De Europese Unie en Hamas plaveien samen de weg naar de hel voor Israël

Europese groepen hebben naar verluidt onlangs een voorstel gedaan aan de terroristen van Hamas die Gaza regeren. Volgens het voorstel zou Hamas de ‘gewapende strijd’ tegen Israël voor minstens vijf jaar opgeven. In ruil daarvoor zou een door de EU opgerichte instelling de humanitaire zaken van Gaza leiden en financieren.

Doet dit ergens een belletje rinkelen?

Het zou moeten, omdat het in wezen een heropleving is van talloze westerse mislukkingen om despotische regimes te sussen door hen te belonen, in plaats van hun agressie te bestraffen. Het werkte niet met Hitler in 1938 of met de rampzalige 2015 deal met het Iraanse ayatollah-regime. Het werkt ook niet met Hamas.

In plaats van ‘Vrede in onze tijd’ plaveide de verzoenende houding ten aanzien van Hitler door de Britse premier Chamberlain, de weg naar de Tweede Wereldoorlog. Obama’s deal met Iran vulde de kas van het Iraanse regime met miljarden dollars voor het simpelweg uitstellen (niét afstellen!) van  de bouw van zijn nucleaire wapens. Het heeft Teheran ook aangemoedigd om zijn imperialistische ambities op te voeren, zoals blijkt uit zijn agressieve militaire opbouw aan de noordgrens van Israël.

Hamas’ “gewapende strijd” is een eufemisme voor de vernietiging van Israël, zoals expliciet wordt vermeld in het genocidale charter van Hamas. In plaats van te eisen dat Hamas zijn agressie tegen Israël beëindigt, biedt Europa aanzienlijke financiële voordelen aan Hamas om het alleen maar uit te stellen.

Dit initiatief illustreert eens te meer de enorme kloof tussen de door Europa uitgeroepen nobele doelen en zijn acties die elke fragiele hoop op vrede tussen Israël en zijn buren fundamenteel ondermijnen. Dezelfde EU die Israël de schuld geeft van het gebrek aan vredeswil, financiert de vijanden van vrede die op zoek zijn naar de vernietiging van Israël.

De ‘gematigde’ Fatah-leider Abbas handelde op zijn minst volgens het Europese speelboek door zijn dubbelzinnige praat, die in het Engels  over ‘vrede’ praat, terwijl hij in het Arabisch het bestaan ​​van Israël  aanvalt.

In tegenstelling tot Fatah heeft Hamas zijn doel om Israël te vernietigen nooit voor de internationale gemeenschap verborgen gehouden. Het feit dat de EU de financiering van de in Gaza gebaseerde terroristische groepering overdenkt, geeft aan dat Brussel misschien niet langer geïnteresseerd is in verdere pogingen om zijn anti-Israël-fanatisme te verbergen.

Hoewel Hamas nog steeds moet reageren op het Europese voorstel, lijkt het een match gemaakt in de hemel voor het islamitische regime in Gaza. Het is geen gebrek aan buitenlandse financiële hulp, maar een gebrek aan wil van de heersers van Hamas om hun regeringsverantwoordelijkheden te dragen die hebben geleid tot de verslechterende levensomstandigheden in de Gazastrook.

Om het botweg uit te drukken, Hamas is veel meer geïnteresseerd in de verspreiding van de dood in Israël dan in het opbouwen van het leven in Gaza.

In plaats van scholen, wegen en ziekenhuizen te financieren, heeft het leiderschap van Hamas de miljarden voor zichzelf behouden, terwijl het de terreuroorlog tegen Israël financierde. Het Europese voorstel biedt niet alleen de financiering van de civiele infrastructuur in Gaza. De Europeanen bieden zelfs de verantwoordelijkheid voor de alledaagse taken van het leiden van scholen, ziekenhuizen en het verzamelen van afval.

Het zou ironisch genoeg ook het verklaarde Europese doel van ‘verzoening’ tussen Hamas en Fatah ondermijnen. In plaats van het impopulaire Ramallah-regime om geld te smeken, kan Hamas nu rechtstreeks geld ontvangen van de Europeanen die in wezen aanbieden om een snoepwinkel te openen voor de islamisten in Gaza.

Net zoals in het verleden, zou Hamas de ‘hudna‘ of wapenstilstand met Israël gebruiken om zijn militaire vermogens voor toekomstige agressie te herbouwen en te verbeteren. Europese leiders zijn zich volledig bewust van het feit dat Hamas nooit vrijwillig zal ontwapenen. Hamas kan echter bereid worden gevonden om zijn eigen toneelrol te spelen in deze Europese schertsvertoning.

Geen oorlog in de militaire geschiedenis is ooit geëindigd door agressors te sussen en te belonen. In tegendeel. Het sussen van agressie gemoederen moedigt de pestkoppen alleen maar aan om hun agressie te laten escaleren.

Vredesvoorstellen op basis van leugens zijn onvermijdelijk tot falen gedoemd. Sinds de ondertekening van het raamwerk van het nucleaire akkoord met Iran heeft het ayatollah-regime zijn imperiale agressie in het Midden-Oosten opgevoerd. Via zijn islamitische proxies (tussenpersonen of -groepen) zoals Hezbollah, controleert het vier Arabische hoofdsteden: Beiroet, Damascus, Bagdad en Saana. Iran past ook zijn genocidale bedreigingen tegen Israël aan door zijn militaire opbouw aan de noordgrens van Israël te vergroten.

De kern van het Arabisch-Israëlische conflict is een diepgewortelde islamitische Arabische oppositie tegen het bestaan ​​van een Joodse staat binnen om het even welke grenzen. Europa zou uit zijn eigen geschiedenis moeten weten dat het belonen van agressie alleen maar tot meer oorlog zal leiden, terwijl echte vrede in een verdere verre toekomst zal worden geschoven.

door Daniel Kryger

Dry Bones in 2001: “De Europese landen willen Israël aan de krokodillen van de islamitische milities voederen, in de hoop dat ze zélf alles laatsten zullen verscheurd en opgevreten worden …


Bronnen:

♦ naar een artikel van Daniel Kryger “The EU and Hamas, Paving the Road to Hell” van 24 april 2018 op de site van MIDA

3 gedachtes over “De Europese Unie en Hamas plaveien samen de weg naar de hel voor Israël

Reacties zijn gesloten.