Islamitisch antisemitisme op het Duitse internet [Manfred Gerstenfeld]

De autoriteiten hebben geprobeerd om statistische data en andere informatie over antisemitische opvattingen bij islamitische immigranten en hun nakomelingen uit de schijnwerpers te houden.

De binnenlandse veiligheidsdienst van de Duitse deelstaat Hessen heeft een rapport over antisemitisme op het Duitse internet gepubliceerd, dat geschreven werd door Ann-Christin Wegener. Het onderzoek concentreert zich op de verschijningsvormen en de ideologische achtergrond van antisemitische agitatie op de sociale netwerken in Duitsland.

Wegener schreef dat de Duitse autoriteiten in de regel aangeven dat 90% van de antisemitische incidenten door rechts-extremen geplaagd wordt. Zij wijst erop dat dit resultaat de manier is hoe de politie over antisemitische incidenten bericht. Zolang er niets bekend is over de motivatie of de daders, worden deze incidenten als politiek rechts-radicaal gezien.

In Arabische of Turkse taal gepleegde haatmisdaden leiden tot minder aangiften dan die in het Duits. Men moet bovendien rekening houden met het feit dat er over veel antisemitische incidenten niet bericht wordt of niet tot aangiften leiden. Men schat dat minder dan een vierde deel van de joodse slachtoffers van antisemitisme aangifte doet bij de politie of de joodse gemeenschap.

De schrijfster merkt op dat er in Duitsland zeer weinig aandacht wordt geschonken aan antisemitische misdaden en opvattingen van moslims. Ze verwijst naar enkele incidenten, die echter veel publieke aandacht kregen. Een van de meest extreme vond plaats in 2012, toen een rabbi in Berlijn in elkaar werd geslagen. Twee jaar later brulden in meerdere Duitse steden anti-Israëlische demonstranten “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”. Een ander incident dat veel aandacht kreeg, vond plaats in het voorjaar van 2017, toen een joodse jongen van zijn Berlijnse school afging, nadat hij vreselijk werd geperst door islamitische medeleerlingen. Wegener schrijft: “Dat alles zegt weinig over de kwantitatieve vergelijking van antisemitisme bij moslims en bij rechtsen.”

Er is enorm weinig onderzoek gedaan naar islamitisch antisemitisme in Europa. Veel autoriteiten hebben geprobeerd statistische data en andere informatie over antisemitische opvattingen bij islamitische immigranten en hun nakomelingen buiten de schijnwerpers te houden. Dat is gebeurd ondanks het feit dat alle moorden op Joden in West-Europa in de afgelopen tien jaar door moslims werden gepleegd. Datzelfde geldt in grote mate voor andere extreem antisemitische voorvallen. Hiertoe behoren aanslagen op synagogen in Frankrijk.

Een klassiek voorbeeld onder velen, waarbij zulke informatie werd verborgen, vond plaats in 2003. Het Centrum voor Antisemitismeonderzoek aan de Technische Universiteit Berlijn (ZfA) sloot zijn onderzoek over Europees antisemitisme af. Het had de opdracht gekregen dit rapport van het Europees waarnemingscentrum over racisme en vreemdelingenhaat (EUMC) voor te bereiden. (deze organisatie werd in 2007 door het Agentschap voor fundamentele rechten van de Europese Unie, FRA, vervangen).

Het ZfA identificeerde jonge moslims van Arabische herkomst als de hoofddaders van lichamelijke aanslagen op Joden en bij de schending en verwoesting van synagogen. Het EUMC publiceerde het onderzoek niet. Het ZfA verklaarde dat de reden om het document niet te publiceren, zou zijn dat het veel islamitische daders van antisemitische voorvallen prijsgeeft. Ook werd genoemd dat het EUMC er herhaaldelijk toe had opgeroepen de resultaten te wijzigen. Eind 2003 publiceerde het World Jewish Congress het ontwerp van het onderzoek van het ZfA op internet, waarmee de manipulatie van het EUMC werd blootgelegd.

Bekeken tegen deze achtergrond en verschillende andere manipulaties van de waarheid is Wegeners onderzoek bijzonder belangrijk. De schrijfster onderzoekt antisemitisme op het Duitse internet. Ze koos enkele primaire bronnen uit. Daartoe behoorden de Facebook-pagina´s van de grootste Duitse krant “BILD”, en die van “Focus”, een van de drie vooraanstaande weekbladen. Ze deed bovendien onderzoek naar YouTube-kanalen, die een groter publiek hebben dan Twitter.

Wegener kwam tot de conclusie, dat wat betreft Israël en het conflict in het Midden-Oosten de internetsite van “Spiegel TV” het belangrijkste ventiel van antisemitische inhouden was. Ze stelde vast dat Israël en het Midden-Oosten-conflict op deze internetsites veel meer verbreid waren dan het thema Duitse Joden.

Wegener maakte in haar onderzoek gebruik van enkele sleutelbegrippen: Joden, Jodendom, joods, Israël en antisemitisme. Haar gedetailleerde onderzoek, dat alleen in het Duits beschikbaar is, komt tot een serie belangrijke conclusies. Wat betreft commentaren over Joden of het Jodendom was er van de kant van mensen van islamitische komaf en van rechts-extremen sprake van ongeveer hetzelfde aantal. Wegener stelde bovendien vast dat de openbare discussie over het Jodendom evenals over Israël op de Duitse sociale netwerken een aanzienlijke hoeveelheid antisemitisme bevat.

Wegener kwam tot de conclusie dat antisemitische commentaren sinds 2014 getalsmatig enorm zijn toegenomen. Ze observeerde dat het Gaza-conflict en de daaropvolgende anti-Israëlische demonstraties daar de voedingsbodem voor waren.

Over Israël en het Midden-Oosten-conflict wordt ongeveer de helft van de commentaren door mensen met een islamitische achtergrond gegeven. Slechts 10% kwam van rechtsen. In 40% van de gevallen kon de herkomst niet vastgesteld worden. Van 2010 tot 2013 kwam echter 37% van de antisemitische commentaren van rechtsen, 16% kwam van mensen met een islamitische achtergrond. Wegener concludeert dat haat op Israël in de Duitse islamitische gemeenschap toeneemt.

Wat betreft antisemitisme en de Holocaust waren bij diegenen die schuld aan de Holocaust en de noodzaak van herdenking ontkenden, de rechtsen in de meerderheid, terwijl moslims dat minder deden.

Er bestaat een overweging, die de lezer tot een iets andere conclusie moet leiden. Er werden geen sites in de Arabische of Turkse taal onderzocht. Op die sites zijn bijna alle antisemitische uitlatingen afkomstig van moslims. Zodoende overtreft het islamitisch antisemitisme op het Duitse internet dat van rechts-extremen.

Wegeners belangrijkste conclusie luidt dat de samenleving, politici en geheime diensten ook het antisemitisme van moslims moeten observeren, zonder het antisemitisme van de rechtsen te verwaarlozen. Zo´n vaststelling is bij aanzienlijke delen van de Duitse mainstream media impopulair – en nog veel meer bij de linksen in het land.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel ‘Muslimischer Antisemitismus im deutschen Internet op de site van Heplev van 19 maart 2018

bron-logo