Over een Amerikaanse ambassade in het Niemandsland naar een onverdeeld Jeruzalem

Het blijkt dat het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem zelfs nog meer controversieel is dan sommige critici van de Trump-regering dachten.

Plaatje hierboven: Huidig Amerikaans consulaat in de wijk Arnona van Jeruzalem waar op 14 mei 2018 tijdelijk een kantoor van de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv wordt ondergebracht tot een nieuw ambassade complex in Jeruzalem zal afgewerkt zijn [beeldbron]

Natuurlijk waren hun voorspellingen dat de erkenning door de VS van wat al 70 jaar realiteit is – namelijk dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is – de wereld in vuur en vlam zou zetten vals. In plaats van het opwekken van rellen om te wedijveren met die van een Deense krant die cartoons van de profeet Mohammed publiceerde, haalde de Arabische wereld zijn schouders op. Zelfs de Palestijnen konden niet genoeg enthousiasme opwekken om de protesten langer dan een paar dagen aan de gang te houden.

Trump’s beslissing was niet alleen lang achterhaald, het maakte ook duidelijk dat in plaats van dat, eerder dan de Palestijnen aan te moedigen om onverzettelijk te zijn – als president Obama’s enige focus op de druk die het op Israël had uitgeoefend – de Verenigde Staten niet bereid waren de voortdurende weigering te tolereren van de Palestijnse Autoriteit om vrede te sluiten en af te zien van geweld en terreur.

De Saoedi’s en andere Arabische regeringen spoorden de Palestijnen aan om ja te nemen voor een antwoord toen Trump duidelijk maakte dat zijn acties geen tweestatenoplossing uitsloten als ze er een wilden, wat ze duidelijk niet deden. Maar, zoals zo vaak het geval is in het Midden-Oosten, is zelfs het eenvoudigste deel van de beleidsverandering problematisch gebleken.

In plaats van te wachten om een ​​nieuwe ambassade te bouwen, speelde Amerika het nog slimmer en gaat nu eenvoudigweg een nieuw bord ophangen aan de faciliteit die momenteel dienst doet als consulaat voor Jeruzalem (plaatje hierboven).

Het Niemandsland (No Man’s Land) van april 1949 tot juni 1967

Maar het blijkt dat het gebouw gedeeltelijk gelegen is in wat was, van 1949 tot 1967, een gebied dat werd aangeduid als het Niemandsland tussen het Israëlische ‘West-Jeruzalem’ en het deel van de stad dat illegaal door Jordanië werd bezet.

Hoewel de ambassade slechts op een klein deel van dit gebied staat en sinds 1949 feitelijk door Israël wordt gebruikt, bevindt het zich, wat de Palestijnen en een groot deel van de wereld betreft (met inbegrip van de Europese Unie), op “bezet gebied”.

Maar in plaats van een ongelukkige fout te zijn, maakt de locatie duidelijk hoe gek het zou zijn om te proberen, zoals veel voorstanders van het vredesproces aandringen, om de stad opnieuw te verzinnen. In plaats van een verdeelde stad te herstructureren, zou de wereld moeten erkennen dat zo’n gevaarlijk plan alleen maar Jeruzalem zou kwetsen en niets zou doen om de zaak van de vrede te bevorderen.

De reden voor de creatie van een Niemandsland was dat het het resultaat was van de militaire patstelling in de stad tijdens Israëls Onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Terwijl de Arabische poging om Joods Jeruzalem te belegeren mislukte, veroorzaakte de invasie van het Jordaanse leger de val van de Joodse wijk van de Oude Stad, en de uitzetting van de Joodse inwoners en de vernietiging van al hun synagogen. Uiteindelijk werd een stabiele frontlinie gevestigd die zich uitstrekte als een lelijk litteken dat dwars doorheen de stad liep.

