Boodschap vanuit Samaria aan AIPAC: ‘Schrap de tweestatenoplossing uit uw agenda’

Het pleidooi van de zelfbenoemde Israël Lobby van een belangrijke groep Amerikaanse Joden om de implementatie van een tweestatenoplossing uit te voeren waarin Palestina een eigen staat zou krijgen met (Oost-) Jeruzalem als hoofdstad, onder het voorwendsel dat dit genereuze [lees: debiele] aanbod wonder boven wonder Israël opeens in vrede en veiligheid met de buurlanden zal laten leven vanaf nu tot aan het einde der tijden, is blijkbaar niet ongestoord voorbij gegaan in Israël.

Plaatje hierboven: Pro-Israëlmanifestatie op het Damplein in Amsterdam (NL) 11 juni 2016 [beeldbron]

Yossi Dagan, de voorzitter van de Regionale Raad van Samaria (Shomron Regional Council) reageerde op het schotsschrift van het AIPAC bestuur.


Beste leiders van de AIPAC familie,

Sjaloom vanuit Israël,

Wij zijn – sprekend voor alle Israëli’s – zeer dankbaar voor de toegewijde inspanningen van AIPAC om de relatie VS-Israël te versterken, te beschermen en te bevorderen. De Hebreeuwse uitdrukking daarvoor luidt: ‘Kol haKavod!’ (alle respect!)

We merken echter op dat de spreekpunten van AIPAC nog steeds erg verbonden zijn met de vestiging van een Palestijnse staat (wat ‘de tweestatenoplossing’ wordt genoemd). De AIPAC-website lijkt ook te impliceren dat Israël zich inzet voor een tweestatenoplossing en dat ook de Verenigde Staten dit standpunt innemen.

Merk op dat deze aanname geen enkele basis heeft: de soevereine entiteit in Israël is natuurlijk de regering van Israël (GOI). De officiële GOI-richtlijnen zijn beschikbaar voor het publiek (lees hier). Zoals u ziet, bevatten ze niet één woord of zelfs maar een vleugje ter ondersteuning voor de “tweestatenoplossing”.

Bovendien, voor wat de Verenigde Staten betreft, terwijl in het vorige (februari 2015) verslag over de nationale veiligheidsstrategie werd gesteld dat de Verenigde Staten “toegewijd blijven aan … een tweestatenoplossing”, is het ons inzicht dat de nationale veiligheidsstrategie die sinds december 2017 van kracht is (lees hier), geen ondersteuning geeft voor de uitkomst van twee staten.

Dit gebeurde wellicht in een poging om een ​​Amerikaanse bondgenoot, de staat Israël, niet te dwingen tot een resultaat dat die bondgenoot niet als wenselijk, rechtvaardig of veilig beschouwt.

Ik ben verbaasd waarom zo’n geweldige, zinvolle organisatie als AIPAC, wiens raison d’être de pro-Israël belangenbehartiging in de Verenigde Staten is, de posities van de staat Israël (en van de Verenigde Staten) zo onnauwkeurig zou representeren aan vooraanstaande overheidsfunctionarissen, senatoren en congresleden, en het algemene pro-Israëlische publiek.

Het standpunt dat AIPAC vertegenwoordigt als dat de staat Israël – in de missieverklaring van de AIPAC en onder andere in de AIPAC-sprekers – er niet enkel niét in slaagt Israël goed te vertegenwoordigen, maar het bovendien schadelijk is voor de inspanningen om een ​​dialoog in het Midden-Oosten tot stand te brengen.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat de missie en de spreekpunten van de AIPAC op dit moment moeten worden bijgewerkt. Dit zou AIPAC toelaten om nog effectiever deel te nemen aan de grote zoektocht van Israël – om te overleven als een onafhankelijke, veilige, morele, democratische en vreedzame Joodse staat, die de wereld ten goede komt in de geest van Tikun Olam.

Hoogachtend,

Yossi Dagan

Voorzitter,

Regionale Raad van Samaria