Leven als Jood in de moslimwereld: een hoogst riskante onderneming

Arabieren beweren soms dat ze als ‘semieten’ onmogelijk antisemitisch kunnen zijn. Dit is echter een semantische distorsie die de realiteit van Arabische discriminatie en vijandigheid tegenover Joden negeert. Arabieren, net zoals alle andere mensen, kunnen inderdaad antisemitisch zijn.

De term ‘antisemiet’ werd in 1879 in Duitsland door Wilhelm Marr bedacht om te verwijzen naar de anti-Joodse manifestaties in die periode en om Jodenhaat een meer wetenschappelijk klinkende naam te geven. ‘Antisemitisme’ werd aanvaard en begrepen als haat tegen het Joodse volk.

Terwijl Joodse gemeenschappen in Arabische en islamitische landen het in het algemeen beter hadden dan die in christelijke landen in Europa, waren Joden onderhevig aan vervolging en vernedering onder de Arabieren en moslims. Zoals Princeton University historicus Bernard Lewis heeft geschreven: “De Gouden Eeuw van gelijke rechten was een mythe en het geloof erin was een resultaat, meer dan een oorzaak, van Joodse sympathie voor de Islam.”

Mohammed, de stichter van de islam, reisde in 622 na Christus naar Medina om volgelingen aan te trekken voor zijn nieuwe geloof. Toen de Joden van Medina weigerden om zich te bekeren tot Mohammed en zijn geloof verwierpen, werden twee van de belangrijkste Joodse stammen verdreven; in 627 doodden de volgelingen van Mohammed tussen 600 en 900 mannen en verdeelden de overlevende Joodse vrouwen en kinderen onder elkaar.

De islamitische houding tegenover Joden wordt weerspiegeld in verschillende verzen in de Koran, het heilige boek van het islamitische geloof. “Zij [de kinderen van Israël] werden overgeleverd aan vernedering en ellende. Ze brachten de toorn van God over zichzelf, en dit omdat ze Gods tekenen altijd loochenden en Zijn profeten onrechtvaardig doodden en omdat ze ongehoorzaam waren en overtreders waren” (soera 2:61). Volgens de Koran proberen de Joden corruptie te introduceren (5:64), zijn ze altijd ongehoorzaam geweest (5:78) en zijn ze vijanden van Allah, de Profeet en de engelen (2: 9798).

De Dhimmies
Toch worden Joden (en christenen) als ‘Mensen van het Boek’ beschermd volgens de islamitische wet. Het traditionele concept van de ‘dhimma’ (‘gebod tot bescherming’) werd door islamitische veroveraars uitgebreid tot christenen en Joden in ruil voor hun ondergeschiktheid aan de moslims.

Volkeren die onderworpen waren aan de islamitische heerschappij hadden meestal een keuze tussen dood en bekering, maar Joden en christenen, die zich aan de Schrift hielden, mochten als dhimmi (beschermde personen) hun geloof praktiseren. Deze ‘bescherming’ deed er echter weinig toe om te verzekeren dat Joden en christenen goed werden behandeld door de moslims. Integendeel, een integraal aspect van de dhimma was dat hij, zoals een ongelovige, openlijk de superioriteit van de ware gelovige – de moslim – moest erkennen.

In de beginjaren van de islamitische verovering symboliseerde de ‘bijdrage’ (of jizya), die betaald moest worden als jaarlijkse taks, de ondergeschiktheid van de dhimmi. Later werd de inferieure status van Joden en christenen versterkt door een reeks voorschriften die het gedrag van de dhimmi regeerden. Dhimmis mochten niet, op straffe des doods, de Koran, de islam of Mohammed bespotten of bekritiseren, moslims bekeren of een moslima aanraken (hoewel een moslimman een niet-moslim tot zijn vrouw zou kunnen nemen).

Dhimmies waren uitgesloten van elk openbaar ambt en de gewapende dienst en het werd hen verboden om wapens te dragen. Ze mochten geen paarden of kamelen berijden, geen synagogen bouwen of kerken groter dan moskeeën, huizen bouwen die hoger waren dan die van moslims of in het openbaar wijn drinken. Ze mochten niet bidden of rouwen met luide stemmen – dat zou de moslims misschien beledigen.

De dhimmies moesten publiek eerbied betonen tegenover moslims – ze altijd als het middelpunt van de weg beschouwen. De dhimmi mocht geen getuigenis afleggen tegen een moslim, en zijn eed was onaanvaardbaar in een islamitische rechtbank. Om zichzelf te verdedigen, zouden de dhimmi moslimgetuigen moeten kopen tegen hoge betaling. Dit liet de dhimmi achter met weinig legale toevlucht wanneer hij door een moslim werd geschaad.

Dhimmis werden ook gedwongen om onderscheidende kleding te dragen. In de negende eeuw bijvoorbeeld, wees de kalief al-Mutawakkil van Bagdad een geel embleem voor de Joden, dat een precedent schiep dat eeuwen later in Nazi-Duitsland zou worden overgenomen.

