Israël’s Dag van de Onafhankelijkheid: 70 jaren van opeenvolgende mirakels

Net zoals sommige van de voorbije vieringen van de Onafhankelijkheidsdag van Israël is het gedoe over de 70ste verjaardag van Israël dit jaar niet bijster ver doordrongen geraakt in het Amerikaans-Joodse bewustzijn.

Terwijl die Joodse activisten die al geïnteresseerd zijn in Israël-georiënteerde gebeurtenissen, hun best doen om de voorbije zeven decennia sinds 1948 te erkennen, zijn voor miljoenen Amerikanen die zich identificeren als Joden, de vieringen van Yom Ha’atzmaut, die op woensdagavond in Israël zijn begonnen, gewoon een zoveelste dag op de kalender.

Het probleem in ons denken over 70 jaar onafhankelijkheid van Israël is geworteld in zijn normaliteit. Degenen die opgroeiden in de tweede helft van de 20ste eeuw, laat staan ​​de 21ste, beschouwen het bestaan ​​van Israël als een gegeven. We relateren ons er aan wat we van onze premier vinden of onze meningen over wat het zou moeten doen om het conflict met de Palestijnen op te lossen, met gevechten over religieus pluralisme en de behandeling van migranten uit Afrika – of wat het probleem van de dag ook is mag zijn.

Maar de 70ste verjaardag is een geschikt moment om te proberen om het belang van Israël te nemen in ogenschouw te nemen.

Wat vergeten werd in zijn opkomst tot de status van een economie uit de Eerste Wereld en een regionale militaire supermacht is hoe onwaarschijnlijk zijn bestaan ​​vóór 1948 werd overwogen en wat dat heeft betekend voor de levens van elke Jood op deze planeet.

Een eeuw geleden, zelfs nadat de Balfour-verklaring de Zionistische beweging de eerste echte triomf bracht, werd het idee van een Joodse staat in wat toen Palestina heette nog steeds als een fantasie beschouwd. Bijna tweeduizend jaar lang hadden de Joden de soevereiniteit over een deel van hun oude thuisland verloren. Heimatloos zijn was niet enkel een onvermijdelijk element van het lot van de Joden, maar een deel van hun identiteit. Veel religieuze en seculiere Joden – die elk op deze manier denken als gevolg van verschillende redenen en ideologieën – omarmden de afwezigheid van het Joodse volk op het wereldtoneel als een deugd.

Veel religieuze Joden dachten dat een terugkeer naar het Land van Israël moet wachten op de komst van de Messias. Seculiere liberalen geloofden dat waarden die geworteld waren in universalisme een betere verdediging waren dan soevereiniteit over hun eigen land. Het Zionisme – het idee dat Joden de baas moeten worden over hun eigen lot – was, zelfs nadat Theodor Herzl had geholpen met het oprichten van de moderne beweging, werd slechts gesteund door een minderheid van het Joodse volk en had weinig steun van niet-Joden.

Echter hoewel de Joden hun rol in de wereld verwierven, bleef de niet-Joodse wereld hen beschouwen als een grotendeels verachte en dakloze minderheid. De gevolgen hiervan voor de Joodse veiligheid overal waren onberekenbaar. Antisemieten hebben altijd verschillende tegenstrijdige redenen gehad om de Joden te haten. Ongeacht de motieven van de haters, maakte het ontbreken van een nationaal huis onvermijdelijk pogingen tot defensie zinloos in een wereld waarin Joden door christenen als deiciden werden beschouwd en als een dhimmi-volk dat een tweederangs status verdiende door moslims.

Herzl’s inzicht was gebaseerd op zijn ervaring met betrekking tot het proces tegen de Joodse artillerieofficier Alfred Dreyfus in de jaren 1890 in Frankrijk. Hij begreep dat als menigten nog steeds “dood aan de Joden” konden roepen in wat toen werd gezien als de meest vrije en meest liberale natie ter wereld, elke hoop op Joodse veiligheid in Europa een fata morgana was. Hij had gelijk. Joden hadden geen toekomst in Europa of in een moslimwereld waar ze nooit zouden kunnen worden behandeld als gelijken. Hoewel de democratieën van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten veilige havens bleken te zijn, zou alleen het herstel van de Joodse soevereiniteit in het Joodse vaderland een antwoord kunnen bieden op de onzekere aard van het leven van de Diaspora.

Herzl had ongelijk over een Joodse staat die het probleem van antisemitisme oplost. Dat meest krachtige virus heeft zijn vermogen laten zien om zich aan te passen aan de ideologieën van de 20ste eeuw en richt nu zijn animus op Israël. Toch had hij gelijk toen hij veronderstelde dat de oprichting van een natie voor de Joden het leven van elke Jood ten goede zou veranderen. Wat er gebeurde in 1948, en in de jaren die volgden, zorgde ervoor dat elke Jood in de wereld – religieus of niet-religieus, zionistisch of niet-zionistisch – niet langer alleen stond. Het veranderde ook de manier waarop een groot deel van de wereld naar het Joodse bestaan ​​keek ten goede.

Wat nodig is op Yom Ha’atzmaut is niet zozeer een dag van juichen voor het moderne Israël, hoewel het zeker lof verdient voor zijn economische prestaties, militaire moed en levendige cultuur. Veeleer is er behoefte aan een waardering voor hoe bijzonder het feit van zijn bestaan ​​is in de context van de Joodse geschiedenis. De wedergeboorte en het vermogen om zichzelf te verdedigen en te gedijen in het licht van aanhoudende haat en terrorisme is iets dat eerdere generaties Joden als een wonder hadden beschouwd. Hoewel velen van ons misschien spotten met dergelijke termen en liever focussen op geostrategische realiteiten (en ook wat vaak het noodzakelijke proces van zelfkritiek is), zouden we niet te vlug dit perspectief mogen negeren.

Net als elke menselijke schepping, is Israël onvolmaakt en staat het voor problemen. Maar wat het land en zijn volk de afgelopen 70 jaar hebben verwezenlijkt, is iets dat maar weinig rationele individuen zich hadden kunnen voorstellen voordat ze het deden. In onze tijd en met onze eigen ogen hebben we 70 jaar wonderen gezien toen de Joodse staat overleefde, bloeide en verrijkte, zelfs als ze elders woonden. Dat is het punt van Israël op 70, en waarom we deze week moeten pauzeren en waarderen wat het voor ons allemaal betekent.

door Jonathan Tobin


Bronnen:

♦ naar een artikel van Jonathan Tobin “70 years of miracles” van 18 april 2018 op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)

Een gedachte over “Israël’s Dag van de Onafhankelijkheid: 70 jaren van opeenvolgende mirakels

Reacties zijn gesloten.