Europees parlement veroordeelt voor het eerst terreur van Hamas tegen Israël

Voor de eerste keer heeft het Europees Parlement gestemd om de terroristische organisatie Hamas te veroordelen vanwege zijn terroristische daden en het gebruik van menselijke schilden. De motie, die ook kritiek op Israël had, werd met een overweldigende meerderheid van 524 ‘ja’ -stemmen aangenomen tegen 30 ‘nee’ -stemmen, met 92 onthoudingen.

In het document van drie pagina’s staat dat Hamas door de Europese Unie (EU) als een terroristische organisatie wordt beschouwd, dat Hamas herhaaldelijk om de vernietiging van Israël vraagt ​​en raketten blijft afvuren naar Israël vanuit de Gazastrook.

De motie ging grotendeels over het geweld dat gepaard ging met de ‘Mars van de Terugkeer’. Ongebruikelijk voor een EU-organisatie, nam de motie de Israëlische beweringen van geweld van terroristen die verstopt waren onder de demonstranten ernstig, terwijl iedereen het gebruik van geweld door Israël veroordeelde.

De motie vermeldde ook Israëlische berichten dat door Palestijnen stenen en brandbommen werden gesmeten naar IDF-soldaten die de grens bewaakten en dat er pogingen werden ondernomen om het veiligheidshekken te beschadigen.

De motie veroordeelt echter ook het gebruik van scherpe munitie door de IDF als reactie op het geweld, en merkte op dat ‘bijna 30 Palestijnen” werden gedood sinds de protesten begonnen. Van de meerderheid van de dodelijke slachtoffers is bevestigd dat ze lid waren van de terroristische organisatie Hamas.

Het Europees Parlement veroordeelde specifieke terreurdaden van Hamas, evenals de mishandeling door de terreurgroep van de Gazanen onder zijn heerschappij. Het merkte op dat “Hamas de bevolking onder controle en druk blijft houden in de Gazastrook, die een centrum blijft van internationaal erkende terroristische organisaties”, en dat het “basisvrijheden, inclusief van vereniging en vrijheid meningsuiting” beperkt.

De motie erkent verder “de veiligheidsuitdagingen van Israël en de noodzaak om zijn grondgebied en grenzen te beschermen met behulp van evenredige middelen” en “veroordeelt de terreuraanslagen van Hamas en andere militante groeperingen tegen Israël uit de Gazastrook, inclusief het afvuren van raketten, infiltraties in Israëlische grondgebied en het bouwen van tunnels.”

Het veroordeelt ook “de voortgezette tactiek van Hamas om burgers te gebruiken voor het afschermen van terroristische activiteiten” en merkte op dat “Hamas lijkt te streven naar escalerende spanningen.”

De motie veroordeelde nog steeds Israëls zelfverdediging. “Het Europees Parlement … dringt aan op uiterste terughoudendheid en onderstreept dat prioriteit moet worden gegeven aan het voorkomen van verdere escalatie van geweld en verlies van mensenlevens; Spreekt zijn spijt van het verlies van levens uit; veroordeelt de moorden en gewonden van onschuldige Palestijnse demonstranten in de Gazastrook in de afgelopen drie weken en dringt er bij IDF op aan af te zien van het gebruik van dodelijk geweld tegen ongewapende demonstranten.”

“Opzettelijk gebruik van dodelijk geweld tegen demonstranten die geen onmiddellijke levensgevaar of ernstig letsel vormen, schendt de internationale mensenrechtenwetgeving en vormt in de context van bezetting een ernstige schending van de Vierde Geneefse Conventie.” De motie roept verder op tot het volledig opheffen van de gedeeltelijke blokkade van Gaza, die bedoeld is om de smokkel van wapens naar Gaza door Hamas en andere terroristische groeperingen te voorkomen.

De motie houdt ook rekening met de Israëlische mensenrechten en roept op tot de terugkeer van alle Israëli’s die door terroristen in Gaza worden gegijzeld, waaronder Avera Mengistu en Hisham al-Sayed, evenals de lichamen van Hadar Goldin en Oron Shaul.

De tekst was het resultaat van uitgebreide onderhandelingen tussen de verschillende facties in het Europees Parlement.

Pro-Israël-groepen prezen de ongewoon evenwichtige verklaring van de Europese Unie over het Arabisch-Israëlische conflict, maar waren nog steeds teleurgesteld over vele delen van het slotdocument. De Europese tak van het Amerikaanse Joodse Comité bracht een verklaring uit met de volgende woorden:

“Het Transatlantische Instituut AJC prees vandaag het Europees Parlement voor het veroordelen van Hamas voor de oorlogsmisdaden die het pleegde tijdens de recente gewelddadige protesten, maar bekritiseerde de wetgever van de EU om in zijn resolutie over de situatie in de Gazastrook een ‘onvoorwaardelijk’ einde van de Israëlische zeeblokkade op het door Hamas geregeerde gebied.”

Het Europees Parlement wordt als vijandig tegenover Israël gezien. In 2016 ontving president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit een staande ovatie toen hij een toespraak hield in het Europees Parlement waarin hij de eeuwenoude antisemitische kwakkel herhaalde dat Joden waterputten vergiftigen door te stellen dat een rabbijn de Israëlische regering had gevraagd om de Palestijnen te vergiftigen drinkwater. Geen dergelijke rabbijn heeft ooit bestaan.

In februari weigerde het Europees Parlement een tentoonstelling te organiseren van Israëlische cartoons die mensenrechtenschendingen in Iran documenteren. Een anti-Israël BDS-conferentie werd de volgende maand gehouden in het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft ook herhaaldelijk de Israëlische wetten veroordeeld om het terrorisme te bestrijden.


Bronnen:

♦ naar een bericht van Gary Willig “European Parliament condemns Hamas terror for first time” van 19 april 2018 op de site van Arutz Sheva