Waarom bestaat de UNRWA nog altijd? Waarom worden 5 miljoen Palestijnen al 70 jaar ‘gesteund’?

De Verenigde Naties houden er twee aparte vluchtelingenorganisaties op na. Vreemd, erg vreemd zelfs. De ene organisatie van de VN helpt de vluchtelingen zich te hervestigen (de UNHCR, voor alle vluchtelingen van de wereld samen) terwijl een andere aparte organisatie van de VN (de UNRWA, alléén voor Palestijnen) haar groep vluchtelingen al zeven decennia in het luchtledige blijft houden. Wat is er aan de hand met die zeepbel van de UNRWA?

De UNRWA, een nevenorganisatie van de Verenigde Naties, werd in 1950 opgericht om zich te ontfermen over het lot van de Palestijnse vluchtelingen die na het einde van Israël ’s Onafhankelijkheidsoorlog 1947-1949 tussen wal en schip kwamen te liggen. De UNRWA was aanvankelijk bedoeld als een tijdelijke organisatie, maar zeven decennia later blijft de steun aan de Palestijnen maar doorgaan.

Als er volgens cijfers van UNRWA zelf in 1948 ca. 850.000 Palestijnse vluchtelingen waren (het werkelijke cijfer ligt veel lager), hoe kan het dan dat 70 jaar later die groep vluchtelingen is aangegroeid tot 5 miljoen en tegen het einde van deze eeuw misschien met 50 miljoen?

Hier komt de aap uit de mouw. De Palestijnen werden enkele jaren na de oprichting, door de VN bedacht met een eeuwigdurende vluchtelingenstatus, die tot het einde der tijden wordt doorgegeven van vader op zoon. Dat is de enige vluchtelingengroep waarvoor een dergelijke exclusieve status bestaat. Waarom? Daarom.

Omdat de VN het Palestijnse vluchtelingenprobleem om politieke motieven [lees: Israël vernietigen] in stand blijft houden, eerder dan dit ‘probleem’ op te lossen:

“… de Arabische landen willen het Arabische vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het bestendigen als een open zweer, als een belediging voor de Verenigde Naties en als een wapen tegen Israël. De Arabische leiders kan het geen barst schelen of deze Arabische vluchtelingen leven of sterven.” [Ralph Galloway in augustus 1958, toenmalig UNRWA chef, zoals hij door Terence Prittie werd geciteerd in ‘The Palestinians: People, History, Politics’; pag. 71 bron]

Deze merkwaardige VN-organisatie ligt al vele jaren onder vuur voor het verlenen van hand- en spandiensten aan de Palestijnse terreurgroepen. Deze briljante video legt uit waarom de organisatie bijna 70 jaar na de oprichting blijft voortbestaan (hebreeuws gesproken, met engelstalige ondertiteling).