Amerikaans ministerie verzwijgt opzettelijk werkelijk aantal nog levende Palestijnse vluchtelingen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zit op een geheim rapport waarin staat wat iedereen die de eerste alinea leest op Wikipedia over het VN-agentschap voor de Arabieren (UNRWA) die het Britse Mandaat Palestina verlieten tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1948: na 70 jaar zijn die vluchtelingen bijna helemaal verdwenen.

Plaatje hierboven: Arabieren vluchten in 1948 weg uit ‘Palestina’ in de verwachting om snel terug te keren nadat de Joden van de kaart werden geveegd door de oppermachtige Arabische legers van Allah. Echter, een en ander liep niet helemaal zoals verwacht…

Volgens dat geheime rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, berichtte The Washington Free Beacon op donderdag ll. dat het werkelijke aantal authentieke vluchtelingen schommelt rond de 20.000.

Een van de vragen op de FAQ-pagina van de website van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) luidt: “Wie is een Palestijnse vluchteling” gevolgd door het antwoord: “De operationele definitie van een Palestina vluchteling is een persoon wiens normale verblijfplaats Palestina was in de periode van 1 juni 1946 tot 15 mei 1948, en die zowel thuis als de middelen van bestaan ​​verloor als gevolg van het conflict uit 1948.”

De FAQ-pagina gaat dan verder: “Palestina-vluchtelingen zijn personen die voldoen aan de bovenstaande definitie en afstammelingen van vaders die aan de definitie voldoen.” Met andere woorden, iemand die in een vluchtelingenkamp ergens in het Midden-Oosten is geboren en daar zijn hele leven heeft gewoond en nooit in Israël is geweest, wordt beschouwd alsof hij zelf tussen 1946 en 1948 uit Palestina was ontworteld. Dat is de reden waarom UNRWA, wiens oorspronkelijke lijst van ontwortelde afhankelijke personen ca. 860.000 personen omvatte, vandaag meer dan vijf miljoen ‘vluchtelingen’ verzorgt, in Judea en Samaria, Gaza, Jordanië, Libanon en Syrië.

Er bestaat geen twijfel over dat UNRWA is geschapen om ervoor te zorgen dat Israël op een dag zal worden gedwongen om binnen zijn grenzen niet alleen degenen opnieuw te vestigen wiens voeten daar vóór 1948 de grond raakten, maar eveneens al hun nakomelingen.

Er bestaat dan ook geen enkele twijfel over het feit dat de UNRWA in weze werd opgericht om een ​​demografische tijdbom te creëren en te cultiveren die specifiek gericht is tegen de Joodse staat. Omdat, in tegenstelling tot alle andere vluchtelingenagentschappen, UNRWA de enige is die zich inzet om het herstel van zijn cliënten te voorkomen door ze als eeuwige vluchtelingen te houden.

UNRWA is het enige vluchtelingenagentschap dat gescheiden is van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR), het belangrijkste VN-vluchtelingenagentschap, dat verantwoordelijk is voor hulp aan niet-Palestijnse vluchtelingen overal ter wereld. In tegenstelling tot UNRWA heeft de UNHCR een specifiek mandaat om zijn vluchtelingen te helpen hun vluchtelingenstatus te elimineren door lokale integratie in het land waarnaar ze zijn gevlucht, hervestiging in een derde land of, indien mogelijk, repatriëring.

Met andere woorden, hoewel de activiteiten van UNHCR zijn om het aantal ontheemden te verminderen door hen te helpen met hun leven door te gaan, is UNRWA toegewijd om hen te ontheemd te houden. Kosten: ten minste 1,1 miljard dollars per jaar, waarvan het Amerikaanse aandeel in 2016 is $ 368 miljoen geweest.

Dat is veel geld dat vandaag wordt besteed aan 20.000 echte vluchtelingen. Volgens de Beacon moet elke Amerikaanse functionaris die het rapport wil lezen, een geheime beveiligingsverklaring ondertekenen en toegang hebben tot een beveiligde faciliteit met de documenten. Of klik op “UNRWA” en “UNHCR” in hun Wikipedia-zoekvenster.

Volgens de Beacon werd het UNRWA-rapport voor het eerst in 2015 in gebruik genomen door de voormalig Republikeinse senator Mark Kirk, die vervolgens een amendement van het congres doorstuurde om het ministerie van Buitenlandse Zaken te verplichten het Congres een rapport te verstrekken over het precies aantal vluchtelingen dat door UNRWA wordt bediend die daadwerkelijk leefde op het grondgebied dat nu bekend staat als Israël tussen 1946 en 1948.

Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken classificeerde zijn rapport en liet de senator nooit iets weten. Toen het Congres er in 2017 van hoorde, stuurde het het ministerie van Buitenlandse Zaken een niet-geclassificeerde versie van het rapport aan – dat werd genegeerd.


Bronnen:

♦ naar een artikel “State Dept. Covers Up How Many Real Refugees Are Still Alive (Hint: Way Less than 5 Million)” van 20 januari 2018 op de site van JNi.Media / The Jewish Press.