Antisemitisme Rapport 2017: Situatie in België stabiliseert door aanpak overheid

Het Kantor Centrum vind dat de situatie voor de Joodse gemeenschappen in België (vnl. Brussel en Antwerpen) “licht verbeterd” is. Echter, als ik vaststel hoeveel politieagenten, veiligheidsdiensten, soldaten, camera’s, roadblocks, alarmfase 3 voor de Joodse wijken (2 voor de rest van ’t land), terrorismebestrijding mbt. de Joden, en dat allemaal de klok rond, er nodig zijn om de Joden te beveiligen om dan vervolgens te besluiten dat er een ‘lichte’ verbetering is, dan moet ik daar eens schamper mee lachen.

Wat zou er gebeuren als we al die extra beveiligingsmaatregelen weer zouden afschaffen? Dan breekt de hel uit voor de Joden van België. Dan vallen er doden en gewonden. Zoveel is wel zeker. De Jodenhaat (die soms schuilgaat achter Israëlhaat) is springlevend en duidelijk voelbaar in België. Wie dat ontkent draait zichzelf een rad voor ogen.

Maar goed, terug naar het Antisemitisme Rapport 2017, voor België opgemaakt door Joël Kotek:

Antisemitische attitudes daalden aanzienlijk in 2017. In 2017 werden 34 antisemitische rapporten geregistreerd in België. Deze cijfers zijn het laagste aantal (66 incidenten) voor de afgelopen 12 jaar, waarbij geen rekening wordt gehouden met de specifieke gegevens van de recordjaren (2009 en 2014). Sinds 2012 merken we ook een correlatie op tussen antisemitische incidenten in België en evenementen die rechtstreeks betrekking hebben op Joden in Europa (met name in Frankrijk), zoals de bomaanslagen in Toulouse (2012) en de controverses rondom de “Soral Dieudonné-galaxy”.

Volgens de verstrekte cijfers is het aantal antisemitische handelingen vastgelegd in België in 2017 gedaald. Ze zijn gedaald van 64 in 2016 naar 35 in 2017. Al in 2016 is een afname van het aantal antisemitische handelingen geconstateerd. Met 35 incidenten ligt het jaar 2017 duidelijk onder het gemiddelde (64 incidenten) van de afgelopen twaalf jaar (waarbij geen rekening wordt gehouden met de specifieke gegevens van de ‘recordjaren’ (2009 en 2014).

We tellen in 2017 16 acties die direct gericht zijn op individuen (12) of op privé-eigendom (4). Deze cijfers bevestigen de daling waargenomen in 2016 (20 incidenten). In 2017 werd de meerderheid (57%) van de antisemitische incidenten (20) rechtstreeks ingegeven door anti-joods racisme of discriminatie Joden. 29 incidenten (83%) werden gemotiveerd door de nazi-ideologie zoals bv. “Hitler heeft zijn werk niet afgemaakt”.

In 2017 is 1 op 10 gevallen direct gekoppeld / gemotiveerd door het Israëlisch-Palestijnse conflict (in 2016, 1 op de 3 gevallen). Andere antisemitische manifestaties houden verband met een vermeende politieke en media dominantie (1 geval) van Joden of de clichés van Joden en geld (1 geval). 1 geval was van 68 islamitische inspiratie.

ConclusieDeze daling is met name te wijten aan de kordate houding die de regering aanneemt in de strijd tegen antisemitisme, haar beleid van nultolerantie, om nog maar te zwijgen van de verbeterde bescherming van Joodse sites door de politie en het leger. We verwelkomen en hopen dat de huidige apparaten goed worden onderhouden. Deze positieve ontwikkeling zou ons zeker gerust moeten stellen, maar zou ons er niet toe moeten brengen onze waakzaamheid te verminderen.

De Joodse gemeenschap van België moet zijn weg met sereniteit voortzetten en volledig blijven floreren in zijn verscheidenheid. Onze gemeenschap moet open blijven omdat deze volledig deel uitmaakt van het sociale weefsel van België. Het is daarom noodzakelijk om de relaties die de Joodse gemeenschap heeft met alle componenten van de Belgische samenleving verder te versterken.


Bronnen:

♦ naar een berichtAntisemitism Worldwide General Analysis 2017” van 11 april 2018 op de site van het Kantor Centrum aan de Universiteit van Tel Aviv

2 gedachtes over “Antisemitisme Rapport 2017: Situatie in België stabiliseert door aanpak overheid

Reacties zijn gesloten.