De echte Ark des Verbonds kan beelden van heidense afgoden bevat hebben

De heilige ark werd waarschijnlijk veel minder lang in Jeruzalem bewaard dan de Bijbel ons vertelt. En het kan iets anders bevatten dan de Tien Geboden. De laatste keer dat de Ark des Verbonds vermoedelijk gezien werd, was zo’n 2600 jaar geleden in Jeruzalem.

Plaatje hierboven: screenshot uit de hollywoodfilm van Steven Spielberg ‘Raiders of the Lost Ark’ uit 1981 met Indiana Jones (gespeeld door Harrison Ford) die de Ark des Verbonds uit de handen van de nazi’s wil houden [beeldbron: IMDB]

Thans onderzoeken archeologen het oude stadje Kiriath Jearim, waarvan de Bijbel zegt dat de Ark twintig jaar werd bewaard voordat hij naar Jeruzalem werd gebracht. Zelfs als de opgravers niet verwachten de Ark zelf te vinden, en dat doen zij niet, hebben ze ontdekkingen gedaan die een nieuw licht werpen op de geschiedenis van de oude Israëlieten en de geboorte van het Judaïsme zelf. Hun vondsten ondersteunen ook theorieën dat Koning David niet degene was geweest die de Ark naar Jeruzalem had verhuisd.

Volgens het bijbelverhaal, nadat het volk van Israël de Ark van het Verbond door de woestijn had gedragen en de verovering van Kanaän door Jozua volgde, werd de ark bewaard in de Tabernakel in Shiloh (Silo) – en ging vervolgens verloren in een verschrikkelijke strijd met de Filistijnen.

Maar God strafte de Filistijnen met ziekte en andere plagen en zij brachten wijselijk hun buit terug naar de Israëlieten, die vervolgens de Ark in Kiriath Jearim gedurende 20 jaar vestigden. Dan, zo loopt het verhaal verder, bracht koning David de Ark naar Jeruzalem om eerst in een tent te worden gehuisvest en later in de Tempel van koning Salomon.

Vanaf dat moment, tot aan de vernietiging van Jeruzalem door de Babyloniërs, verdwijnt de Ark vreemd genoeg volledig uit het bijbelse verhaal. “Nergens komt het voor in de heldendaden van de koningen van Juda of Israël,” zegt Thomas Römer, een wereldberoemde expert in de Hebreeuwse Bijbel en een professor aan het College de France en de Universiteit van Lausanne.

Bovennatuurlijke krachten
Dat heeft wetenschappers en archeologen er niet van weerhouden op zoek te gaan naar enige aanwijzing over de ware geschiedenis ervan. Misschien ligt de mystiek van de Ark in het feit dat volgens de Bijbel de originele stenen tafels van de Tien Geboden aanwezig waren, en het goddelijke krachten had, die de Israëlitische legers in de strijd konden verzamelen of iedereen doden die het durfde aan te raken of erin wilden kijken.

Wanneer ze dagelijks terugkeren naar het basiskamp, ​​delen de archeologen die graven in Kiriath Jearim hun vondsten op in verschillende korven met labels als ‘glas’, ‘dierlijke botten’ of ‘kleine vondsten’. Slechts één mand blijft onvermijdelijk leeg: de ene die gekscherend “de Ark” wordt genoemd. Neen, niemand verwacht enig spoor van de ongrijpbare Ark te vinden in de ruïnes van deze oude Israëlische nederzetting.

“Ik ben niet geïnteresseerd in de historiciteit van het Ark-verhaal. Ik wil weten wat erachter zit, wat het ons vertelt over de geschiedenis van Juda en Israël, van de cultus van de God van Israël en de Tempel in Jeruzalem,” zegt archeoloog Israel Finkelstein van de Universiteit van Tel Aviv, die op twee locaties graaft waarvan gezegd wordt dat ze de Ark hebben ondergebracht: in Silo, ten noorden van Jeruzalem, in de jaren tachtig en deze maand in Kiriath Jearim, in een gezamenlijk project met het College de France.

