Interne ruzie binnen Hamasleiding verhindert gevangenenruil met Israël

Een diepe kloof is ontstaan binnen het leiderschap van Hamas, rondom de aan de gang zijnde wekelijkse protesten aan het veiligheidshekken tussen Gaza en Israël en die tot nog toe aan een 40-tal Palestijnen het leven heeft gekost, met nog meer demonstraties gepland voor de komende weken.

Een ruzie is uitgebroken tussen de twee sterkste figuren binnen de terreurgroep – Hamasleider in Gaza Yahya Sinwar (rechts) en Hamasleider van het politburo Ismail Haniyeh (links), vernam aldus Israel Hayom onlangs uit informatiebronnen bij Hamas.

De kloof verergerde een reeds gespannen relatie tussen de twee invloedrijke leiders van de Hamas, die “ontplofte” nadat Haniyeh Egyptische inspanningen afsnauwde om een mogelijke gevangeneruil met Israël te bespreken en een versoepeling van de blokkade van Gaza in ruil voor een stopzetting van de demonstraties langsheen de grens.

Een delegatie van Egyptische inlichtingen- en veiligheidsdiensten die een bezoek aflegden aan Gaza legden Haniyeh een voorstel neer: in ruil dat Hamas de demonstraties aan de grens met Israël zou stilleggen, zou Egypte de grensovergang Rafah met Gaza steeds vaker openhouden en tevens extra doorgangsbewijzen zou verlenen, waardoor een grotere stroom van reizigers en goederen tussen Gaza en Egypte tot stand zou komen.

Volgens een ambtenaar van de Hamas, heeft Hamas daarna een zogenaamd verbeterd voorstel ontvangen van Egypte om te stoppen met de ‘Terugkeer Mars’ -campagne aan de grens, in ruil voor de mogelijkheid tot het beduidend avanceren van een potentiële gevangenenruil met Israël, met daarnaast een aanbod tot openen van de grensovergang in Rafah en een versoepeling van de blokkade van Gaza. Haniyeh weigerde dit aanbod wat leidde tot spanningen en onrust binnen de beweging die resulteerde in een opsplitsing van Hamas in twee kampen.

Onder het voorstel van de Egyptische Hamas zou het de lichamen repatriëren van luitenant Hadar Goldin en stafsergeant Oron Shaul, twee Israëlische soldaten die in Gaza werden gedood in 2014 en wier stoffelijke resten worden vastgehouden door Hamas. Daarnaast zou Hamas  informatie verstrekken over de verblijfplaats van drie Israëlische burgers waarvan wordt aangenomen dat zij door Hamas worden vastgehouden in Gaza: Averra Mengistu, Hisham al-Sayed en Jumaa Abu Ghanima. Alle drie lijden aan een mentale handicap en worden verondersteld vrijwillig de Strook te zijn binnen gewandeld in 2014, 2015 en 2016, respectievelijk.

Onder het Egyptische voorstel, indien de ruil voor informatie over de drie burgers en de terugkeer van de soldaten blijft behouden, zou Israël enkele dozijnen Palestijnse gevangenen vrijlaten – voornamelijk ouderen, vrouwen, minderjarigen en gevangenen die bijna aan het einde van hun straf zitten – en ook verscheidene tientallen lichamen overdragen van operatieven van verschillende Palestijnse facties.

Haniyeh zou naar verluidt het Egyptische voorstel hebben verworpen zonder daar vooraf met de leiders van de terreurorganisatie te overleggen of zelfs de details te onthullen aan het leiderschap van de organisatie.

“Niet alleen verwierp Haniyeh het verbeterde voorstel,” vertelde een belangrijke Egyptische intelligentie ambtenaar aan Israël Hayom, “hij verwierp zelfs de uitnodiging die wij hem gaven om naar Caïro te komen met een delegatie van Hamas ambtenaren om de details van het akkoord te bespreken om de marsen aan de grens te stoppen en de mogelijkheid van een gevangenenruil. Hij weigerde naar Caïro te komen, omdat hij vreesde dat hij niet zou kunnen weerstaan aan de druk die op hem werd gelegd.”

De ambtenaar, die in contact was gekomen met Haniyeh als onderdeel van een Egyptische beveiliging-delegatie naar Gaza, voegde eraan toe dat topambtenaren van Hamas, met inbegrip van Sinwar, woedend waren op Haniyeh en hem beschuldigden van de coördinatie van het beleid van Hamas met Teheran zich toe te eigenen.

“Haniyeh en Sinwar heb niet sindsdien niet meer met elkaar gesproken wegens de onenigheid over de terugkeer marsen,” zei de Egyptische ambtenaar “en ook vanwege de verwerping van het Egyptische voorstel om een gevangenenruil met Israël in overweging te nemen om de blokkade te verlichten in ruil voor stopzetting van de marsen.”

“Sinwar barstte in woede uit en schreeuwde tegen Haniyeh,” zei de ambtenaar “toen hij hoorde dat [Haniyeh] niet van plan was om het voorstel van de Egyptische delegatie te aanvaarden.” Ondertussen, vetelde een hoge ambtenaar van Hamas in Gaza aan Israel Hayom dat “als gevolg van de ruzie tussen de twee, Hamas ook heeft verdeeld in twee duidelijke kampen – aanhangers van Haniya versus de aanhangers van Sinwar.”

Een bondgenoot van Sinwar vertelde Israel Hayom dat het Sinwar-kamp van mening is dat als de grens marsen blijven voortduren in hun huidige vorm dit elke vooruitgang die tot nu toe is geboekt kan ongedaan maken en dat het de algemene Palestijnse belangen zou kunnen ondermijnen. Volgens Sinwar, heeft Haniyeh een verschrikkelijke vergissing gemaakt door het eerste Egyptische voorstel af te wijzen en een nog grotere vergissing door het afwijzen van het tweede herziene voorstel.

door Daniel Siryoti


Bronnen:

♦ naar een artikel van Daniel Siryoti “Internal Hamas rift prevents potential prisoner swap with Israel” van 24 april 2018 op de site van Israel Hayom

Een gedachte over “Interne ruzie binnen Hamasleiding verhindert gevangenenruil met Israël

  1. Het is natuurlijk al een jaar of 10 duidelijk dat de psychopaat Haniyeh steeds de boel op scherp blijft zetten. De Gaza bevolking intereseert hem geen zier.
    Hij woont lekker in Qatar (dacht ik).

    Like

Reacties zijn gesloten.