‘Continu verslechterd’: Berlijnse Joden in tijden van antisemitisme

Een interview met Yizre´el (Izi) Aharon door A.R. Göhring. Yizre´el Aharon is de uitgever van “HaOlam.de” (Hebreeuws voor “De Wereld”), een internetkrant in de Duitse hoofdstad Berlijn voor politiek, cultuur, economie, lifestyle en Joods leven.

Plaatje hierboven: Berlijn, zomer 2017: Pro-Israëlische demonstranten worden door de politie tijdens de ‘Al-Quds-mars’ afgeschermd  [beeldbron: David Berger/PP]

Meneer Aharon, om te beginnen een persoonlijke vraag: Hoe is uw persoonlijke veiligheidsgevoel in Duitsland, vooral in de hoofdstad Berlijn? Wat zeggen uw collega´s van “HaOlam”, uw familieleden en uw vrienden?

Ik ben iets meer dan 13 jaar geleden naar Berlijn verhuisd – en de situatie is continu verslechterd. Dat kun je objectief aantonen aan de hand van toenemende antisemitische incidenten en overvallen, dat merk ik echter ook aan mijn intuïtieve, uiteraard subjectieve gedragsveranderingen. Ik let er bijvoorbeeld al op dat, wanneer ik mijn woning verlaat, mijn halsketting met de Davidsster onder mijn T-shirt zit en niet per ongeluk zichtbaar over het T-shirt. Je hoeft echter ook alleen maar in de openbare scholen te kijken, waarin joodse kinderen steeds vaker het doelwit van gepest en lichamelijke overvallen worden, of naar het steeds ongeremder optredende antisemitisme op straat.

Wanneer voor de Brandenburger Tor Davidssterren in brand gestoken worden of er honderden radicale islamieten over de Kurfüstendamm marcheren, die “Hamas, Hamas – Joden in het gas!” scanderen of “Jood, Jood, jij laf varken, kom naar buiten en vecht alleen” – dan zijn dat de er meest duidelijke voorbeelden van hoe het klimaat in deze stad veranderd is.

Tegelijkertijd zien we op dit moment ook hoe het antisemitisme, gecamoufleerd als “Israël-kritiek”, opnieuw als amalgaam tussen radicale islamieten, neonazi´s en links-extremisten werkt.

De manier van omgaan met deze ontwikkeling door onze in Duitsland wonende medewerkers is verschillend – het komt erop aan of men in op het platteland of in grote steden zoals Keulen, Hamburg of Berlijn woont. Van twee medewerkers weet ik dat zij hun mezoeza´s van hun deur hebben verwijderd, zodat het niet meteen duidelijk is dat zij Joden zijn.

Heel actueel: Hoe staat u tegenover de beslissing van president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen en zodoende de stad als hoofdstad van Israël te erkennen? Rationeel, of een onnodige provocatie van de Mohammedanen?

Eerlijk gezegd vind ik de opwinding gewoon hypocriet. Ten eerste heeft president Trump deze beslissing helemaal niet genomen. De beslissing om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, werd vele jaren geleden door het Amerikaanse parlement met de stemmen van de Republikeinen en de Democraten genomen. De Amerikaanse presidenten hebben daarna alleen maar de invoering van de beslissing per decreet met steeds 6 maanden uitgesteld. President Trump heeft dit uitstel niet meer verlengd – overigens heeft hij daarmee vast en zeker voor veel politici iets ongebruikelijks gedaan: hij doet na de verkiezingen alleen maar datgene wat hij voor de verkiezingen aan zijn kiezers beloofd heeft.

De verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem is de erkenning van de realiteit en van het recht van iedere soevereine staat om zelf zijn hoofdstad te bepalen.

Overigens: alleen de omstandigheid dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad van Israël is, garandeert alle religies – Joden, moslims, christenen – de ongehinderde en vrije uitoefening van hun religie evenals de vrije toegang tot de heilige plaatsen. Bovendien is president Trump ook op dit punt een trendsetter: steeds meer landen volgen het voorbeeld van de VS en erkennen ook officieel de realiteit – en kondigen de verplaatsing van hun ambassades naar Jeruzalem aan.

Overigens vraag ik me ook bij deze actuele aanleiding af: is het nog nooit iemand opgevallen dat Arabische inwoners van de zogenaamde “Palestijnse autonome gebieden” niet alleen maar naar Israël gaan om te werken, maar ook naar Israël vluchten en daar wonen – maar dat geen enkele Arabische bewoner van Israël op het idee komt om naar de zogenaamde “Palestijnse autonome gebieden” te vertrekken?

In 2014 brulden Arabieren voor de Brandenburger Tor “Joden in het gas!”; onlangs werden op dezelfde plek als reactie op Trump´s beslissing zelfgemaakte vlaggen met de Davidsster door Mohammedanen in brand gestoken. Onlangs stond een blijkbaar nationaalsocialistische oudere man voor het restaurant Feinberg´s in Berlin-Schöneberg de eigenaar uit te schelden. Het linkse antisemitisme, gecamoufleerd als Israël-kritiek, is er legio. Welk soort antisemitisme in Duitsland baart u op dit moment het meest zorgen? Het islamitische, het rechtse, of het linkse?

