Zegels uit periode van Koninkrijk Judea werpen een licht op het leven in het oude Jeruzalem

Een zeldzame verzameling van oude zegels gegraveerd met de namen van ambtenaren die dateren uit het Judese koninkrijk voorafgaand aan de Babylonische vernietiging, is opgegraven nabij de muren van de oude stad tijdens opgravingen uitgevoerd door de Antiquities Authority (IAA).

Plaatje hierboven: een complete zegel die de naam draagt van ‘Achiav Ben Menachem’ [beeldbron: IAA/Clara Amit]

Tientallen zegels, gemaakt van kleine stukjes klei die werden gebruikt om officieel brieven te sluiten, werden goed bewaard in de Stad van David en dienen als bewijs van hun eigenaars. Volgens Ortal Chalaf en Dr. Joe Uziel, directeuren van de opgraving die wordt gefinancierd door de Ir David Foundation (Elad), illustreren de zegels de geavanceerde bestuurlijke onderbouwing van Jeruzalem tijdens de Eerste Tempelperiode.

“De vroegste zegels dragen meestal een serie afbeeldingen”, vertelden de archeologen. “Het lijkt erop dat in plaats van de namen van de griffiers erop te schrijven, symbolen werden gebruikt om te laten zien wie de ondertekenaar was, of wat hij verzegelde.”

Tijdens latere stadia van de periode – van de tijd van koning Hizkia (ongeveer 700 v. Chr.) tot de verwoesting van Jeruzalem in 586 v. Chr., dragen de zegels de namen van klerken in het vroege Hebreeuwse schrift. “Door deze bevindingen leren we niet alleen over de ontwikkelde administratieve systemen in de stad, maar ook over de bewoners en degenen die in de overheidsdienst hebben gediend,” merkten ze op.

Sommige van de zegels zijn gegraveerd met bijbelse namen, waarvan er enkele nog steeds worden gebruikt, zoals Pinhas. “Een bijzonder interessant zegel noemt een man met de naam Ahiav Ben Menahem,” zeiden ze. “Deze twee namen zijn bekend in de context van het Koninkrijk Israël: Menahem was een koning van Israël, terwijl Ahiav niet in de Bijbel voorkomt, maar zijn naam lijkt op die van Ahav [Achab] – de beruchte koning van Israël uit de verhalen van de profeet Elia.”

Hoewel de spelling van de naam ‘Ahiav’ enigszins verschilt van ‘Ahav’, zeiden ze dat het dezelfde naam lijkt te zijn. “De versie van de naam die op het zegel ontdekt wordt, Ahiav, komt ook voor in het boek Jeremia in de Septuagint, evenals in Flavius ​​Josephus (Antiquiteiten van de Joden 15: 7-8),” zeiden ze.

Chalaf en Uziel voegden eraan toe dat het verschijnen van de naam ‘Ahiav’ om twee hoofdredenen interessant is. “Ten eerste omdat het dient als een verdere getuigenis van de namen die ons bekend zijn uit het Koninkrijk van Israël in de Bijbel, en die in Juda verschijnen in de periode na de vernietiging van het Koninkrijk van Israël. Deze namen maken deel uit van het bewijs dat na de ballingschap van de stammen van Israël, vluchtelingen vanuit het noordelijke koninkrijk in Jeruzalem aankwamen en hun weg naar hoge posities in de administratie van Jeruzalem vonden,” zeiden ze.

Hoewel Achab wordt afgeschilderd als een negatief figuur in de Bijbel, blijft zijn naam in gebruik, zij het in een anders gespelde versie. “Het werd zowel in Judea gebruikt tijdens de laatste dagen van de Eerste Tempel, zoals weerspiegeld in Jeremia en op het zegel; en ook na de vernietiging in de Babylonische ballingschap, en tot de Tweede Tempelperiode, zoals te zien is in de geschriften van Flavius ​​Josephus,” aldus de onderzoekers.

De zegels, samen met andere archeologische vondsten die tijdens recente opgravingen zijn ontdekt, werden voor het eerst aan het publiek getoond tijdens de 18e Onderzoeksconferentie van de Stad David, de jaarlijkse archeologische conferentie gehouden door het Megalim Instituut, op 7 september 2017 in de Stad van David Nationaal Park.

door Daniel K. Eisenbud


Bronnen:

♦ naar een artikel “Seals from Judean kingdom period shed light on life in ancient Jerusalem” van Daniel K. Eisenbud van 4 september 2017 op de site van The Jerusalem Post