Israëlische rechtbank: Joden mogen ‘Am Yisrael Chai’ roepen op de Tempelberg

Het Hof van de Magistraat van Jeruzalem heeft maandag een opmerkelijke uitspraak gedaan die als een precedent mag beschouwd worden, dat het roepen van ‘Am Yisrael Chai‘ (‘Het volk van Israël leeft’) op de Tempelberg niet als een gebed wordt beschouwd en dus hardop in openbaar in op de heilige plaats mag worden uitgesproken.

Plaatje hierboven: Advokaat Itamar Ben Gvir op de Templeberg in Jeruzalem in discussie met een Israëlische politieoffier op 17 juni 2008 [beeldbron: Olivier Fitoussi/Flash90]

Rechter Mordechai Burstein oordeelde dat de aanklager, advocaat Itamar Ben-Gvir (plaatje hierboven), illegaal werd gedetineerd nadat hij de populaire slogan op de Tempelberg had uitgeroepen en dat hij recht heeft op een schadevergoeding van de politie voor een bedrag van 6.000 sjekel ($ 1.700).

“Dit is een mooi geschenk van de rechtbank voor Onafhankelijkheids Dag,” zei Ben-Gvir buiten de rechtszaal, maar voegde eraan toe: “De tijd is gekomen om de Joden te laten bidden in de plaats die ze het meest koesteren.”

Ongeveer twee en een half jaar geleden ging Ben-Gvir de Tempelberg binnen na anderhalf uur wachten in een gescheiden rij voor niet-moslims. Toen hij binnenkwam, begonnen Waqf-medewerkers zijn groep Joodse bezoekers, “Allahhu Akbar” (Allah is Groot) te roepen. Ben Gvir riep hen terug, “Am Yisrael Chai.” Een politieagent die in de buurt stond, arresteerde Gvir ter ondervraging omdat deze beweerde dat Gvir de wet overtrad.

Ben Gvir werd drie uur vastgehouden, waarna hij een aanklacht tegen de Waqf en de Israëlische politie indiende omdat hij werd afgezonderd bij de ingang van de Tempelberg en vervolgens illegaal door de officier werd vastgehouden.

Anderhalf jaar geleden oordeelde de rechtbank tegen de Waqf, die geen verweerschrift indiende en de opdracht kreeg om de eiser 50.000 sjekel ($ 14.200) te betalen.

De rechter oordeelde dat “een onderzoek naar het gedrag van de eiser aantoont dat er geen reden was om hem te arresteren en dat de detentie onwettig was. De eiser had het recht om een ​​beroep te doen op de politie en een klacht in te dienen tegen de Waqf. In de loop van de rondleiding en daarna werd het geschreeuw van ‘Allahu Akbar’ gehoord en er was niets mis met het uitroepen [in ruil] ‘De natie Israël leeft’ en er is geen belediging bij betrokken.”

De rechter voegde eraan toe dat Ben-Gvir niet was gewaarschuwd vóór zijn detentie en dat er hoe dan ook geen aanleiding voor was, vooral niet nadat “een van de vrouwelijke Moslimbezoekers een Jood in het Arabisch had vervloekt en had gezegd: ‘Ga weg, hond’, en toen de Jood de politie om haar identiteit vroeg, weigerde de politie haar identiteit te geven en nam ze niet eens de moeite om de vrouw vast te houden.”

Tegelijkertijd verwierp de rechter de eis van de eiser dat hij gediscrimineerd zou zijn aan de ingang van de Tempelberg via de aparte rij voor Joden en toeristen, omdat de aanklagende eiser de willekeur niet had bewezen in de uitoefening van discretie en misbruik van de Joodse bezoekers.

Eén ding is duidelijk – de volgende groep Joodse bezoekers op de Tempelberg moet ons de video sturen van hun trotse a cappella klassieker van rabbijn Shlomo Carlebach’s ‘Am Yisrael Chai’:

door David Israel


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “Court: Jews Allowed to Cry ‘Am Yisrael Chai’ on Temple Mount” van 17 april 2018 op de site van The Jewish Press