Hier kan geen sprake zijn van relativisme: om te zien waartoe het nationaalsocialistisch antisemitisme in staat is, hoef je alleen maar in een geschiedenisboek te kijken, of te praten met overlevenden van de Holocaust, of een gedenkplaats te bezoeken en je er ermee bezig te houden wat deze in de geschiedenis van de mensheid unieke misdaad betekent.

Tot de realiteit behoort ook, dat er, zoals Israëlische onderzoekers nu konden bewijzen, meer dan 600.000 moslims vrijwillig in Hitler´s legers dienden – het meest bekend is de SS-divisie “Handschar” en de rol van de zogenaamde “grootmoefti” van Jeruzalem, Al-Husseini, die een persoonlijke vriend van Hitler was.

Tot de realiteit behoort echter ook het steeds agressievere antisemitisme van radicale islamieten – u heeft immers al enkele schokkende voorbeelden van deze ontwikkeling genoemd. Kun je dit alles strik van elkaar scheiden?

Bij de antisemitische “Al-Quds-mars”, die ieder jaar op de Kurfürstendamm in Berlijn plaatsvindt, marcheren niet alleen de uit heel Duitsland komende aanhangers van het Iraanse “islamisten”-regime.

Ook links-extremisten en neonazi´s werden al – eendrachtig – als deelnemers gesignaleerd. Desondanks zie ik in werkelijkheid – gebaseerd op eigen ervaringen, ervaringsberichten en de cijfers van bijvoorbeeld de binnenlandse veiligheidsdienst – een toenemende, op dit moment grotere bedreiging door het radicaalislamitische antisemitisme. Zoals zoveel vrijheidsrechten en principes aangaande de civilisatie van deze kant steeds erger bedreigd worden – ik denk aan het toenemende geweld tegen homoseksuelen en transseksuelen – aan het steeds vaker optredende verdringen van vrouwen uit de openbare ruimte, enz.

Een in opdracht van het AJC uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek kwam bovendien tot de volgende conclusie, waaraan ook in kranten zoals “Die Welt” aandacht werd besteed:

“Een fundamenteel negatief beeld van Israël en het in twijfel trekken van het bestaansrecht van de joodse staat is voor bijna alle geënquêteerden vanzelfsprekend. Bovendien kwam bij de interviews openlijke vijandigheid tegenover Israël en de Joden tot uitdrukking. Wat dat betreft lieten gevluchte koerden en niet-moslims zich duidelijk positiever uit…”

Zoals gezegd, helemaal nieuw is dat allemaal niet. In dit verband mag ik er ook nog aan herinneren: de leden van de neonazistische terreurgroep “Wehrsportgruppe Hoffmann” (verantwoordelijk voor de bomaanslag op het Oktoberfest in München in 1980 en voor de moord op een joods uitgeversechtpaar in de buurt van Neurenberg korte tijd daarna) werden door de Arabische terreurorganisatie PLO in haar trainingskampen in Libanon opgeleid.

De antisemitische overval op het restaurant Feinberg´s in Berlin-Schöneberg is weer van een andere kwaliteit: daar was geen antisemitische demonstratie van antisemieten, waar je er dus op kunt rekenen antisemitische uitvallen en overvallen mee te maken. De aanvallen kwamen onverwacht.

Daar staat de eigenaar – overigens een persoonlijke vriend van me – voor zijn zaak en rookt samen met zijn vriendin een sigaret en drinken een kop koffie. Zogezegd een kleine pauze. En dan komt er één persoon langs, ziet in de etalage de chanoeka-verlichting, en wordt zich er blijkbaar van bewust dat hij langs een joods restaurant loopt. Volledig zonder enige waarschuwing vooraf begint hij de twee uit te schelden, te bedreigen, hij spuugt, heeft het over gaskamers. De erbij geroepen politieagenten, die toevallig voorbijreden, moeten hem dan zelfs in de boeien slaan, omdat de man in zijn razernij eveneens dreigt handtastelijk te worden.

Wie de video heeft gezien, weet hoe kras dit incident was – helemaal “spontaan” door iemand aan wie je niet per se kon zien, een brave, gehoorzame burger. Dat toont aan: het kan altijd en overal uitbreken.

In een artikel op “HaOlam.de” laat u doorklinken dat Israël en Joden steeds minder populair worden in de wereld. Dat zou op grond van het miljarden kostende lobbywerk van radicale islamieten in internationale organisaties zoals de UNESCO (waar Trump zojuist uittrad) wel eens kunnen kloppen. Wat kan men tegen deze gekweekte haat doen?

