Het Area C gebied in Judea & Samaria is strategisch van vitaal belang voor Israël

De voorgestelde overdracht van aanzienlijke delen van Area C aan de controle van de Palestijnse Autoriteit (PA) zal schadelijk zijn voor het nationale belang van Israël, al was het maar omdat deze gebieden vrijwel volledig verstoken zijn van enige Palestijnse bevolking.

Plaatje hierboven: zicht op de stad Ma’aleh Adumim in het – conform de Oslo Akkoorden van 93/94 – door Israël beheerde Area C gebied in Judea & Samaria, dat door de Palestijnen en hun arabische/westerse aanhang om weinig realistische politieke objectieven nog steeds de oude Jordaanse omschrijving “Westelijke Jordaanoever” meekrijgt

Als zodanig bieden ze niet alleen een sterke beveiligingsgreep, maar ook de mogelijkheid van een uitgebreide Joodse vestiging zonder het Joodse en democratische karakter van Israël te bedreigen. De nauwgezette en gedetailleerde afbakening van premier Yitzhak Rabin van het Area C gebied in de Oslo-akkoorden onderstreept het grote belang dat hij hechtte aan de voortdurende instandhouding van Israël van dit gebied.

Vorig jaar, bij de publicatie van Micah Goodman ’s boek Catch-67, heb ik de belangrijkste redenen uiteengezet waarom ik het niet eens was met zijn analyse en aanbevelingen. Dat leek op dat moment het einde van de zaak te zijn. Toen Goodman een jaar later koos om zijn opvattingen uiteen te zetten in twee bijna identieke artikelen – een in het supplement van Haaretz (16 februari 2018); de andere in Makor Rishon (5 april 2018) – voelde ik mij gedwongen om te waarschuwen voor het gevaar dat zijn aanbevelingen met zich meebrengen.

In tegenstelling tot wat sommige Israëli’s zien als een wenselijke status quo op de Westelijke Jordaanoever, beveelt Goodman een aantal pragmatische kleine stappen aan die “de Palestijnse autonomie in staat stellen uit te breiden zonder Israëls contractering van de veiligheid.” Hij legt uit dat “dit niet gepaard gaat met grote ideologische concessies zoals evacuerende nederzettingen.”

De essentie van het geschil ligt in twee praktische aanbevelingen die naar mijn mening rampzalig zijn: het overdragen van aanzienlijke delen van het Area C gebied naar PA-controle; en “een stopzetting van de bouw van nederzettingen buiten de grote blokken.” Deze aanbevelingen tonen aan dat Goodman vastzit in een mechanistisch veiligheidsparadigma, geleend van hoge functionarissen van het defensie-instituut die hij ontmoette tijdens het schrijven van zijn boek – maar Israëls controle over de Westelijke Jordaanoever is niet alleen gebaseerd op beveiligingsbehoeften.

De vergelijking nationale veiligheid gaat veel verder dan technische beveiligingsaspecten. Zoals vermeld in de doctrinaire literatuur van het IDF: “Nationale veiligheid is het domein dat zich bezighoudt met het waarborgen van het nationale vermogen om effectief weerstand te bieden tegen elke bedreiging van het nationale bestaan ​​en tegen de vitale nationale belangen.”

Inderdaad, het debat tussen rechts en links over de voortdurende controle van Israël van de Westelijke Jordaanoever (of delen ervan) is geworteld in de kwestie van de vitale nationale belangen aldaar. Niet in staat overeenstemming te bereiken over hun nationale visie, hebben Israëli’s het debat in handen van de beveiligingsspecialisten gelegd. Als gevolg daarvan zijn die vitale belangen gereduceerd tot weinig meer dan een inventaris van beveiligingsvereisten, zoals het monitoren van de grensovergangen in de Jordaanvallei en het hebben van een waarschuwingsstation op de berg Hazor.

Voor Goodman is zijn enige interesse naast technische veiligheidszaken – waaraan hij veel belang hecht – het scheiden van de Palestijnen. Dit doel is door Ehud Barak, Haim Ramon en Tzippi Livni in een hoog nationaal belang veranderd. Toch negeren ze in hun vele uitspraken over de noodzaak van afscheiding volledig het feit dat het leeuwendeel van de scheiding al ten uitvoer werd gelegd aan het begin van het Oslo-proces onder premier Yitzhak Rabin.

In mei 1994 kwam het bestuur van Israël over de Palestijnse bevolking van de Gazastrook ten einde met de oprichting van de Palestijnse Autoriteit (PA); en in januari 1996 kwam er een eind aan het bestuur van het Israëlische burgerbestuur over de Palestijnse bevolking van de gebieden A en B van de Westelijke Jordaanoever. Sindsdien woonde meer dan 90% van de Palestijnen in de gebieden die veroverd waren in de oorlog van juni 1967 onder de Palestijnse Autoriteit.

[…]

Verder lezen hier op BESA

Door majoor-generaal (op rust) Gershon Hacohen


Bronnen:

♦ naar een artikel van Gershon Hacohen “Area C is Strategically Vital for Israel” van 18 april 2018 op de site van BESA