Antwerps burgemeester De Wever: ‘Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims’

In een interview van Paul Cobbaert, redacteur van De Zondag, met burgemeester Bart De Wever (N-Va) van 18 maart 2018, maakt de burgemeester enkele markante uitspraken over Joden en moslims. Ik beperk me hier specifiek tot de uitspraken van de Antwerpse burgemeester omtrent de Antwerpse Joodse gemeenschap.

Plaatje bovenaan: Als dusdanig herkenbare Joden (zoals hier op de Belgiëlei te Antwerpen), voelen zich betrekkelijk veilig in hun eigen vertrouwde en door stad en staat beveiligde wijken van de stad. Maar zij vermijden wel angstvallig de wijken waar veel migranten wonen afkomstig uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Het volledige interview kan u hier terugvinden.

De Zondag is een gratis zondagskrant van De Streekkrant, behorend tot het mediaconcern Roularta en wordt wekelijks verspreid op ca. 688.000 exemplaren. Met meer dan 1,5 miljoen lezers is De Zondag – na De Streekkrant – de tweede grootste krant van Nederlandstalig België. [bron].


N-VA-voorzitter Bart De Wever (47):

“Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims”

Paul Cobbaert: “Bent u even kritisch voor de joodse gemeenschap als voor de islamitische gemeenschap?”

“Absoluut. Je kan mensen niet dwingen bepaalde waarden te delen. Dat is belangrijk om voorop te zetten. Het denken is vrij. De vraag is: moet je grenzen stellen aan de individuele vrijheid in de publieke ruimte? Ik vind van wel. Ik denk bijvoorbeeld aan een verbod op hoofddoeken bij de overheid of in scholen. Orthodoxe joden hechten ook veel belang aan uiterlijke tekenen van hun geloof. Maar zij aanvaarden wel de consequenties daarvan. Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen.”

Paul Cobbaert: “Is het niet positief dat die moslims willen integreren? De orthodox-joodse gemeenschap sluit zich af.”

“Integratie juich ik toe. Maar de finaliteit van dit debat is de plek van godsdienst in de publieke ruimte. Een overheid hoort neutraal te zijn. Dat is de beste garantie voor de vrijheid van iedereen. Dat geldt voor elke overtuiging. Ook een shirt van Antwerp of Beerschot hoort niet thuis achter het loket.”

Paul Cobbaert: “Vindt u de segregatie van orthodoxe joden een probleem?”

“Op zich hoeft dat niet problematisch te zijn. Je kan natuurlijk debatteren of segregatie wenselijk is op langere termijn. Ik ga dat niet goedpraten. Dat kan de solidariteit ondergraven. Maar het botst op zich niet met de cultuur van de verlichting.”

Paul Cobbaert: “Op een joodse school in Antwerpen wordt de evolutieleer niet onderwezen. Botst dat ook niet?”

“Dát is inderdaad problematisch. We grijpen daar ook in. Onderwijs behoort ook tot de publieke cultuur.”


Bronnen:

♦ uit een interviewN-VA-voorzitter Bart De Wever (47): “Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims”” in de krant De Zondag van 18 maart 2018

 

8 gedachtes over “Antwerps burgemeester De Wever: ‘Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims’

 1. Het verschil tussen geloof en wetenschap is het volgende:
  – Bij wetenschap mag alles in vraag gesteld worden. Als er iemand met een beter inzicht komt of een nieuwe ontdekking doet, dan kan dat de beschaving tot een hoger niveau tillen.
  – Bij geloof worden kinderen van jongs af aan gedwongen om zaken aan te nemen, waarvan niemand weet of het waar is. Omdat het in één of ander “heilig” boek staat. Natuurlijk is dat al duizenden jaren zogezegd “succesvol”. Als mensen van kinds af aan gedwongen en gehersenspoeld worden om dat aan te nemen, dan is er geen andere keuze of mogelijkheid. Kijk maar wat er gebeurt met “afvalligen”, hoe “liefdevol” ze behandeld worden door de “rechtschapenen”. Beschaving blijft dan ook vaak beperkt. Men kan wel raketten bouwen – geleerd van de wetenschap weliswaar – maar het uitgangspunt voor de inzet is vaak primitief (tegen “heidenen”). Er zit ook iets fascistisch aan het geloof. Men is het “uitverkoren” volk. Zei Hitler dat ook niet over zijn volk?

