Peiling: Geen vertrouwen in tweestatenoplossing

Jarenlang werd de zogenaamde tweestatenoplossing, de oprichting van een Palestijnse staat ten westen van de Jordaan naast de staat Israël, als enige oplossing voor de beëindiging van het Israëlisch-Palestijns conflict beschouwd. Uit de resultaten van een nieuwe peiling blijkt echter dat steeds minder mensen, zowel bij de Israëli´s als de Palestijnen, in deze oplossing geloven.

De peiling werd uitgevoerd door het Steinmetz-vredesonderzoekscentrum van de universiteit van Tel Aviv en het Palestijnse Centrum voor Politiek en Onderzoek in Ramallah.

Aan de geënquêteerden werd gevraagd hun mening te geven over het concrete vredesplan, dat bij vorige vredesgesprekken op de onderhandelingstafel lag. Volgens dit plan zou een gedemilitariseerde Palestijnse staat moeten ontstaan binnen de grenzen van 1967 met de uitwisseling van gebieden, de hereniging van families van 100.000 Palestijnse vluchtelingen, met West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël en Oost-Jeruzalem als hoofdstad van Palestina (de Oude Stad zou onder beide partijen verdeeld worden), evenals een einde aan nog meer eisen van de kant van de Palestijnen.

En wat zeiden de geënquêteerden over dit programma? 54% van de Joodse Israëli´s wezen het plan af, aan Palestijnse kant sprak niet minder dan 57% zich tegen dit plan van de tweestatenoplossing uit. Slechts een minderheid onder de Joden en de Palestijnen (46% aan beide kanten) zou een dusdanig vredesplan ondersteunen om een einde aan het conflict te maken.

Bovendien dient nog opgemerkt te worden dat de Jeruzalem-verklaring van de Amerikaanse president Trump, waarin hij de stad Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende, aan Palestijnse zijde tot een daling van 6% van diegenen heeft geleid die het plan ondersteunen, in vergelijking met een identieke peiling uit juni 2017.

Op de Joodse Israëli´s heeft de Jeruzalem-verklaring geen invloed gehad, het peiling-resultaat bleef bijna identiek.

door NAI Redaktion


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Umfrage: Kein Vertrauen in der Zweistaatenlösung” op Israel Heute van 26 januari 2018.

bron-logo