Aanzetten tot Jodenhaat en opruiing vormen de kern van het Palestijnse verhaal

Aanzetten tot haat en opruiing vormen de kern van het Palestijnse verhaal. Sinds enkele decennia voeren de Palestijnen een massale en vicieuze campagne van opruiing tegen Israël.

Plaatje hierboven: Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, noemde David Friedman, de Amerikaanse ambassadeur aan Israël, een ‘zoon van een hond’ in een televisie-toespraak op 19 maart 2018 [beeldbron: screenshot van de MEMRI-video]

Deze campagne heeft het voor elke Arabier onmogelijk gemaakt om zelfs na te denken over de vooruitzichten op vrede met Israël. Opmerkelijk is dat de Palestijnse haat tegen Israël niet verbonden is met alles wat Israël wel of niet doet. Integendeel, de Palestijnse haat tegen Israël is gebaseerd op het bestaan ​​van Israël. Palestijnen haten Israël omdat ze geloven dat Joden geen recht hebben op een soeverein land van hun eigen land in het Midden-Oosten.

Palestijnse haatdragende taal tegen Israël maakt deel uit van het globale landschap: inmiddels verwacht niemand iets anders van hen. Een Palestijnse moskeepredikant die Joden ‘afstammelingen van apen en varkens’ noemt, is helemaal geen verhaal, maar meer van hetzelfde. Evenzo is een Palestijnse verminking of moord op een Jood de norm geworden.

De dag zal komen – en die is niet ver weg – wanneer berichten over Palestijnen die niet ophitsen tegen Israël en Joden opmerkelijk zullen zijn. De dag zal komen dat het enige verhaal dat de moeite van het vermelden waard is, is wanneer een Palestijn die dag geen terroristische aanslag tegen een Jood heeft gepleegd.

Veel inkt werd verspild aan de voortdurende inspanningen van de Palestijnen om Israël te delegitimiseren en Joden te demoniseren. Honderden, zo niet duizenden, van dergelijke gevallen zijn in de afgelopen decennia gedocumenteerd. We zijn zo gewend geraakt aan deze Palestijnse campagne van opruiing en indoctrinatie dat we het niet anders bekijken dan een dagelijks kruiswoordpuzzel in de krant.

Deze campagne van haat en opruiing heeft altijd als katalysator gediend voor terreuraanslagen tegen Joden, van wie duizenden zijn gedood en gewond sinds de oprichting van Israël 70 jaar geleden. Eerst de haat creëren via het woord die onvermijdelijk gevolgd wordt door moord.

In de afgelopen maanden hebben we een nieuwe wending gezien in de Palestijnse campagne van vijandschap. Israël is niet langer het enige doelwit van deze campagne. Voor de Palestijnen is er een nieuwe vijand in de stad: de VS en president Donald Trump en zijn regering.

De anti-Amerikaanse drive van de Palestijnen is, na alles welbeschouwd, ongekend en ongezien – vanwege de toon en vanwege de terminologie. Nooit eerder durfden de Palestijnen minachting, vijandigheid en afkeer te uiten jegens een Amerikaanse president en zijn hoge ambtenaren.

Israël kan nu koude troost putten uit het feit dat het niet langer alleen aan de top staat van de meest gezochte lijst met vijanden van de Palestijnen.

Palestijnen verbranden Amerikaanse vlag aan het veiligheidshekken met Israël tijdens de ‘Mars van de Terugkeer’, 6 april 2018 [beeldbron: New Indian]

De meedogenloze retoriek die de Palestijnen tegen de VS gebruiken, doet vermoeden dat ze besloten hebben de Amerikanen op gelijke voet te stellen met Israël. De beledigende retoriek laat ook zien dat de Palestijnen de ‘goede oude tijd’ van de regering-Obama missen, die zij bewonderden vanwege wat zij beschouwden als haar steun voor alles wat de Palestijnen zeiden of deden en haar anti-Israël-posities.

De Palestijnen missen de dagen dat de Obama-regering in het openbaar tegen Israël optrad op alle beschikbare podia, vooral in de Verenigde Naties. Ze missen de reguliere briefings van Amerikaanse functionarissen die ‘politieke correctheid’ vertoonden door over de nederzettingen met kwaad te spreken en die het moeilijk hadden om een ​​woord te zeggen omtrent Palestijnse mistoestanden.

Ze missen de dagen dat Obama’s regeringsambtenaren, zowel openlijk als besloten, uithaalden naar Israël en zijn premier Benjamin Netanyahu. Ze missen de dagen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken soms meer pro-Palestijns leek te zijn dan de Palestijnen zelf.

Sinds december 2017, toen president Trump zijn besluit aankondigde om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, voeren de Palestijnen een systematische campagne van haat en opruiing tegen de Amerikaanse regering en haar topfunctionarissen. Naarmate de dagen verstrijken, escaleert deze campagne in lasterlijke toon.

door Bassam Tawil

Lees hier het volledige artikel


Bronnen:

♦ naar een artikel van Bassam Tawil “Palestinians: License to Kill Americans” van 12 april 2018 op de site van The Gatestone Institute

Een gedachte over “Aanzetten tot Jodenhaat en opruiing vormen de kern van het Palestijnse verhaal

Reacties zijn gesloten.