Welnu, de VS geven het goede en praktische voorbeeld. Na de antisemitische Jeruzalem-resolutie van de Algemene Vergadering van de VN – ingediend door Turkije en Jemen, ondersteund o.a. door de Bondsrepubliek Duitsland – verklaarden de VS dat zij hun bijdragen alleen al voor de operatieve begroting van de VN in het begrotingsjaar 2018/2019 met bijna $ 300 miljoen zullen verminderen. Waarschijnlijk zijn er nog meer kortingen op financiële bijdragen aan de VN in voorbereiding, en de VN-ambassadrice van de VS, Nikki Haley, heeft heel duidelijk gemaakt consequenties te trekken met betrekking tot die landen zal trekken die instemden met de antisemitische resolutie.

President Trump mag wellicht, als je de berichten in de media gelooft, onbehouwen en niet heel fijntjes in zijn wijze van uitdrukken zijn – maar de Amerikanen hebben hem er ook niet voor gekozen om de Nobelprijs voor goed gedrag te krijgen.

Hij lijkt echter niet met zich te laten sollen en hij lijkt geen slappeling te zijn. Het is gewoon grotesk om te denken dat men van de VS weliswaar jaarlijks miljarden subsidies zou kunnen krijgen, en hen daarna als dank in het gezicht te spugen.

Behalve de miljarden, die via VN-kanalen in antisemitische propaganda en demoniserende campagnes tegen Israël stromen, komen daar sinds de rampzalige atoomdeal met de Islamitische Republiek Iran nog eens miljarden uit Teheran bij. Er bestaat nu een quasi complete filmindustrie – genaamd Pallywood – alleen maar om aan de lopende band “Fake News” te produceren en te verbreiden.

Het wordt tijd om eindelijk de geldkraan van de extremisten dicht te draaien en hen niet, vooral vanuit Europa, regelrecht te pamperen en te vertroetelen.

Hoe ziet u de toekomst van het christelijk-joodse Westen? Wat zal het effect van het zeer hoge geboortecijfer van de mohammedanen in West-Europa en Israël zijn? Zullen Europa en Israël christelijk-atheïstisch en joods bepalend blijven?

Daarop kun je geen algemeen antwoord geven. Met betrekking tot Israël: er bestaat enerzijds een goede ontwikkeling van het joodse bevolkingsaantal, wat immers ook zichtbaar wordt in de voortdurende bouw van woningen.

Bovendien bezit een toenemend aantal jonge Arabische Israëli´s een positieve instelling tegenover de joodse staat. Ze zien immers dat ze in Israël alle kansen hebben – een eersteklas opleiding, vrije toegang tot een succesvol leven, individuele vrijheidsrechten, een goed sociaal leven en Arabische Israëli´s hebben uiteraard dezelfde burgerrechten als alle andere staatsburgers ook. En dan valt het gewoon op wanneer de zogenaamde “Verenigde Arabische Lijst” bij de parlementsverkiezingen slechts 13 van de 120 zetels kon winnen – en ze volgens alle peilingen bij de volgende verkiezingen aanzienlijke verliezen zal lijden.

Overigens, wat veel mensen ook niet weten of niet willen zien: in Israël geldt de algemene dienstplicht – mannen dienen 3 jaar, vrouwen 2 jaar – alleen voor joodse staatsburgers. Maar het aantal vrijwilligers van de Druzen, de Bedoeïen en de Arabieren dat in de Israëlische defensiestrijdkrachten (Zahal) dient, neemt constant toe. Omdat zij zich met Israël identificeren en bereid zijn deze staat, die hun thuis is en hen een goed leven mogelijk maakt, ook met de wapens in de hand te verdedigen. Ik heb zelf jonge Arabische Israëli´s gezien, die trots en met tranen in hun ogen het Israëlische nationale volkslied zingen.

In Europa daarentegen is de situatie anders. Niet alleen, omdat hier volledig ongecontroleerd massa´s mensen konden immigreren, van wie niemand weet wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat ze eigenlijk van plan zijn.

Daarbij komt deze chronische lust om door de knieën te gaan en te capituleren. Veel problemen zouden niet bestaan wanneer men helder en duidelijk zijn eigen fundamentele waarden en principes zou verdedigen. Wanneer men duidelijk maakt: wie hier is of hier naartoe komt, moet onze regels accepteren:

Het geweldsmonopolie van de democratische rechtsstaat, de gelijkberechtiging van man en vrouw, het respect voor andere religies, de erkenning van ons lidmaatschap in de westerse waardegemeenschap, de bijzondere relatie tegenover Israël en ook tegenover de VS, de leidende macht van de vrije wereld.

Maar nu even eerlijk: Waarom zou iemand onze waarden accepteren, waarvan wij zelf vinden dat die het niet waard zijn om verdedigd te worden?

door  A.R. Göhring


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel „Kontinuierlich verschlechtert“: Berliner Juden in Zeiten des Antisemitismus van 7 januari 2018

bron-logo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.