Netanyahu in München: ‘Wij zullen niet vergeten noch vergeven; we zullen altijd voor de waarheid vechten’

Premier Benjamin Netanyahu sprak vandaag (zondag 18 februari 2018), de veiligheidsconferentie van München toe en toonde een deel van de wrakstukken van de Iraanse drone (UAV) die op 10 februari door de IAF boven Israëlisch grondgebied werd neergeschoten [plaatje hierboven, beeldbron: Amos Ben-Gershom (GPO)].

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif was eveneens aanwezig op de conferentie en reageerde na afloop: “U was het publiek van een cartoonistisch circus vanmorgen, dat niet eens de waardigheid van een reactie verdient.

Hierna uit de toespraak van premier Netanyahu:

“Dit is een prachtige stad. Het staat vol met indrukwekkende monumenten, rijkelijk begiftigde musea, prachtige architectuur. En omwille van deze conferentie, mijnheer de voorzitter, is München de afgelopen veertig jaar synoniem geworden met veiligheid. Dat is belangrijk, want, zoals ik gisteravond zei, zonder veiligheid is niets echt mogelijk – geen vrijheid, geen welvaart, geen vrede die we koesteren en waar naar we hunkeren.

Maar voor het Joodse volk deden zich twee beruchte dingen voor in deze stad. In 1972 werden 11 van onze Olympische sporters afgeslacht op de luchthaven van München. In veel opzichten luidde deze daad van wreedheid de opkomst van het internationale terrorisme in, die we allemaal sindsdien hebben bestreden.

En 80 jaar geleden vond hier een andere gebeurtenis plaats, met verstrekkende gevolgen. Hier werd een rampzalige overeenkomst getekend die de wereld op weg zette naar de meest gruwelijke oorlog van de geschiedenis. Twee decennia na de Eerste Wereldoorlog, twee decennia na een oorlog die 60 miljoen levens eiste, verkozen de leiders elkaar te ontmoeten in München om het regime van Hitler te sussen in plaats van het te confronteren. Die leiders waren nobele mannen. Ze dachten dat ze hun hoogste verantwoordelijkheid vervulden om de vrede te bewaren. Maar de prijs van hun actie zou snel duidelijk worden.

De concessies aan Hitler moedigden het naziregime alleen maar aan en vergemakkelijkten de verovering van Europa. In plaats van een pad te kiezen dat mogelijk oorlog had voorkomen, of op zijn minst de reikwijdte en schaal ervan beperkte, maakten die goedbedoelende leiders een bredere oorlog onvermijdelijk en veel kostbaarder. Enige tijd na de oorlog vroeg Roosevelt aan Churchill, hoe zou hij deze oorlog noemen? En hij antwoordde onmiddellijk zonder aarzeling, de Onnodige Oorlog. Hij zei dat er nooit een oorlog bestond die gemakkelijker was om te stoppen.

In het zicht van de overeenkomst van München zouden in de Tweede Wereldoorlog 60 miljoen mensen sterven, waaronder een derde van mijn eigen bevolking, zes miljoen Joden die door de nazi’s en hun collaborateurs in de Holocaust werden vermoord. We zullen het nooit vergeten en we zullen nooit toestaan ​​dat de historische waarheid wordt herschreven.

[In het Hebreeuws] We zullen niet vergeten; we zullen niet vergeven; we zullen altijd vechten voor de waarheid.

Vandaag verzamelen we twee en een half jaar nadat een nieuwe overeenkomst werd ondertekend in een andere stad in het hart van Europa. Daar ook, achtbare mannen en vrouwen, werd door hoogstaande leiders die de oorlog probeerden te vermijden, een overeenkomst ondertekend, door een regime dat haar eigen volk mishandelt en haar buren terroriseert. Laat me duidelijk zijn. Iran is geen nazi-Duitsland. Er zijn veel verschillen tussen de twee. Nou, de ene pleitte voor een superieur ras en de ander voor een superieure religie.

Joden in Iran worden niet naar de gaskamers gestuurd, hoewel religieuze en etnische minderheden de fundamentele vrijheden worden ontzegd. En er zijn natuurlijk veel andere verschillen. Maar er zijn ook enkele opvallende overeenkomsten. Iran verklaart openlijk zijn voornemen om Israël met zijn zes miljoen Joden te vernietigen. Het ziet daar helemaal geen graten in. Iran probeert onze regio, het Midden-Oosten, te domineren en probeert de wereld te domineren door middel van agressie en terreur. Het ontwikkelt ballistische raketten om Europa en de Verenigde Staten diep te treffen.

Henry Kissinger zei dat Iran moet kiezen tussen een land te zijn of een startpunt naar meer. Welnu, het regime in Iran heeft ervoor gekozen om een beginpunt te zijn. De commandant van de revolutionaire garde, Ali Jafari, zei: ‘we zijn wereldwijd op weg naar de heerschappij van de islam.’ Dat betekent ook hier. Dit is naar mijn mening de grootste bedreiging voor onze wereld.

Niet alleen voor Israël, niet alleen voor onze Arabische buren, niet alleen voor moslims in de verre omtrek, maar ook voor u. Omdat eenmaal gewapend met kernwapens, de agressie van Iran oncontroleerbaar zal worden en het de hele wereld zal omvatten. Kijk naar wat ze nu al doen, vooraleer ze nucleaire wapens hebben. Stel je voor wat ze later zullen doen, moge G-d verhoede, wanneer ze erover zullen beschikken.”

door Gavriel Dan


Bronnen:

♦ naar een artikel van Gavriel Dan “Bibi Netanyahu: “We will not forget; we will not forgive; we will always fight for the truth” van 18 fbruari 2018 op de site van Israel Rising

Een gedachte over “Netanyahu in München: ‘Wij zullen niet vergeten noch vergeven; we zullen altijd voor de waarheid vechten’

  1. Wat doet Iran op z’on conferentie?!
    Welke idioot nodigt een staat uit die terreur exporteert?!
    Dat kunnen alleen maar achtelijke Euporeanen zijn…

    Like

Reacties zijn gesloten.