Antisemitisme Rapport 2017: Situatie in Nederland escaleert zienderogen

Plaatje hierboven: Nederlandse Joden tijdens WOII op weg naar eindstation KZ Auschwitz-Birkenau en Sobibor in het Oosten

Nederland
Toename antisemitisme op Internet & Social Media en Politiek

Het Antisemitisme Rapport 2017 sectie Nederland, werd opgemaakt door Hana Ludin


Het aantal incidenten met antisemitisch vandalisme dat vorig jaar in Nederland werd geregistreerd, steeg met 40 procent tot een 10-jarig record met 28 gevallen. De toename van vandalisme was onderdeel van een kleine algemene toename van antisemitische incidenten in 2017 in 2016.

CIDI registreerde 113 incidenten in 2017 in vergelijking met 109 in 2016. Belangrijk zijn de vele incidenten in de politieke arena en de groeiende rol van websites en sociale media. Vanaf 1983 publiceert het Centrum voor Informatie en Documentatie van het Centrum Israël, het jaarlijkse rapport over antisemitische incidenten in Nederland.

De groeiende rol en het belang van internet en sociale media als een bron van informatie en meningen wordt nog steeds onderschat. Holocaustontkenning, antisemitische complottheorieën en dergelijke gedijen op deze platforms met een constant groeiend publiek, wat een toename van antisemitische verbale en fysieke aanvallen in de ‘echte wereld’ veroorzaakt.

De Nederlandse Internetdiscrimination Watchdog MiND werkt samen met CIDI om antisemitisme op internet en sociale media te elimineren. In 2017 richtte CIDI zich – voor de eerste keer – op internetincidenten via deze monitor. In het domein ‘openbare ruimte’ werden incidenten met betrekking tot politiek gegroepeerd, gekenmerkt met een groeiende trend.

In 2017 diende het CIDI acht aanklachten in tegen websites en actoren voor het publiceren van antisemitische inhoud op sociale-mediaplatforms. Het internationale, grenzeloze karakter van internet en de grote verschillen in wetgeving tussen landen bemoeilijken het vermogen om tegen daders op te treden. Websites die bijvoorbeeld in de VS worden gehost, kunnen niet worden verwijderd en vallen onder het recht op ‘vrijheid van meningsuiting’.

Methodologie
Om te bepalen of een incident antisemitisch is, gebruiken we de Werkdefinitie van Antisemitisme. Kortom, antisemitisme wordt gedefinieerd als “Joden behandelen – individueel of als een groep – anders dan andere individuen of groepen, en vooral op een manier die vijandig is of gewelddadig en gefundeerd is op vooroordelen.”

Antisemitische incidenten zijn daden die worden gemotiveerd door negatieve emoties jegens Joden en die worden gepleegd met de bedoeling om de (veronderstelde) Joodse identiteit van het slachtoffer te raken. Incidenten met betrekking tot kritiek over Israël worden niet als antisemitisch geregistreerd, tenzij er iets aanstootgevends wordt gezegd over Joden en of over de Israëli’s als een bevolking.

CIDI beschouwt een verwante reeks misdaden tegen één persoon als één enkel incident; evenzo wordt een reeks incidenten die door één enkele dader tegen verschillende personen zijn gepleegd, opnieuw als één enkel incident geteld.

De bevindingen
CIDI registreerde 24 internetincidenten in 2017; In de categorie ‘Politiek’ zijn nog eens 6 internetincidenten opmerkelijk. Omdat CIDI elk incident één keer telt en omdat we een snelle toename van incidenten in lokale en centrale politiek zien, hebben we die incidenten onder ‘Politiek’ ingedeeld.

Ze vormen 6/8 van alle incidenten in deze categorie, een andere illustratie van het groeiende belang van websites en sociale media in het publieke debat. Zoals uitgelegd, is dit het eerste jaar dat we internetincidenten opnemen in de monitor. Alleen gemelde incidenten die zijn gevalideerd op basis van onze criteria en de werkdefinitie (zie methodologie) zijn hier opgenomen.

Het werkelijke volume van antisemitische mishandeling in websites en op sociale media is veel groter. De Nederlandse internet-antidiscriminatiewaakhond MiND registreerde 236 meldingen over antisemitisme in 2017, 17% van de totale meldingen over discriminatie. Een zeer hoog percentage, aangezien slechts 0,3% van de Nederlandse bevolking Joods is. Nogmaals, dit is de top van de ijsberg en een belangrijk punt van zorg.