  En alle gelovigen aanbidden de ene echte “god”, maar die ene echte “god” is telkens verschillend en stelt telkens andere eisen. Meestal heel barbaarse eisen.
  En ze hebben allemaal “onderzoek” gedaan, het is “waar” hoor! Maar dat onderzoek beperkt zich tot de eigen boeken en gaat niet verder. Zo is het gemakkelijk om “gelijk” te halen. Naïef en hypocriet noem ik dat.

  Ach, de mens is altijd hypocriet, naïef en onderdrukkend geweest. Ik zie niet onmiddellijk verandering. Helaas!

  Like

 2. Na van het juk van Rome bevrijdt te zijn en de Reformatie begon, breidde ook de wetenschap zich steeds meer uit. Het moet dan geen verrassing zijn dat de eerste wetenschappers christenen waren. om maar enkele te noemen: Johannes Kepler , Johannes de Sacrobosco, Roger Bacon, Johannes Buridanus, Nicolaas van Oresme, Francis Bacon, Blaise Pascal, Robert Boyle, Nicolaus Steno, Isaac Newton, Carolus Linnaeus, William Herschel en vele anderen.
  Na de zogenaamde ‘Verlichting’ nam een groot deel van de seculiere wetenschap het stokje over en heeft o.a. de evolutiegedachte voortgebracht, die tot op de huidige tijd streng op onze scholen onderwezen wordt en alle tegenspraak – zoals b.v. studenten die,net als Kepler, in de schepping geloven – met ‘wetenschappelijke verklaringen’ probeert belachelijk te maken.
  Overigens zijn er steeds meer wetenschappers die de evolutiegedachte in twijfel trekken. Maar het alternatief, nml de scheppingsleer, willen ze niet accepteren.

  Like

 3. waarom zit men steeds op de kap van de Joden als het op evolutietheorie aankomt ?
  waarom zwijgt men over de Islam, zij geloven evenmin in deze theorie.
  de mensen die zo verknocht zijn aan de evolutietheorie zijn ook degenen die tegen elke vorm van racisme zijn. maar zegt deze theorie dan niet dat het blanke ras meer geëvolueerd is dan bijvoorbeeld de donker gekleurden ? Hoe noemt men dit ? Juist !
  blijkbaar blijft de mens uitkiezen wie te veroordelen en wie te omarmen. Geschiedenis en toekomst bepalen wel wie het uiteindelijk bij het rechte eind had.

  Like

 4. Volledig eens met bovenliggende bevindingen ! Antwerpen is al sinds de Spaanse Inquisitie een Veilige Haven(Beth Cham) voor Joden zoals Antwerpen sinds begin jaren 50 een veilige plaats is voor vluchtelingen uit Pakistan- het Heilige Thuisland van Indiase Moslims !! Joden & Hindoe’s in Belgie delen in Makke’s !!!

  Over Evolutie is het O.T redelijk duidelijk ! TIKKUN OLAM !!= vrij vertaald Verbeter de Wereld ! Begin bij Jezelf !! jammer dat heidenen deze boodschap nog niet willen aanvaarden !!

  Like

 5. Wat de Joodse gemeenschap betreft en meer in het bijzonder die in Antwerpen, dat is over het algemeen een conservatief zeer religieus bastion, waar geen kat doorkomt. Ik ervaar het in de regel als zijnde anti-Zionistisch tot soms ronduit anti-Israël met alle nuances er tussenin. Antwerpse Joden, voornamlijk vertegenwoordigt door het Joods Forum, varen een aparte koers in België en West-Europa en daar zijn ze fier op. Kijk bv. naar de kwestie van de ‘struikelstenen’, met Antwerpen dat ze afwijst, in tegenstelling tot de rest van BelgIe en West-Europa. Hoewel ze nederlands leren op school blijkt hun interne keukentaal jiddisj en Frans te zijn. Jammer maar dat zijn de feiten.

  Wat de religie an sich betreft, vind ik dat het Jodendom in zijn geheel onvoorwaardelijk en als onaantastbaar (voor niet-Joden) moet beschouwd worden en dat in alle eeuwigheid moet blijven, met alles wat daar bijhoort: besnijdenis, kosjere slacht, specifieke feestdagen, beleving van aloude rituelen enz.