Uiteindelijk toch niet koning David?
Veel Bijbelgeleerden denken dat het verhaal van de ark een aparte tekst was, het zogenaamde ‘Ark Narrative’, daterend uit ca. de 8ste eeuw v.Chr., dat later werd opgenomen in de bijbelse teksten, in de boeken van Samuel, misschien net voor de ballingschap naar Babylon. Het verhaal in 2 Samuël 6 over hoe David de ark naar Jeruzalem bracht, is eigenlijk een latere traditie die op het originele arkverhaal was geplakt, dat aanvankelijk eindigde met de aankomst in Kiriath Jearim, vermoedt Römer.

Het is lang vergeten wie ‘de Bijbel’ schreef: verschillende delen werden duidelijk geschreven in verschillende tijden door verschillende mensen, gedurende honderden en honderden jaren. Maar de Davidische of Solomonische teksten worden niet verondersteld te zijn ontstaan ​​in hun eigen tijd maar pas eeuwen later. Ook, terwijl er nog steeds debat is over de historiciteit van figuren als David en Solomon, zijn de meeste geleerden het erover eens dat er weinig archeologisch bewijs is voor het grote, verenigde Israëlitische koninkrijk in de 10de eeuw dat in de Bijbel wordt beschreven.

De bijbelse teksten die dit glorieuze rijk vertellen en het gebouw van Salomon van de Tempel lijken te zijn ontstaan ​​aan het einde van de 7de eeuw voor Christus, in de tijd van koning Josia, ongeveer drie eeuwen na het vermeende Davidische tijdperk, zegt Römer. Josia was de Judese koning die bekend staat om het uitbreiden van de grenzen van Juda en het centraliseren van de aanbidding van Yahweh in de Tempel in Jeruzalem terwijl alle andere sekten worden uitgeroeid.

“Het is mogelijk dat de Ark veel langer in Kiriath Jearim bleef, en het was alleen Josiah deze naar Jeruzalem bracht, toen hij alle cultische en politieke activiteiten daar wilde centraliseren, en zijn schrijvers rechtvaardigen het door het verhaal te schrijven over David die de Ark neemt,” stelt Römer. “Dit zou kunnen verklaren waarom er geen verhalen meer over bestaan”, omdat Juda na het bewind van Josiah (640-609 v.Chr.) minder dan drie decennia zou overleven vooraleer de stad in de handen van de Babyloniërs zal vallen.

De Bijbel zelf, in wat misschien een redactionele misstap was, lijkt de rol van Josiah te bevestigen om de Ark naar Jeruzalem te brengen. Het is hij en niet David die de Levieten vertelt in 2 Kronieken 35: 3: “Zet de heilige ark in het huis dat Salomon, de zoon van David, de koning van Israël, heeft gebouwd. Je hoeft ze niet op je schouders te dragen.”

Driemeters dikke muur
Er is ook buiten-bijbels bewijs gevonden voor de ‘Josiah-theorie’ afkomstig van de opgraving bij Kiriath Jearim, in een tell (dat is een kunstmatige heuvel gecreëerd door gelaagde overblijfselen van menselijke bewoning) op slechts 12 kilometer ten westen van Jeruzalem.

Dit is de eerste keer dat deze bijbelse site grondig is onderzocht. De hier blootgelegde overblijfselen variëren van de vroege bronstijd tot de Byzantijnse periode. De belangrijkste ontdekking van dit seizoen tot nu toe is een massieve keermuur, drie meter dik en nog steeds twee meter hoog – die, te oordelen naar de aardewerkscherven die eromheen liggen, dateert uit de 8ste of 7de eeuw voor Christus.

