Islamitisch antisemitisme in Groot-Brittannië

In het Verenigd Koninkrijk zijn antisemitische en anti-Israëlische opvattingen bij moslims twee- tot viermaal zo sterk verbreid als in de hele bevolking. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een actueel onderzoek met de titel “Antisemitism in Contemporary Great Britain, a Studt of Attitudes Toward Jews and Israel”. Het onderzoek werd gepubliceerd door het Institute for Jewish Policy Research (JPR) en de Community Security Trust (CST). De auteur is L. Daniel Staetsky.

De uitgevers beweren dat dit de grootste en meest gedetailleerde peiling over opvattingen tegenover Joden en Israël is die ooit in Groot-Brittannië werd uitgevoerd. Ook al bestaat er veel meer kennis over anti-Israëlische en antisemitische opvattingen, we kunnen daarvan hier slechts een deel aanspreken.

Wanneer men zich op de opvattingen van de islamitische bevolking van het Verenigd Koninkrijk tegenover Israël en de Joden concentreert, dan laten de antwoorden op de verschillende vragen zien dat moslims steeds negatiever zijn ingesteld tegenover Israël en/of de Joden dan de totale bevolking. Bijvoorbeeld 13% van de hele bevolking was het eens met de stelling dat “Joden denken iets beters te zijn dan andere mensen”. Bij moslims bedroeg dit percentage 28%. Het onderzoek behandelt bovendien de antwoorden van religieuze moslims apart, wat in andere peilingen anders niet vaak wordt gedaan. Bij hen bedraagt het percentage 32%.

De vraag “Worden Joden op kosten van anderen rijk?” werd door 12% van de hele bevolking bevestigd en door 27% van de moslims. Bij religieuze moslims bedraagt dit percentage 33%. Wat betreft “Joden hebben in Groot-Brittannië teveel macht” is 8% van de hele bevolking het hiermee eens, 27% van alle moslims en 32% van de religieuze moslims. Met de stelling “Joden buiten de Holocaust slachtofferstatus uit voor hun eigen doeleinden” was 10% van de hele bevolking het eens en 25% van de moslims. Bij religieuze moslims is dit percentage opnieuw groter; het bedraagt 29%.

Met de uitspraak “De belangen van de Joden in Groot-Brittannië verschillen sterk van de rest [van de bevolking]” stemde 12% van de hele bevolking in en 22% van de moslims. Bij religieuze moslims is dit percentage 28%. 3% van de hele bevolking vindt dat de Holocaust wordt overdreven; bij de moslims is dit 14% en bij de religieuze moslims 18%.

Toen de opinieonderzoekers vroegen of de “Holocaust een sprookje” zou zijn, werd dot door 2% van de hele bevolking beaamt, door 8% van de moslims en door 10% van de religieuze moslims. Eén vraag werd alleen aan moslims gesteld: “Joden werden vervloekt of afgewezen, omdat zij niet in Allah geloven.” 11% van de moslims en 15% van de religieuze moslims bevestigden dit.

Wat betreft positieve meningen over Joden blijven de moslims achter bij de hele bevolking. 78% van de hele bevolking vindt dat een “Britse Jood net zo is als iedere andere Brit”. Dat vindt 61% van de moslims en 59% van de religieuze moslims.

Op de vraag of “Britse Joden een positieve bijdrage aan de Britse samenleving leveren”, vindt 61% van de hele bevolking dit, echter maar 37% van de moslims. Bij religieuze moslims ligt het percentage nog lager met 34%.

De conclusie is duidelijk: men kan zeer weinig ondernemen betreffende de meningen van de eigen burgers, maar men zou op verschillende manieren diegenen hebben kunnen controleren die het land zijn binnengekomen. Men zou echter niet alle moslims van een stempel moeten voorzien. Het is een feit dat men bij de moslims geen enkele keer, zelfs niet bij religieuze moslims, een meerderheid vindt voor de antisemitische uitspraken.