  Alleen Joden hebben het recht om daar wijzigingen in aan te brengen.

  Uitgangspunt is – wat mij betreft – de historische schuld die wij Europeanen hebben opgebouwd ten aanzien van het Joodse volk, meer concreet tijdens de 2000 jaar Jodenvervolging in wisselende (en soms weerkerende) tijden, landen en volkeren. Hetzelfde wat hun Joodse staat Israël betreft.

  Kortom: Handen af van de Joden! Handen af van Israël! Punt. Period.

  Like

 6. De evolutietheorie is geen geloof maar een wetenschap. Die theorie beweert ook niét dat mensen van apen stammen, maar wel dat er ergens zowat 5 miljoen jaar geleden een gemeenschappelijke voorouder is geweest waaruit verschillende menselijke en mensachtige soorten verder geëvolueerd zijn. Bonobo’s en chimpansees zijn in het beste geval verre, heel verre achter- ‘neven’ van de huidige menselijke soort, aka de homo sapiens sapiens.

  Overigens is wetenschap niet absoluut en kan ze vroeger of later altijd opnieuw ontkracht worden door nieuwe ontdekkingen en feiten. Dat zijn de uitdagingen en verdiensten van het ‘vrij onderzoek’ die iedereen zou moeten koesteren en die bv. ook de Joodse staat Israël, dé start-upnatie van de wereld, tot een pionier heeft gemaakt in wetenschappelijke en technologische ontdekkingen en uitvindingen waar iederen baat bij heeft en die Israël ook met iedereen deelt.

  Maar toegegeven, in vergelijking met de ingewikkelde en gecompliceerde mechanismen, voor- en tegenspraak, die wetenschap maakt tot wat ze is, is ‘geloven’ in een of ander (of in hét) Bijbels scheppingsverhaal veel eenvoudiger, voor iedereen meer toegankelijker (zelfs voor complete analfabeten) en hoeft er ook helemaal niks ‘bewezen’ te worden. Vandaar het succes van religie en dat al vele duizenden jaren lang.

  Wetenschap is zowel een indviduele queeste als dikwijls het werk van een heel onderzoeksteam. Maar het is religie die mensen werkelijk samenbrengt en ze samen als één enkel (apart) orgaan laat functioneren met als resultaat het behoud van de eigen soort, religie en cultuur. Religie geeft mensen geborgenheid en samenhorigheid door een gemeenschappelijk ideaal of een gemeenschappelijke G’d.

  Wetenschap zet dat alles om de haverklap compleet op z’n kop en vandaar dat wetenschap niet geliefd is en dat ook nooit zal zijn onder ‘gelovigen’ maar die anderzijds wel graag de vruchten plukken van al die noeste arbeid en jarenlang onderzoek, niet naar de waarheid en of de werking van de dingen, maar simpelweg naar de feiten en mechanismen.

  Like

 7. Wat kent De Wever nu van de islam, of Jodendom, Joden weten dat ze best hun kepi kunnen thuis laten als dit tot problemen kan leiden, moslims zoeken zelf problemen vooral de jongeren omdat ze de Westerse cultuur haten .Dat Joden zich afsluiten is ook weer niet waar, Joden willen hun geloof praktiseren zonder anderen lastig te vallen . En de evolutietheorie is een geloof dat de mensen van apen voortkomt, dit is in strijd met de Bijbelse openbaring waar duidelijk staat dat God de mens schiep , de oorsprong van de mens is bij God en niet bij de aap.Joden en christenen worden door pseudo komieken altijd belachelijk gemaakt, maar grappen over de moslims en islam hoor ik niet bij hen !!

  Like

 8. Oh…dacht dat het onderwijs veelal een private zaak was. Of geldt dat alleen voor de hele orthodoxe cheiders?
  Als “de evolutieleer” een probleem is op die scholen, doen zij er verstandig aan zich te orienteren hoe dat in Nederland wordt aangepakt. In Nederland keurt de inspectie de behandeling van de evolutieleer op orthodoxe scholen goed, omdat er waarschijnlijk beter over nagedacht is. Er hoeft geen conflict te zijn. Schepping en Big Bang is echter een heel andere kwestie. Zelfs Hawking was het er over eens dat quantumeffecten – natuurwetten tijdens de oerknap onbekend is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.