Deze muur steunde een kunstmatig afgeplat terras aan de top van de heuvel. Zoals gebruikelijk was voor nederzettingen in de streek van de Levant, had het terras een tempel kunnen huisvesten, vertelde Finkelstein aan Haaretz tijdens een rondleiding door de site vorige week. “Deze site was misschien een van de belangrijkste cultcentra van het land”, zegt Christophe Nicolle, een archeoloog van het College de France, die samen met Finkelstein en Römer de Shmunis Family Excavations op Kiriath Jearim leidt.

“Dit versterkt het idee dat hier in de 8ste of 7de eeuw vóór Christus een tempel was, misschien in concurrentie met de Tempel in Jeruzalem,” zegt Finkelstein. Zo’n concurrentie zou, althans aanvankelijk, een sterk nationaal karakter hebben gehad. Hoewel de Judahitische hoofdstad van Jeruzalem slechts een paar kilometer verderop lag, was Kiriath Jearim een ​​stad van de Benjaminieten, volgens de Bijbel.

Dus, in bepaalde perioden, kon Kiriath Jearim een ​​grens nederzetting zijn geweest die behoorde tot het noordelijke koninkrijk van Israël, dat alle stammen van Israël omvatte behalve Juda.

Dit koninkrijk van Israël, dat Juda in omvang en macht in de schaduw stelde, stond vaak op gespannen voet met zijn zuiderbuur totdat het werd vernietigd door de Assyriërs in de late achtste eeuw. Alleen dan, vooral tijdens de tijd van Josiah, was Juda in staat om uit te breiden naar Benjamin en andere gebieden, wat ook de reden is waarom Juda en Benjamin de enige Israëlitische stammen waren die niet verloren waren in de Assyrische verovering.

Met andere woorden, het archeologische bewijs toont een sterke cultische activiteit in Kiriath Jearim in de 8ste en 7de eeuw vóór Christus, lang nadat koning David de Ark had moeten dragen, maar vooraleer koning Josiah het gebied onder de controle van Jeruzalem bracht.

Er zijn aanwijzingen voor de rivaliteit tussen Juda en Israël in het feit dat het boek Jozua herhaaldelijk vermeldt dat Kiriath Jearim, wat “stad van bossen” in het Hebreeuws betekent, ook bekend stond als Kiriath Baäl of Baalah, die het verbond met de aanbidding van de Kanaänitische god Baäl – iets dat lijkt op een anathema voor de bijbelse schriftgeleerden van Josia’s tijd. De dubbele naam wordt ook vermeld in 1 Kron. 13: 6: “David en heel Israël gingen naar Baäla van Juda (Kirjath-Jearim) om daar de Ark van God de Heere te brengen”.

Als deze theorieën correct zijn, zou dit betekenen dat de Ark van het Verbond, een van de symbolen die het meest geassocieerd is met het Judaïsme, feitelijk slechts in de laatste decennia vóór de Babylonische invasie in Jeruzalem was gehuisvest. Het grootste deel van zijn leven zou het  in Kiriath Jearim zijn geweest en in zijn vorige huis, Shiloh – vandaag in Samaria, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever.

Baäl en Asherah in de Ark?
In feite bestaat de Ark voor het grootste deel van zijn bestaan ​​in verband met religieuze praktijken die de Joden tegenwoordig volkomen vreemd lijken.

De bijbelse verzen die beweren dat de Ark de Tafelen van de Wet bevat (aka de Tien Geboden), worden ook beschouwd als late teksten, gedateerd in het tijdperk van koning Josia of misschien zelfs later, zegt Römer. Verder merkt hij op dat in de apologetische vers in 1 Koningen 8:9 staat dat “Er niets in de Ark was behalve de twee stenen tafelen, die Mozes daar op de Horeb plaatste” (de Sinai berg) kan een aanwijzing zijn dat de Tien Geboden waren vervangen door iets anders.

Vroege Israëlieten aanbaden Kanaänitische goden zoals Baäl en El, zoals gesuggereerd door de Hebreeuwse inscripties uit de 8ste eeuw die zijn gevonden in een heiligdom in Kuntillet Ajrud, in het noordoosten van de  Sinaï, en door zowel de bijbelse subtekst als de archeologische geschiedenis.