Zicht op het Niemandsland (No Man’s Land) begin jaren ’50 ter hoogte van de Jaffa Poort van Jeruzalem. Van april 1949 tot juni 1967 lag alles te verkrotten in het Niemandsland

19 jaar lang werden de heiligste Joodse religieuze heiligdommen – de Tempelberg en de Westelijke Muur – effectief Judenrein gemaakt; Joden droomden er alleen van ooit daar weer te kunnen bidden. Dankzij een catastrofale vergissing van de Jordaanse koning Hoessein, werd de stad verenigd in 1967.

Ondanks waarschuwingen van Israël om uit het conflict te blijven, begon Jordanië Joods Jeruzalem te beschieten ter ondersteuning van Egypte en Syrië op de eerste van de dramatische zes dagen in juni dat jaar. Toen de Israëlische strijdkrachten doorbraken, werden niet alleen de Joden herenigd met hun heilige plaatsen, maar werden ook de muren die Jeruzalem tot een onvolgroeide, verdeelde stad hadden gemaakt, afgebroken.

In de 50 jaar daarna werden nieuwe Joodse wijken gebouwd in die delen van de stad die vroeger door Jordanië werden bezet. Arabische buurten leden gedeeltelijk onder de verwaarlozing van de gemeente en gedeeltelijk omdat de Palestijnen weigerden te delen in het leven van de verenigde stad, en in plaats daarvan de dromen van de vernietiging van Israël bleven koesteren.

In theorie zouden tenminste enkele van die buurten kunnen dienen als een hoofdstad van een Arabische staat als de Palestijnen bereid zouden zijn om een ​​tweestatenoplossing te accepteren. Hoewel de stad in sommige opzichten nooit volledig is verenigd vanwege de etnische / religieuze scheidslijn, moet zelfs de slimste pleitbezorger van twee staten nog een formule kunnen bedenken die Jeruzalem in staat zou stellen te functioneren als, in naam van de vrede, de oude muren die West van Oost-Jeruzalem scheidden werden gereconstrueerd.

Terwijl de dromers van vrede zich een stedelijke microkosmos voorstellen van het idee van wijlen Shimon Peres voor een ‘Nieuw Midden-Oosten’, waarin samenwerking zou overheersen, zou de realiteit van een herverdeling van Jeruzalem heel anders zijn. Het lijdt weinig twijfel dat een grens door het stedelijk landschap van het hedendaagse Jeruzalem een ​​nog grotere strategische nachtmerrie zou zijn dan degene die de Israel Defense Forces in 1967 hadden tegenkomen. En veiligheid zou op zijn best een lukrake aangelegenheid zijn.

Waar zou het nieuwe ‘Niemandsland’ zich bevinden? Alles wat we zeker weten is dat er waarschijnlijk zo’n zone zou zijn en dat het leven in de stad drastisch zou worden beïnvloed. We weten ook dat als de Joodse heilige plaatsen niet langer uitsluitend onder de bescherming van Israëlische strijdkrachten zouden vallen, de vrije toegang voor Joden twijfelachtig zou zijn.

Daarom is het waarschijnlijk een goede zaak dat de nieuwe ambassade ten minste gedeeltelijk buiten de oude ‘groene lijn’ zit (in het Niemandsland dus). Welke keuzes de twee partijen ook maken in de toekomst, het herscheppen van de brutale verdeeldheid in de stad gecreëerd door een invasie wiens doel de vernietiging van Israël was duidelijk geen goed idee.

De Amerikaanse ambassade is net zo goed een plaats als de wereld om te beginnen te erkennen dat het opnieuw uit elkaar halen van de heilige stad alleen maar zal dienen om de voortzetting van het conflict te waarborgen, niet de oplossing ervan. Dat is iets dat alle liefhebbers van Jeruzalem – en vrede – moeten trachten te voorkomen.

NOOIT MEER een Jeruzalem als verdeelde stad achter prikkeldraad (1949-1967)

door Jonathan S. Toby


Bronnen:

♦ naar een artikel van Jonathan S. Toby “From the embassy to an undivided Jerusalem” van 9 maart 2018 op de site van The Jewisch News Syndicate (JNS)

Een gedachte over “Over een Amerikaanse ambassade in het Niemandsland naar een onverdeeld Jeruzalem

Reacties zijn gesloten.