Middle East Forum biedt 1 miljoen dollars aan UNRWA mits aan enkele condities wordt voldaan

Het Midden-Oostenforum (MEF) kondigt een schenking aan van één miljoen dollar aan het Palestijnse hulpagentschap van de Verenigde Naties aka United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Nadat de Amerikaanse regering de financiering deels had ingehouden, riep het hoofd van de UNRWA “mensen van goede wil in alle uithoeken van de wereld waar solidariteit en partnerschappen bestaan ​​voor Palestijnse vluchtelingen” op om “met ons samen te werken aan deze crisis en #FundUNRWA.”

Het Midden-Oostenforum heeft gereageerd: “Ondanks UNRWA’s lange staat van wangedrag: het aanzetten tot haat jegens Israël, het ondersteunen van gewelddadige aanvallen op Joden en corruptie, zijn we bereid om de UNRWA te helpen, afhankelijk van het feit dat het enkele hervormingen doorvoert”, zei Daniel Pipes, president van de Midden-Oosten Forum. “We zijn zeer verheugd om een ​​bijdrage te leveren in solidariteit als UNRWA stappen onderneemt om het Palestijnse vluchtelingenprobleem te beëindigen.”

“De bijdrage van het Forum vereist dat de UNRWA een einde maakt aan de automatische registratie van (1) de nazaten van vluchtelingen, (2) zij die een nationaliteit hebben en (3) degenen die in hun beweerde vaderland, de Westelijke Jordaanoever en Gaza wonen,” aldus Pipes.

“Door deze technische wijzigingen aan te brengen, komt het in overeenstemming met alle andere vluchtelingenagentschappen en wordt het aantal Palestijnse vluchtelingen teruggebracht van 5,3 miljoen tot ongeveer 20.000. Onze donatie van een miljoen dollar zal een heel eind tegemoet komen aan de humanitaire noden van dit kleine en afnemende aantal.”

Het Midden-Oostenforum heeft lang aangedrongen op een aanscherping van de vereisten voor de status van “Palestijnse vluchteling”, aangezien dit zowel de Palestijnse levens verbetert als de bedreiging voor Israël vermindert. “De huidige UNRWA-definitie leidt tot een mentaliteit van slachtofferschap die het Palestijns-Israëlische conflict bestendigt”, zegt Gregg Roman, directeur van het Midden-Oostenforum. “We hopen dat onze financiering kan leiden tot verbeteringen in de levens van mensen in nood, terwijl het conflict dichter bij de oplossing wordt gebracht.”

Op zichzelf kan de UNRWA de definitie van een vluchteling aanpassen en heeft dit gedaan. In 1950 definieerde de UNRWA een vluchteling als “een behoeftig persoon, die als gevolg van de oorlog in Palestina zijn huis en zijn manier van levensonderhoud heeft verloren.” Er was geen verwijzing naar afstammelingen. In 1965 en 1982 besliste UNRWA eenzijdig om de vluchtelingenstatus uit te breiden naar alle nakomelingen, wat betekent dat het aantal ‘Palestijnse vluchtelingen” thans onbeperkt uitbreidt.

Het Midden-Oostenforum staat klaar om de UNRWA uit dit dilemma te helpen. Het aanbod is geldig tot 30 juni 2018. Het management van MEF beslist alleen wanneer aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

door Gregg Roman


Bronnen:

♦ naar een artikel “MEF Offers One Million Dollars to UNRWA” van Gregg Roman van 18 januari 2018 op de site van de Middle East Forum (MEF)