In 2017 registreerde CIDI in totaal 113 antisemitische incidenten anders dan op internet. In 2016 hebben we 109 incidenten geregistreerd. Echte levensincidenten tussen mensen die elkaar niet kennen: fysieke en verbale agressie, vandalisme vallen in dit domein.

In 2017 werden 4 fysieke geweldsincidenten geregistreerd. De incidenten waren ernstig, bijvoorbeeld de aanval op twee Israëlisch-orthodoxe toeristen. Ze waren herkenbaar aan hun kleding en getuigen hebben getuigd over het antisemitische karakter van de aanval. (in 2016 telden we 3 van dergelijke incidenten).

28 incidenten van vandalisme werden gemeld dit jaar, het hoogste aantal sinds 2007. 25% procent van de gevallen waren specifiek gericht tegen een Joods doelwit (bijvoorbeeld een koosjer restaurant, een religieus centrum), de andere incidenten hebben betrekking op anti-joodse inhoud in het openbaar ruimten. In 2016 hebben we 21 gevallen van vandalisme geregistreerd. CIDI registreerde 18 scheld-incidenten, een daling ten opzichte van 25 incidenten in 2016.

In het domein ‘Real life’ registreerden we in 2017 in totaal 57 incidenten, hetzelfde aantal als in 2016. In de directe sfeer (buren, vrienden, collega’s, klasgenoten, enz. – mensen die elkaar kennen) hebben we 24 geregistreerde incidenten, een toename ten opzichte van de 21 gemelde incidenten in 2016. Daarnaast 14 rechtstreeks geadresseerde schriftelijke antisemitische aanvallen. Een stijging ten opzichte van de 11 incidenten die in 2016 zijn gemeld.


Bronnen:

♦ naar een berichtAntisemitism Worldwide General Analysis 2017” van 11 april 2018 op de site van het Kantor Centrum aan de Universiteit van Tel Aviv

♦ naar een artikelEuropean anti-Semitism may be constricting Jewish life on Continent — report” van 11 april 2018 op de site van The Times of Israel

Gerelateerd op deze blog:

♦ “Antisemitisme Rapport 2017: Situatie in België stabiliseert door aanpak overheid” van 13.04.2018 [lezen]

♦ “Antisemitisme Rapport 2017 bevestigt: Joden voelen zich wereldwijd steeds onveiliger” van 12.04.2018 [lezen]

3 gedachtes over “Antisemitisme Rapport 2017: Situatie in Nederland escaleert zienderogen

  1. Dat komt door de vele migratie waar een groot deel moslim van is, dat zien we in Belgie ook waar m’n zelfs een Jood in een politieke partij wilde om hem nadien nog wat belachelijk te maken en volgens de media was hij ook nog is een dief, schandalig , arm Belgie !!!

    Like

  2. Het gewelddadige antisemitisme in Nederland blijft gelukkig nog beperkt. Het is uitsluitend toe te schrijven aan islamitische immigranten. Niettemin is de dreiging wel van dien aard, dat verschillende Joodse instellingen permanente bewaking nodig hebben. Er is in Nederland maar weinig belangstelling voor het verschijnsel, dat Jodenhaat inherent is aan de Islam, althans aan de soennitisch-Arabische variant daarvan. Een Franse schrijfster van Algerijnse origine (haar naam is mij ontschoten) heeft er duidelijk op gewezen, dat Arabische moslims de Jodenhaat met de paplepel krijgen ingegoten. In Frankrijk neemt dat overigens ernstiger vormen aan dan in Nederland.

    Maar dat is toch niet het enige. Het als anti-zionisme of anti-Israëlisme verpakte antisemitisme is een stuk venijniger. Het kenmerkt zich vooral door de berichtgeving over het conflict in het Midden-Oosten, waar de schuld van alles wat misgaat, doorgaans Israël in de schoenen wordt geschoven. De berichtgeving, ook in het NOS-journaal, dat als algemene nieuwsvoorziening toch een zo objectief mogelijke toon dient te aan te slaan, haalt alles er feilloos uit, dat Israël en zeker premier Netanyahu, in een kwaad daglicht stelt en de Palestijnen tot weerloze onderdrukten bestempelt. De politieke exponenten van dit nieuwe antisemitisme zijn zonder uitzondering de linkse partijen (D66, GroenLinks, PvdA en SP), maar ook onder de liberale VVD begint het door te sijpelen. En het ergste: de afkeer van Israël en de Israëlische politiek begint ook onder de bevolking steeds meer navolging te krijgen. Zeer zorgelijk!

    Like

Reacties zijn gesloten.