Het jaar 1177 v.Chr. toen een Perfecte Storm een complete beschaving verwoestte

Het mysterie van de ineenstorting van beschavingen uit de Late Bronstijd  blijft archeologen parten spelen. Eén van hen, Eric Cline, is positief: de verwoesting was niet het gevolg van een enkel cataclysme, maar van een harmonie van gebeurtenissen – en het kan opnieuw gebeuren.

Plaatje hierboven: The Lion’s Gate at Hattusa, capital of the Hittites – which was destroyed in the mysterious evaporation of civilization 3,200 years ago [beeldbron: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons]

Ergens na 1200 v.Chr. stortte de beschaving ineen en een duistere periode heerste. De ineenstorting van gemeenschappen in de Late Bronstijd in de Levant, het Nabije Oosten en de Middellandse Zee zo’n 3.200 jaar geleden is lang een mysterie geweest. Krachtige, geavanceerde beschavingen verdwenen, schijnbaar van de ene dag op de andere. Nu denkt een archeoloog dat hij heeft uitgezocht wat er achter de catastrofe schuilde.

De trigger lijkt de invasie van het oude Egypte in 1177 v.Chr. te zijn geweest door plunderende volkeren die simpelweg bekend staan ​​als de Zee Volkeren, zoals werd vastgelegd in het Medinet Habu muurreliëf in het graf van Ramses III (plaatje hieronder). Het reliëf geeft een zeeslag weer (en ook karren vol met voorraden, vrouwen en kinderen, iets dat onderzoekers altijd verbaasde. Waarom zouden de vrouwen en kinderen in een zeeslag verwikkeld zijn geweest en waarom waren er strijdwagens? Hebben ze die eveneens op schepen gebracht?) De buitenlanders werden afgebeeld met een opvallende hoofddeksels.

Het verhaal stelt dat het leger en de zeevloot van Farao Ramses III ze hebben verslagen, maar Egypte was nooit meer hetzelfde. Het gleed in een verval – en dat deden zijn buren ook. Deze ineenstorting ging blijkbaar heel plotseling: een reeks van geavanceerde en krachtige culturen stortte in elkaar als een rij dominostenen, zegt Eric Cline, hoogleraar klassiekers en antropologie en directeur van het Capitol Archaeological Institute aan de George Washington Universiteit.

Relief van een rechtbank in beraad in de Habu Tempel in Medinet Habu [beeldbron: Craig taylor/Wikimedia Commons]

Gingen tenonder in chaos waren de Egyptenaren en de Babyloniërs. De Egeïsche beschavingen zoals de Minoïsche en de Myceense vervielen in een duistere periode. Volkeren met een geavanceerd schrijfsysteem leken het vergeten te zijn. In feite suggereren sommige geleerden dat de gebeurtenissen beschreven in de Ilias, zoals de vernietiging van Troje en de Odyssee, betrekking hebben op deze periode.

Hattusa, de hoofdstad van het Hettitische rijk in de Late Bronstijd (gevonden in het moderne Turkije ten zuiden van de Zwarte Zee) en de omliggende steden werden platgebrand en verlaten. Voorbij waren monumentale architectuur, schrijfsystemen, aardewerktypen en bekende nederzettingspatronen.

Een wanhopige brief: de vijand is hier
Archeologen vinden allerlei vormen van vernietiging terug die aan deze tijd worden toegeschreven. Bijna elke Anatolische site uit die tijd vertoont tekenen van geweld en verwaarlozing.

Ugarit, een havenstad in het oude Syrië die handelde met de Hettieten en met Egypte, was roemruchtig vernietigd. In een brief, Hammurabi, de laatste koning van Ugarit, smeekte de koning van Alashia (in Cyprus) om hulp en schrijft:

“Mijn vader, zie, de schepen van de vijand kwamen (hier); mijn steden (?) werden verbrand en zij deden slechte dingen in mijn land. Weet mijn vader niet dat al mijn troepen en strijdwagens (?) zich in het Land van Hatti bevinden en dat al mijn schepen in het Land van Lukka zijn? … Aldus is het land aan zichzelf overgeleverd. Moge mijn vader het weten: de zeven schepen van de vijand die hier kwamen hebben ons veel schade toegebracht.”