Geweld tegen Joden
Joden in moslimlanden konden op verschillende tijden in relatieve vrede leven en cultureel en economisch gedijen. De positie van de Joden was echter nooit veilig en veranderingen in het politieke of sociale klimaat zouden vaak leiden tot vervolging, geweld en dood. Joden werden over het algemeen met minachting bekeken door hun islamitische buren; vreedzame coëxistentie tussen de twee groepen hield de ondergeschiktheid en degradatie in van de Joden.

Toen Joden werden geacht een te comfortabele positie in de islamitische samenleving te hebben bereikt, zou antisemitisme aan de oppervlakte komen, vaak met verwoestende resultaten: op 30 december 1066 werd Joseph HaNagid, de Joodse vizier van Granada, Spanje, gekruisigd door een Arabische menigte die in complete razernij de Joodse wijk van de stad verwoestte en zijn 5.000 inwoners afslachtten. De oproer werd aangewakkerd door islamitische predikers die zich boos hadden verzet tegen wat zij als buitensporige Joodse politieke macht zagen.

Evenzo slachtten de Arabische meutes in Fez in 1465 duizenden Joden af en lieten er slechts 11 in leven, nadat een Joodse plaatsvervangende vizier een moslimvrouw “op een aanstootgevende manier” behandelde. De moorden wakkerden een golf van soortgelijke moordpartijen in heel Marokko aan.

Andere massamoorden op Joden in Arabische landen vonden plaats in Marokko in de 8ste eeuw, waar hele gemeenschappen werden weggevaagd door islamitische heerser Idris I; Noord-Afrika in de 12de eeuw, waar de Almohaden verschillende gemeenschappen met geweld bekeerden of decimeerden; Libië in 1785, waar Ali Burzi Pasha honderden Joden vermoordde; Algiers, waar Joden werden afgeslacht in 1805, 1815 en 1830 en Marrakesh, Marokko, waar tussen 1864 en 1880 meer dan 300 honderd joden werden vermoord.

Decreten die de vernietiging van synagogen bevalen, werden in Egypte en Syrië (1014, 1293-4, 1301-2), Irak (854-859, 1344) en Jemen (1676) uitgevaardigd. Ondanks het verbod van de Koran, werden Joden gedwongen zich te bekeren tot de islam of de dood tegemoet in Jemen (1165 en 1678), Marokko (1275, 1465 en 1790-92) en Bagdad (1333 en 1344).

Zoals de befaamde orientalist G.E. von Grunebaum heeft geschreven:

“Het zou niet moeilijk zijn om de namen van een zeer groot aantal Joodse onderdanen of burgers van het islamitische gebied samen te stellen die een hoge rang, macht, grote financiële invloed hebben bereikt, tot significante en erkende intellectuele verworvenheden; en hetzelfde zou over christenen kunnen worden gezegd. Maar het zou opnieuw niet erg moeilijk zijn om een ​​lange lijst van vervolgingen, willekeurige inbeslagnames, gepoogde gedwongen conversies of pogroms op te stellen.”

De situatie van Joden in Arabische landen bereikte een dieptepunt in de 19de eeuw. Joden in het grootste deel van Noord-Afrika (inclusief Algerije, Tunesië, Egypte, Libië en Marokko) werden gedwongen om in getto’s te leven. In Marokko, waar de grootste Joodse gemeenschap in de islamitische diaspora woonde, werden Joden gedwongen om blootsvoets te lopen of schoenen te dragen als ze buiten het getto zaten.

Zelfs moslimkinderen hebben deelgenomen aan de degradatie van Joden, door stenen naar hen te gooien of ze op andere manieren lastig te vallen. De frequentie van anti-Joods geweld nam toe en veel Joden werden geëxecuteerd op beschuldiging van afvalligheid. Rituele moordaanslagen tegen de Joden waren schering en inslag ten tijde van het Ottomaanse rijk.

Tegen de twintigste eeuw was de status van de dhimmi in moslimlanden niet significant verbeterd. H.E.W. Young, Brits vice-consul in Mosoel (Irak), schreef in 1909: “De houding van de moslims jegens de christenen en de Joden is die van een meester tegenover slaven, die hij met een zekere vorstelijke tolerantie behandelt, zolang ze hun plaats behouden. Elk teken van pretentie van gelijkheid wordt onmiddellijk onderdrukt.”

Het gevaar voor Joden werd nog groter naarmate een confrontatie in 1947 naderbij kwam in de VN over de verdeling van de Mandaat Gebieden. De Syrische afgevaardigde, Faris el-Khouri, waarschuwde: “Tenzij het Palestijnse probleem wordt opgelost, zullen we problemen hebben met het beschermen en beschermen van de Joden in de Arabische wereld.” Het was geen loeze waarschuwing: meer dan duizend Joden werden vermoord tijdens anti-Joodse rellen in de jaren 1940 in Irak, Libië, Egypte, Syrië en Jemen. Dit bracht mede de massale uittocht van Joden uit Arabische landen teweeg.


Bronnen:

♦ naar een artikelJews in Islamic Countries: The Treatment of Jews” op de site van The Jewish Library (JVL)

Een gedachte over “Leven als Jood in de moslimwereld: een hoogst riskante onderneming

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.