PLO topman Saeb Erekat: Een beenwonde is een ‘buitengerechtelijke moord’

Er zijn zeker geen excuses voor het gedrag, gefilmd op video, van IDF-soldaten die jubelen als een Palestijn wordt neergeschoten bij de grensafsluiting van Gaza.

Zoals de IDF zelf aankondigde met verwijzing naar “de ongeoorloofde verfilming van een operationele gebeurtenis, de verspreiding van het gefilmde materiaal en de daar gemaakte verklaringen, moet worden opgemerkt dat deze niet geschikt zijn voor de mate van terughoudendheid die van IDF-soldaten wordt verwacht en zullen worden dienovereenkomstig door commandanten gedeeld.”

Dat het een internationaal verhaal is geworden, is gedeeltelijk het gevolg van recente confrontaties aan de grens met Gaza, die hebben geleid tot Palestijnse slachtoffers en ernstige kritiek gericht tegen het gebruik van geweld door Israël om te voorkomen dat Palestijnse relschoppers doorheen het veiligheidshekken breken.

Misschien kunnen de media beweren dat de video van de IDF-soldaten nieuwswaardig is, juist omdat het ongebruikelijk is en niet het ethos van het Israëlische leger vertegenwoordigt. Of misschien zagen de media een mogelijkheid om te doen wat zoveel journalisten graag doen – Israël en de IDF in het slechtst mogelijke daglicht presenteren.

Immers, hoe vaak zien we nieuwsberichten van de intrieste representatieve antisemitische en gewelddadige opruiing van Palestijnse leiders of de viering en distributie van snoepjes nadat Israëlische kinderen zijn vermoord door terroristische aanslagen?

De berichtgeving van de Britse krant The Daily Telegraph bevatte een citaat van de oudste Palestijnse officiële en seriële leugenaar Saeb Erekat:

“Dit gedocumenteerde geval van buitengerechtelijk moorden vereist van de wereld een einde aan de straffeloosheid van Israël en benadrukt dat het Internationaal Strafhof opnieuw dringend een onderzoek moet openen.”

Erekat heeft dergelijke formulering gebruikt als het gaat om het verkrachten van de waarheid.

  • De meest (niet-) beroemde gebeurde in 2002, toen Israël tijdens de 2de Intifada Operation Defensive Shield uitvoerde in reactie op de Palestijnse terreurcampagne, beschuldigde Erekat valselijk Israël ervan een ‘bloedbad’ uit te voeren in het vluchtelingenkamp Jenin.

  • Datzelfde jaar beweerde Erekat in een live interview op CNN dat de Israëlische strijdkrachten de Ramallah-compound van Yasser Arafat aanvielen. Ze beschreven de schietpartij, de beschietingen en de verwonding van een Palestijnse politieagent die de Israëli’s ervan weerhielden te worden geëvacueerd door een ambulance. Tijdens het interview is CNN op 200 meter van de Ramallah-compound live naar zijn correspondent gegaan om erachter te komen wat daar gebeurde … helemaal niets.

  • Uitgevonden geschiedenis door te beweren dat de Palestijnen afstammen van de Kanaänieten.

Inderdaad, Saeb Erekat is een gewoonte leugenaar en biedt een goed voorbeeld van hoe de media charismatische persoonlijkheden begunstigt ten koste van integriteit en geloofwaardigheid.

Wat deze video betreft, heeft het eerste onderzoek van het IDF vastgesteld dat deze niet afkomstig was van de recente confrontaties met Gaza, maar van december 2017 tijdens een gewelddadige opstand die ongeveer twee uur duurde en inclusief pogingen om het veiligheidshekken te saboteren. Volgens het verslag van de IDF na niet-geslaagde rel-verspreidingsmaatregelen:

“[..] werd een enkele kogel werd afgevuurd op een van de Palestijnen die verdacht wordt van het organiseren en leiden van dit incident, terwijl hij op een paar meter van het hek stond. Hij werd geraakt in zijn been en gewond.

De video werd niet gefilmd vanuit de positie van de schietpartij en werd gefilmd door een soldaat die geen deel uitmaakte van de eenheid van de soldaten die vuurden.”

Een ‘buitengerechtelijke moord’?
Er is een groot verschil tussen worden neergeschoten in het been en de claim van Saeb Erekat. Terwijl het verhaal van The Daily Telegraph de IDF citeerde, kon in het verslag niet worden opgenomen dat de Palestijn in zijn been was geraakt en gewond was geraakt.

Dus Telegraph-lezers, zonder informatie die anders suggereerde, en geholpen door het citaat van Saeb Erekat, zouden aangenomen hebben dat de Palestijn in de video nu goed en waarachtig dood was. Echter, de man was helemaal niet dood, maar enkel in zijn been geraakt. We wezen The Telegraph op dit feit en kort daarna werd een belangrijke zin toegevoegd.

Inderdaad, de laatste leugen van Erekat is nu zichtbaar. In tegenstelling tot een ‘gedocumenteerde casus’ van een overlijden, werd de neergeschoten Palestijn geïdentificeerd, hij is springlevend en heeft met de media gesproken. Hoewel hij, voorspelbaar, ontkende dat hij de IDF enige reden voor zijn schietpartij heeft gegeven, heeft hij tenminste bevestigd dat hij in zijn been is geschoten.

We danken The Daily Telegraph voor het nemen van snelle actie bij het melden van de ontbrekende informatie maar betwijfelen waarom geloofwaardige media nog steeds bereid zijn om uitspraken van Saeb Erekat te publiceren gezien zijn lange geschiedenis van flagrante leugens.

door Simon Plosker


Bronnen:

♦ naar een artikel van Simon Plosker “Saeb Erekat: Leg Injury is an ‘Extrajudicial Killing’” van 12 april 2018 op de site van Honest Reporting