In de begintijd was Jahwe zelf verre van een onzichtbare, universele godheid. Hij werd aanbeden in de vorm van een stier of een zittende god; hij had een goddelijk gemalin, Asherah, en had, zoals opnieuw in de Ajrud-inscripties te zien was, gelokaliseerde sekten die “Jahweh van Samaria” en “Jahweh van Teman” vereerden, in plaats van een gecentraliseerde eredienst in Jeruzalem.

In zijn boek ‘De uitvinding van God’ (The Invention of God; edit. 2015) schrijft Römer dat het gedurende de Levant gebruikelijk was dat pre-islamitische Arabieren en Bedoeïenen heilige kisten dragen met twee heilige stenen of de beelden van twee goden, die later werden vervangen door de Koran. Evenzo kan de Ark oorspronkelijk twee beelden bevatten die Jahweh en Asherah voorstellen, speculeert hij.

Indirecte steun voor de theorie is er genoeg. Baal was de Kanaänitische god van stormen die verband hield met oorlog en vruchtbaarheid. Afgezien van de alternatieve naam van Kiryath Jearim, Kiryath Baal, is de Ark door het hele bijbelse verhaal verbonden met oorlog – het wordt bijvoorbeeld door de Israëlieten naar het strijdtobeel gevoerd. Het is ook verbonden met vruchtbaarheid. Hanna, de moeder van de profeet Samuel, is een steriele vrouw die gezegend is met een kind nadat ze gebeden heeft in de tabernakel in Shiloh (Silo) en haar zoon daarna in dienst van God heeft geweid.

Aan de andere kant, wanneer David de Ark naar Jeruzalem brengt, danst hij extatisch en halfnaakt vóór het heiligdom – en wanneer zijn vrouw Michal deze vertoning bekritiseert, wordt ze met steriliteit bestraft. Deze bijbelverhalen bevatten misschien allemaal echo’s van de oude sekten verbonden met de Ark. Het is moeilijk om doorheen de vele lagen geschiedenis en mythe in dit verhaal duizenden jaren later volledig te ontwarren, maar er komt een bredere boodschap naar voren.

De Bijbel lijkt de oude Israëlieten te beschrijven, vanaf Mozes, als trouwe monotheïsten die soms aanleunen bij het heidendom en door God worden gestraft voor hun zonden. Maar dt beeld kan het resultaat zijn van meestal zelfbedreigende propaganda door de priesters en schriftgeleerden van de late monarchische of postexilische perioden.

De realiteit die vandaag voortkomt uit het gecombineerde werk van bijbelwetenschappers en archeologen is veel complexer en diverser. Het geeft aan dat het Judaïsme zoals wij het vandaag kennen, langzaam en organisch evolueerde en uit een verscheidenheid aan invloeden en religieuze tradities uit het mozaïek van culturen die naast elkaar in de regio leefden.

door Ariel David


Bronnen:

♦ naar een artikel “The Real Ark of the Covenant May Have Housed Pagan Gods” van Ariel David van 30 augustus 2017 op de site van Haaretz

 

Een gedachte over “De echte Ark des Verbonds kan beelden van heidense afgoden bevat hebben

 1. Een hypothese die alle stukjes van de bijbel met elkaar verzoent zou de volgende kunnen zijn:
  De ark bevatte radium via de Nijl in Egypte toegekomen.
  Het verklaart:
  Het licht uitstralen van Mozes.
  De wolk over dag en het licht ’s nachts tijdens de exodus.
  De dood van de priester bij het betreden van de ark.
  De mysterieuze ziekte van de philistijnen die de ark steelden en zoals beschreven in de bijbel zou kunnen wijzen op stralingsziekte.
  Gebaseerd op deze hypothese zou het wijs zijn de radioactiviteit te meten om resten van de ark te vinden in Kiriat Yearim..

  Like

Reacties zijn gesloten.