Jezus was geen Palestijn en zelfs niet eens een Arabier

Vorige maand was het Kerstmis, een feestdag waarop miljarden heidenen [*] over de hele wereld samenkomen onder een kerstboom, geschenken uitpakken en een niet onbelangrijke hoeveelheid tijd doorbrengen met zeuren dat ze niet kregen wat ze wilden.

Dit alles gebeurt in eerbied voor een lang overleden Joodse rabbijn, waardoor het des te ironischer is dat dezelfde mensen (of in ieder geval een flink deel van hen) de Joden absoluut verachten. Deze viscerale haat heeft er zelfs toe geleid dat ze een kerndeel van hun eigen religieuze teksten hebben ontkend, waarvan ze beweren dat ze onfeilbaar zijn.

Vanaf de jaren zestig kreeg de traditionele christelijke supersessionaliteit een nieuwe vorm. Hoewel de bewering dat Jezus een Palestijn was, absurd lijkt voor iemand met een vluchtige kennis van de geschiedenis, is er een verbazingwekkend aantal mensen die dat echt geloven. In feite wint het serieuze navolging in christelijke (en niet-christelijke) gemeenschappen in het Westen en de Arabische wereld.

Maar helaas, het wordt niet ondersteund door betrouwbare bronnen, en ook niet door de christelijke Bijbel zelf. Zie bv. het boek van Mattheüs hoofdstuk 2; vers 1-6 (statenvertaling):

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.

4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.

5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:

6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.

Ik zie hier geen melding van Palestina of Arabieren, maar ik zie wel genoeg verwijzingen naar Joden, Judea / Juda en Israël. Ik zie ook een bevestiging dat Jezus een Jood was en Bethlehem een ​​deel van Juda / Judea. In feite is er, samen met zowel het Nieuwe als het Oude Testament, maar één opmerkelijke Arabier: Geshem, een vijand van de Joden die voorkomt in het oud-testamentische boek Nehemia. Je zult ook een paar passerende verwijzingen naar Arabieren vinden, maar dat is het zo’n beetje.

Evenmin is er sprake van de Westelijke Jordaanoever in het Nieuwe of Oude Testament – alleen Israël / Juda en later Judea en Samaria. Het Oude Testament bevat echter wel verspreide verwijzingen naar twee afzonderlijke ‘Filistijnse’ volken, die geen van beiden iets te maken hadden met de hedendaagse Palestijnen.

De eerste van deze Filistijnse bevolkingsgroepen zijn te vinden in Genesis, waar ze worden geïdentificeerd met Egypte. De tweede is te vinden in Deuteronomium en was (in alle opzichten religieus of anderszins) zelfs niet in het Midden-Oosten. Het waren Egeïsche zeelieden die kolonies vestigden aan de kust van wat nu Gaza is. Geen van deze bevolkingsgroepen bestaat langer en ze worden ook niet meer vermeld in de Bijbel na 700 v.Chr.

Terugkomend op Jezus zelf, is het ook bekend dat hij op de 8ste dag werd besneden, de Joodse Tempel elk jaar bezocht en uitvoerige verwijzingen naar koosjere wetten maakte. Bovendien werd het land pas 70 jaar nadat Jezus over de aarde wandelde naar Palestina hernoemd.

Het feit dat een lawaaierige, religieuze bashing, atheïstische Jood zoals ik hierover meer weet dan deze antisemitische ‘christenen’ is ongelooflijk grappig, maar ik dwaal af. Ik zou me nu willen concentreren op niet-Bijbels bewijs, want dat is nog veelzeggender.

Ten eerste was het land niet eerder dan 70 jaren na zijn dood niet hernoemd tot Palestina. Zoals we kunnen zien op deze kaart (hieronder afgebeeld), heette het land gedurende de hele 1ste eeuw na C. Judaea en Samaria. Jezus werd geboren in v.C. en gekruisigd in 27-29 na C.

Oh kijk, daar is dat Joodse land weer waarvan ons is verteld dat het nooit heeft bestaan. 🙂

Voor hen die zich het niet zouden weten: Judaea is de Romeinse / Latijnse verwantschap van Juda, die zelf de verengelste versie is van de Hebreeuwse naam voor het land: ‘Jehoeda’. We worden Joden / Jehoedem genoemd omdat we van Judea / Juda komen. De daar gesproken talen – Hebreeuws en Aramees – vormden een onderdeel van de basis voor diasporatongen zoals het Jiddisch.

Judea en Samaria werden omgedoopt tot ‘Syrië-Palaestina’ in de nasleep van de mislukte Bar Kokhba-opstand in 135 na Chr. Deze naam werd gekozen in een poging om alle associatie van het land met Joden te verwijderen, die elk jaar op Tisha B’Av rouwen om deze tragedie.

In een poging om alle herinneringen aan de band tussen de Joden en het land weg te vagen, veranderde Hadrianus de naam van de provincie van Iudea in Syrië-Palestina, een naam die in niet-Joodse literatuur algemeen werd. (H.H. Ben-Sasson, Een geschiedenis van het Joodse Volk, Harvard University Press, 1976, pagina 334.)

“Het lijkt duidelijk dat Hadrianus, door een schijnbaar neutrale naam te kiezen – een die naast een in de provincie gelegen heropgerichte naam van een oude geografische entiteit (Palestina) stond, al bekend was uit de geschriften van Herodotus – elke connectie tussen de Joodse mensen en dat land. (Ariel Lewin. De archeologie van het oude Judea en Palestina; Getty-publicaties, 2005 blz. 33)

Ten slotte kon hij geen Arabier zijn omdat, zoals eerder vermeld, er geen significante Arabische aanwezigheid was (of helemaal niet) toen hij nog leefde. Dit zou niet veranderen tot de Ghassanid-invasie van de 3de eeuw na Christus, en de latere Arabische koloniale verovering van Israël in de 7e eeuw n. Chr. onder Kalief Umar. De islamistische bewering dat hij “een Arabische shaheed” (martelaar) was, is zelfs om die reden nog belachelijker. In feite bestond de islam niet eens in de tijd van Jezus.

[*] Ja, ik ben me er terdege van bewust dat sommige Joden (meestal seculier, sommige gekerstend) Kerstmis vieren.

door Dani Ishai Behan


Bronnen:

♦ met dank aan Tiki S. voor de hint: “Artikel voor alle gelovigen & atheisten, fantasisten & faschisten, anarchisten & publicisten die in de sprookjes over Palestijnen & Palestina willen blijven geloven.”

♦ naar een artikel van Dani Ishai Behan “Jesus Was Not A Palestinian, Or Even An Arab” van 30 december 2017 op zijn blog in The Times of Israel

Gerelateerd op deze blog:

♦ UNRWA: ‘Kerstmis begon 2000 jaar geleden met een Palestijns gezin dat beschutting zocht’ (lezen)

♦ Miljoenen mensen stellen nog steeds de Joden collectief verantwoordelijk voor de moord op Jezus (lezen)

♦ Maarten Luthers christen antisemitisch testament: ‘Over de Joden en hun leugens’ (lezen)

♦ Jezus ontkenning, Bijbel ontkenning en andere gevaarlijke ‘ontkenningen’ van wijdverbreid antisemitisme (lezen)

Een gedachte over “Jezus was geen Palestijn en zelfs niet eens een Arabier

  1. Shalom;
    De genoemde naam is niet correct. De Naam moet zijn en is als van ouds in origineel Hebreeuws/Ivrieth: JaH Shuah ha Massiach.
    Vertaling: Ik ben Redder/Verlosser de Gezalfde.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.