Gaza: Hamas hongert zijn volk uit om oorlog te kunnen voeren tegen Israël

Het afgelopen weekeinde bracht een delegatie van Egyptische inlichtingen- en veiligheidsdiensten een bezoek aan Gaza om er met Hamasleider Ismail Haniyeh en Yahya Sinwar te overleggen hoe de penibele humanitaire situatie van de Palestijnse bevolking in Gaza kan verbeterd worden. Echter, voor wat hoort wat. Egypte legde een eerste voorstel neer maar dat werd verworpen door de Hamastop. Egypte diende vervolgens een 2de aangepast voorstel in.

In het verbeterde voorstel boodt Egypte aan om de grensovergang in Rafah met Egypte te heropenen voor publiek en diensten en tevens extra doorgangsbewijzen zou verlenen, waardoor een grotere stroom van reizigers en goederen tussen Gaza en Egypte mogelijk zou worden. Bovendien zou de blokkade van Gaza door zowel Egypte als door Israël aanzienlijk versoepeld worden.

In ruil hiervoor zou Hamas de “Terugkeer Mars” -campagne van Hamas moeten stopzetten en onderhandelingen met Israël heropstarten om een gevangenenruil te bekomen waardoor de stoffelijke resten 2 gedode Israëlische soldaten en ook drie burgers die in Gaza worden gegijzeld, zouden omgewisseld worden in ruil voor enkele honderden gevangen Palestijnse terroristen in Israël.

Ook dit voorstel werd verworpen door Hamas en de Egyptische delegatie moest onverrichterzake terug naar Caïro keren.

Zoals reeds eerder gemeld ondervindt Hamas en in het bijzonder de burgerbevolking van Gaza, de gevolgen van de economische en financiële boycot die aan het Hamasregime werd opgelegd door Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit.

Abbas weigert nog langer de lonen van het personeel van Hamas te betalen en snoeit in de verdeling van de financiering van maandelijks miljoenen dollars en euros die door buitenlandse donorlanden doorlopend in de kassa van de PA worden gestort. Ook beknot Abbas de electriciteitstoevoer aan Gaza door de toegezegde hoeveelheid wattage te beperken.

Dit alles met het doel om Hamas in het gareel van de Palestijnse Autoriteit te dwingen krijgen sinds beide rivalen (Hamas en Abbas’ Al Fatahpartij) in oktober 2017 een verzoeningsakkoord sloten. Hamas weigert namelijk zijn wapens in te leveren en al zijn para-militaire milities onder de voogdij van het militaire echelon van Mahmoud Abbas te plaatsen zodat de PA de algehele controle over de Gazstrook zou verkrijgen, een absolute voorwaarde voor Abbas.

Conclusie
Dat Hamas, en het dozijn andere gelieerde terreurgroepen in de Strook, de eigen burgerbevolking inzet als menselijk schild, om zichzelf en haar militair apparaat, milities en terreurstructuur letterlijk te beschermen tegen om het even welke verdedigings of -offensief geschut van Israël, hebben we bij herhaling kunnen vaststellen tijdens de laatste drie oorlogen die door de Gazaanse terreurgroepen tegen de IDF en Israël werden gevoerd (2008/2009, november 2012 en zomer 2014).

Maar het gaat zelfs veel verder dan dat. Kijk bijvoorbeeld hier op deze blog hoeveel de Gazaanse terreurgroepen financieren en uitgeven aan de modernisering van hun militair apparaat, gelden die worden geschonken door de donorlanden maar rechtstreeks worden doorgesluisd naar de kassa van Hamas dat er wapens mee aanschaft. Zie de vele honderden miljoenen die Hamas en de Islamitische Jihad maandelijks en jarenlang investeren in het aanvals tunnelcomplex. Per lopende kilometer kost een gebetonneerde tunnel ruim 3 mijoen dollars.

Die vele honderden miljoenen dollars en euros die de terreurmaffia van Hamas in Gaza investeert in de oorlog tegen Israël, worden letterlijk gestolen uit de monden van de hongerende burgerbevolking, bejaarden, vrouwen, kinderen en zieken die dringend nood hebben aan herstelling van hun dorpen, huizen en wegen, maar dit alles moeten missen voor het oorlogsvuur en hata voor Israël en de Joden in het algemeen, dat eeuwig brandt in de schurkenbreinen van Hamas en Co.

Hier helpen geen woorden meer. Compromissen met Hamas en Co zijn totaal uitgesloten. Vraag dat maar aan de Egyptenaren (hierboven). De geldtoevoer laten opdrogen al evenmin, want dat maakt de humanitaire crisis alleen maar erger. Rest alleen de militaire optie, bij voorkeur zonder Israël.

Een gewapende interventiemacht, eventueel geleid door de Amerikanen samen met hun bondgenoten in de NATO, eventueel onder toezicht van blauwhelmen van de Verenigde Naties, is wellicht de enige manier om te verhinderen dat Hamas haar eigen bevolking doodhongert tot Israël van de kaart is geveegd, wat uiteraard nooit kan noch zal gebeuren.

door Brabosh