Bijna alle belangrijke kustplaatsen van Kanaän, waaronder Gaza, Ashkelon en Ashdod, Akko en Jaffa, werden met de grond gelijk gemaakt. Plaatsen in het binnenland, zoals het paleis van Megiddo, werden platgebrand. De indrukwekkende oude steden van Hazor en Lachish werden volledig verwoest en achtergelaten.

De bloeiende economie en culturen van het late tweede millennium v.Chr., die zich uitstrekte van Griekenland tot Egypte en Mesopotamië, hielden plots op te bestaan, lang gebruikte handelsroutes werden verlaten, samen met schrijfsystemen, geavanceerde technologie en monumentale architectuur, schrijft Cline in zijn bestverkopende boek, “1177 v.Chr., Het Jaar dat de beschaving in elkaar zakte” (“1177 B.C., The Year Civilization Collapsed; by Eric H. Cline; 2014; uitgeverij Princeton University Press)

De ‘storm’ slaat toe: klimaatverandering
Een gemeenschappelijk element van de imploderende beschavingen in het tweede millennium voor onze jaartelling was dat ze allemaal met elkaar verbonden waren. “Ze hadden contact met elkaar, hadden handels- en diplomatieke contacten, regelden koninklijke huwelijken, internationale ambassades, economische embargo’s enzovoort”, zegt Cline.

“Een van de banden tussen hen was de behoefte aan zowel koper als tin, om brons te maken, wat het primaire metaal van het tijdperk was. Het grootste deel van het koper kwam uit Cyprus; het meeste tin kwam uit Afghanistan, net als Lapis Lazuli. Goud kwam uit Egypte. Zowel grondstoffen als eindproducten werden verkocht, maar ook op koninklijk niveau uitgewisseld.’

Ongetwijfeld vormden derooftochten van de Zee Volkeren een ware bedreiging. Maar een ineenstorting van een dergelijke omvang kon niet alleen door hen tot stand zijn gekomen, of tot enige ontwikkeling, beweert Cline: het kon alleen te wijten zijn aan een Perfecte Storm van gebeurtenissen.

Recente hoge-resolutie pollenanalyse van een kern afkomstig uit de Zee van Galilea, door Dafna Langgut en Israël Finkelstein van de Universiteit van Tel Aviv en Thomas Litt van de Universiteit van Bonn, heeft onweerlegbaar aangetoond dat de jaren tussen 1250 BCE-1100 BCE de droogste die ooit in de Brons- en IJzertijd waren voorgekomen. Dit komt overeen met de informatie van kleitabletten die te vinden zijn in Afek in Israël, Hattusa in Turkije, Emar in Mesopotamië en Ugarit in Syrië, die een verschrikkelijke droogte registreren, en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden die eraan worden toegeschreven.

Er zijn aanwijzingen in de archeologische vondsten van klimaatveranderingen zoals klimaatverandering, droogte (resulterend in hongersnood), aardbevingen, invasies en interne opstanden op dit moment. Normaal gesproken, als een cultuur wordt geconfronteerd met slechts een van deze tragedies, kan hij deze overleven, maar wat als ze allemaal tegelijk of snel achter elkaar zouden gebeuren? vraagt ​​Cline. Het lijkt erop dat dit is wat er gebeurde tussen ongeveer 1225 v.Chr. en 1175 v.Chr. en ik denk dat de beschaving in de Late Bronstijd eenvoudigweg niet in staat was de ‘Perfecte Storm’ te doorstaan ​​en in elkaar stuikte.

Als het eenmaal is gebeurd…
De wereld van de Middellandse Zee en het oude Nabije Oosten tijdens de late bronstijd was duidelijk lang niet zo groot als onze huidige onderling verbonden wereld. “Ze waren echter op hun eigen manier zoals op dit moment onderling verbonden en ze waren even afhankelijk van koper en tin om brons te maken zoals wij afhankelijk zijn van olie voor onze auto’s,” zegt Cline.

Hij ziet voor iedereen een duidelijke waarschuwing in deze gebeurtenissen die duizenden jaren geleden gebeurde. Nu, zoals toen, lijkt de wereld op een afgrond te staan.

