt dat ik uit Duitsland kom.

De nazi’s zelf hadden een zekere minachting voor de Arabieren – ze wantrouwden hen, ook al droegen veel Arabieren en moslims in de Tweede Wereldoorlog Nazi-Duitsland een warm hart toe. Hitlers belangrijkste bondgenoot was de Palestijnse grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini. In november 1941 bezocht deze fanatieke Jodenhater Hitler in Berlijn waarbij hij benadrukte dat de Arabieren `de natuurlijke bondgenoten van Duitsland’ waren. `Zij hebben dezelfde vijanden, namelijk Engelsen, Joden en communisten.‘ De grootmoefti was persoonlijk bevriend met SS-Führer Heinrich Himmler en stelde zich openlijk achter de vernietiging van de Joden. Hij wist wat er in de vernietigingskampen in Polen gebeurde. In 1943 zond hij brieven aan de regeringen van Bulgarije, Italië, Roemenië en Hongarije waarin hij deze dringend verzocht de emigratie van Joden naar Palestina te stoppen. Het is beter de Joden naar Polen te sturen `waar actief toezicht op hen wordt uitgeoefend‘.

Jodenhaat, ontkenning of bagatalisering van de holocaust, verlegging van de schuld – het komt steeds meer voor. `Wat Sharon de Palestijnen aandoet is ook een holocaust,’ is een argument dat vaak – ook in Europa – wordt gebruikt om de aandacht van de feitelijke (en unieke) holocaust tijdens Tweede Wereldoorlog af te leiden. Een andere lijn is die van de botte ontkenning van de holocaust. Die lijn volgen de neo-nazi’s en de Franse filosoof Roger Garaudy.

In Arabische kranten leest men vaak artikelen waarin gesteld wordt dat de holocaust een zionistisch verzinsel is waarmee de oprichting en het voortbestaan van de staat Israël wordt gerechtvaardigd. Zo schreef Seif Ali al-Jarwan in de grootste Palestijnse krant al-Hayat al-Jadida dat de Joden wereldwijd de publieke opinie manipuleren en komen met “vreselijke verhalen over gaskamers waarin Hitler hen levend liet verbranden. Dit was een mythe die de Joden de holocaust noemden.” Een columnist in de Egyptische regeringskrant al-Akhbar stelde dat de holocaust een verzinsel was. Het was niet de schuld van Hitler. “Vanuit het diepst van mijn hart verwijt ik Hitler: “Had jij het maar gedaan, broeder, was het maar echt gebeurd, dan had de wereld een zucht van verlichting kunnen slaken.”

Het Handvest van Hamas is een schoolvoorbeeld van felle paranoïa en een flinke mix van bijgeloof. Bovendien is het Handvest van Hamas in grote delen overgenomen van de Protocollen van de Wijzen van Zion, een nepdocument destijds opgemaakt door de Russische Geheime Dienst die een zogenaamde Joodse samenzwering onthulde waaruit dan zou blijken dat de Joden de wereldmacht zouden willen grijpen. De Protocollen waren ontzettend populair voor en tijdens het Derde Rijk. Sinds het einde van WOII zijn die nagenoeg volledig uit Europa verdwenen maar terug opgevist in de Arabische landen waar ze enorm populair zijn geworden en vandaag voor een prik als zoete broodjes worden verkocht op de markt en bazars.


Bronnen:

♦ naar een uittreksel uit het boek van Emerson Vermaat uit ‘Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen‘ blz. 80-84, uitgeverij Aspekt, 2de druk maart 2003, ISBN 90-5911-406-X

♦ naar een artikelPalestinian Anti-Semitism: Mein Kampf in East Jerusalem & the Palestinian Authority” op de site van The Jewish Virtual Library (JVL)