Ook aan Britse christenen stelden de opinieonderzoekers gelijksoortige vragen als aan de hele bevolking. Ze stelden vast dat negatieve meningen over Joden bij christenen zelden die van de hele bevolking duidelijk overstijgen. Wat betreft de uitlating dat Joden de slachtofferrol in de Holocaust voor eigen doeleinden zouden misbruiken, is deze mening bij christenen minder sterk verbreid. Wat betreft de beide positieve vragen hebben christenen een positievere kijk op “Een Britse Jood is net zo Brits als iedere andere Brit” en “Britse Joden leveren een positieve bijdrage aan de Britse samenleving”.

Het onderzoek beweert dat 4,5% van de huidige bevolking van Groot-Brittannië islamitisch is. Een groot gedeelte daarvan zijn geïmporteerde antisemieten. Er werd vastgesteld dat er  – over het algemeen – een sterke correlatie bestaat tussen antisemitische en anti-Israëlische opvattingen. Bij moslims, die het eens waren met zeven van de negen vragen met antisemitische opvattingen, had 87% ook anti-Israëlische opvattingen.

Het project kwam bovendien tot de conclusie dat niet-religieuze moslims onder alle moslims de groep zijn bij wie het ´t minst waarschijnlijk is dat zij er antisemitische of anti-Israëlische opvattingen op nahouden. De percentages onder hen komen dichter in de buurt van die van de hele bevolking, ook al liggen ze altijd nog boven het gemiddelde.

Er bestaat nog een andere kwantitatieve bron die laat zien dat antisemitisme bij moslims meer verbreid is dan in de hele bevolking. Als je naar de vele antisemitische belasteringen kijkt, die in de Britse Labour Party aan het licht gekomen zijn, dan zie je dat het aandeel islamitische daders buitengewoon hoog is.

Een tweede observatie bestaat erin dat enkele belasteringen door moslims van de Labour Party tot de meest extreme überhaupt behoren. De voormalige burgemeester van Blackburn, Salim Mulla, beweerde dat Israël achter ISIS zou zitten en voegde er aan toe: “Zionistische Joden zijn een schande voor de mensheid”.

De parlementariër van Labour, Naz Shah, suggereerde dat Israël naar de Verenigde Staten verplaatst zou moeten worden. Later verontschuldigde zij zich. Voordat ze dat deed, werd ze door Rupa Huq, een andere parlementariër van Labour, op de BBC verdedigd.

Shah had het gemeenteraadslid van Labour, Mohammed Shabbir, uit Bradford in dienst, die beweerd zou hebben dat Russisch-orthodoxe Joden betrokken zouden zijn bij de sekshandel met vrouwen. Hij plaatste bovendien op Twitter een bericht over de “Palestijnse Holocaust” in de Gazastrook. Andere islamitische vertegenwoordigers van Labour verklaarden dat ze zouden hopen dat Iran atoomwapens zou inzetten om “Israël van de landkaart te vegen” of “Israël gedraagt zich net zoals de nazi´s” en “zonder mijn held Hitler zouden de Joden Palestina jaren gelden al hebben weggewist; het spijt me, maar zo is nu eenmaal”.

Er worden steeds meer antisemitische islamitische vertegenwoordigers van de Labour Party bekend. Een van de nieuwste gevallen is Nasreen Khan. Daarop liet de partij haar als mogelijke kandidate voor een zetel in de gemeenteraad van Bradford vallen. Onder haar tweets uit het verleden bevond zich deze: “Wat hebben de joden in deze wereld eigenlijk voor goeds gedaan?” Later verontschuldigde zij zich.

Toen ik meer dan anderhalf jaar geleden de aandacht vestigde op de buitensporig grote en extreme rol van moslims bij anti-Israëlische en antisemitische hetze in de Labour Party, had het thema geen wezenlijke aandacht in de Britse pers opgewekt. Dat is niet veranderd. Het past bij het wegkijken van de media bij anti-Israëlische en antisemitische opvattingen van moslims. De ervaring elders laat zien dat men de publicatie van deze bewijzen kan uitstellen, maar niet volledig kan onderdrukken. Temeer wanneer, ook al is het niet de meerderheid van de moslims, het aanwakkeren van haat door moslims een groot aandeel heeft.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Muslimischer Antisemitismus in Großbritannien op de site van Heplev van 22 januari 2018

bron-logo