“Ik zou zeggen dat de beschavingen van de Middellandse Zee en het oude Nabije Oosten zo met elkaar verbonden waren … dat wanneer er een in elkaar stortte, het de anderen beïnvloedde, zodat ze één voor één vielen, als een ketting van dominostenen,” zegt hij. “Het feit dat op vergelijkbare wijze verweven beschavingen samenvielen vlak na 1200 v.Chr. zou een waarschuwing voor ons moeten zijn; als het eenmaal is gebeurd, kan het opnieuw gebeuren. Zelfs met al onze technologische ontwikkelingen zijn we niet immuun”, zegt Cline.

“In ieder geval, leg de schuld hiervoor niet bij de Zee Volkeren. Ze waren ook slachtoffers, duidelijk op de vlucht voor iets; op zoek naar een beter huis waar ze konden overleven. Ze zijn meer een symptoom dan de oorzaak van de ineenstorting,” zegt Cline. “Als er iets is, moeten we ons misschien met hen identificeren. We staan ​​momenteel voor dezelfde soort situatie waarmee ze in 1177 v.Chr. werden geconfronteerd: klimaatverandering, hongersnoden, droogtes, opstanden, aardbevingen. Het enige wat ontbreekt in het scenario van vandaag zijn de Zee Volkeren – de mysterieuze indringers uit het buitenland,” zegt hij.

Niet overtuigd? Kijk naar de regio. De Griekse economie zit in puin en is al een tijdje bezig, benadrukt Cline. Interne opstanden hebben Libië, Syrië en Egypte door elkaar geschokt, met buitenstaanders en buitenlandse krijgers die het vuur aanwakkeren, en Turkije en Israël zijn doodsbang om betrokken te worden. “Jordanië is overvol met vluchtelingen. Iran is oorlogszuchtig en bedreigend, terwijl Irak in beroering is. Dezelfde beschrijvingen passen in het jaar 1177 voor Christus, benadrukt Cline. En naast de deur is er de mislukte staat Somalië, van wie sommigen de zeeën zelf veroverden, net zoals piraten.

Misschien, suggereert Cline, is ISIS een soort Zee Volk van de laatste dagen, barstend in de leegte die is ontstaan ​​toen de wereld om hen heen instortte, waardoor massale migraties van grote groepen werden veroorzaakt die de landen destabiliseren waarnaar ze vluchten. Kortom, moderne mens, wees niet trots. “Elke samenleving in de geschiedenis van de wereld is uiteindelijk in elkaar gestort”, benadrukt Cline. “We zouden dankbaar moeten zijn dat we geavanceerd genoeg zijn om te begrijpen wat er gebeurt en om stappen te ondernemen om dingen te repareren, in plaats van dingen passief te accepteren zoals ze zich voordoen.”

door Julia Fridman


Bronnen:

♦ naar een artikel van Julia Fridman “1177 BCE, the Year a Perfect Storm Destroyed Civilization” van 13 april 2015 op de site van Haaretz

Archelogisch gerelateerde artikelen op deze blog:

♦ Om M-O te redden van klimaatverandering, leverde het Antieke Egypte massieve inspanningen [lezen]

♦ Tel Gezer, de verloren Israëlische stad, vernietigd door de Farao’s [lezen]

♦ Voorheen onbekende Kanaänitische opstand tegen Egypte onthuld in antieke Jaffa [lezen]

♦ ISIS achterna: Turkije bombardeert 3.300 jaar oude antieke site van Ain Dara in Koerdisch gebied [lezen]

♦ Hamas vernietigt in Gaza 4500 jaar oude Kanaänitische archeologische schat [lezen]

4 gedachtes over “Het jaar 1177 v.Chr. toen een Perfecte Storm een complete beschaving verwoestte

 1. Om de opkomst van islam in Europa te stoppen is het al te laat. Diegenen die vandaag beweren dat dat nog kan houden ons voor de gek. Het is over and out voor ons en onze cultuur. Wat in mijn jeugd nog normaal was, is nu het abnormale en het abnormale is thans de norm.

  Maar er zijn wel enkele manieren om er onderuit te komen en er wat jezelf betreft een halt aan te roepen.

  1. Migreren naar een ander land, bij voorkeur naar voormalige Oost-Europese landen en waarom niet naar Rusland of China? Dat zijn nog harde dictatoriale regimes die er keihard tegenin durven te gaan. Of ga in bossen en parken wonen, zoals met Vietnamveteranen gebeurde of Japanners die niet wisten dat WOII voorbij was en de jungles op eilanden bevolkten.

  2. Go with the flow. Pas je aan aan islam. Bekeer je desnoods, dan ben je relatief veilig en stuur je kinderen naar Koranscholen. De evolutietheorie van Darwin leert ons dat de soorten die overleven niét de sterksten, niét de slimsten of noch de sympathieksten zijn. Nee, maar wèl diegenen die zich het beste kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, aan een andere biotoop, aan nieuwkomers die in grote getale binnenkomen. Gewoon een andere jas aantrekken en je bent weer mee èn veilig.

  3. Dictatuur, repressie, gevangenkampen, folteren, excuties, water boarding enz. Methodes zoals die door Stalin, Hitler en Mao werden toegepast. Wie niet gewenst is meteen neerknallen. Of zoals Goebbels zei: wie de geesten niet kan winnen, slaat op de hoofden. War, oorlog, revolutie, guerilla, sabotage, zelfmoordbomaanslagen, aanvallen met messen en met auto’s en of vrachtwagens mensen van de stoep maaien. Dagelijkse kost in Israël.

  Tot slot een laatste optie: Zelfmoord. Hang je op, spring onder een trein, tram of bus, neem sterk vergift, spring van een hoog gebouw, of hou je adem lang genoeg in tot het donker wordt. Dan zijn meteen al je zorgen definitief voorbij. En wie weet wachten er in het hiernamaals wel 72 maagden op je.

  Succes ermee 😉

  Like

 2. Hoe gaat de bovenstaande schrijver de islam stoppen? De politici verklaren dat wie tegen de islam is aan islamfobie leiden dus we zien spoken! Alleen als het te laat is en tot en burgeroorlog komt zal men wakker worden maar dan is het te laat!

  Like

 3. Er was toen ook een vorm van wereldeenheid maar men moet op passen om alle teloorgang van beschavingen toe te schrijven aan rampen want dan ontken je eigenlijk het wezen van God hij maakt en vernietigd beschavingen door de schuld van de mensheid zelf denk aan de toren van Babel !

  Like

 4. Dat er veel overeenkomsten zijn lijkt logisch en net zo logisch en een feit dat de geschiedenis zich telkens lijkt te herhalen. Maar net als Cline volg ik de archeologie en leer ik hieruit. Dat er verschillende oorzaken momenteel Europa parten speelt is deels te danken aan het beleid dat Brussel doorvoert, denk hier oa aan het van coudenhoven Kalergi plan dat versneld wordt doorgevoerd en het uitvoeren hiervan door het openstellen van de grenzen zodat massale islam stroom naar Europa op gang is gekomen met catastrofale gevolgen voor vele naties.
  Het beleid van diverse regeringen om dit alles te ondersteunen en geen enkele rekening meer te houden met eigen burgers die hier zwaar onder lijden.
  Voorbeelden te over met landen als Engeland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. De president van Hongarije Orban erkende het gevaar tijdig en wil niet meer meewerken aan deze vernietiging van het oude continent Europa en steeds meer landen sluiten zich aan bij zijn visie en vormen een blok tegen het beleid van Brussel.
  Islam moet gestopt worden voordat Europa een Arabische Staat is geworden.
  Er is geen een Jood te vinden die zich schuldig maakt aan misdaden nog aan verkrachtingen.
  Terwijl er duizenden moslims zich buiten de wet stellen, grote steden bezetten, no go zones invoeren, eigen wet als de Sharia toepassen en zich met grote groepen misdadig gedragen door dagelijkse verkrachtingen, aanslagen, infiltreren in overheid systemen, moorden, kindhuwelijken, onderdrukken en verder alles wat God heeft verboden.
  Om Europa van de ondergang te redden is er maar een middel nodig…….
  Stop de Islam.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.