Volgens Handvest van Hamas: wie met Israël vrede sluit is een volksverrader

Uit het Handvest van Hamas, opgemaakt op 18 augustus 1988, blijkt waarom geen vrede mogelijk is met de West-Palestijnen in Gaza en meer nog: dat Arabische landen of hun leiders die vredesakkoorden aangaan met Israël zichzelf de vloek van Hamas op hun nek halen.

Plaatje hierboven: de vernieuwde Hamas top anno 2017. In het midden Yahya Sinwar met rechts van hem en Ismail Haniyeh van het politburo  op 27 maart 2017 in Gaza Stad [beeldbron: AFP/Middle East Eye]

Palestijnen die willen samenwerken met Israël of een conscencus nastreven met de Joodse staat, worden door Hamas automatisch bestempeld als ‘collaborateurs met de Zionistische staat’ en ‘volksverraders’ die moeten opgespoord en geëxecuteerd worden. Zoals onder meer blijkt uit dit citaat uit het Hamas Covenant van 1988:

Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is een daad van hoogverraad; allen die zich daaraan schuldig maken zullen worden vervloekt.”

Bovendien heeft Hamas een rigide, barbaars regime gevestigd, waarin geen politieke vrijheden bestaan. Vrouwen worden massaal onderdrukt, en vooral mensen die beschuldigd worden van “collaboratie” met de “zionistische vijand” kunnen rekenen op de doodstraf. Sinds 2007 werden 28 ter dood veroordeelde “Palestijnen” door Hamas geëxecuteerd, bovendien werd 14 executies uitgevoerd door haar militaire vleugel.

Minstens 31 andere “Palestijnen” werden zonder vonnis door Hamas gedood, onder wie alleen al 18 vermeende “collaborateurs” op één enkele dag in augustus 2014 tijdens de jongste Gaza-oorlog. Het laatst werden eind mei van dit jaar drie mannen opgehangen respectievelijk doodgeschoten, die – zogenaamd op bevel van Israël – een hoge Hamas-functionaris zouden hebben vermoord. De executies, die enkele dagen na het doodvonnis werden uitgevoerd, waren volgens verschillende berichten live op Facebook te zien.

Slechts twee landen in de Arabische wereld hebben op dit ogenblik een vredesregeling met Israël: Egypte (1979) en Jordanië (1994). De vele aanvalsoorlogen die Egypte (en Jordanië) met andere landen van de Arabische Liga tegen de legale Israëlische staat heeft gevoerd (en allen heeft verloren) leidde eind jaren zeventig van de vorige eeuw in Camp David naar vrede.

Op 26 maart 1979 tekenden Egyptisch president Anwar Sadat en Israëlische premier Menachem Begin het akkoord. Zij werden hiervoor zelfs bedacht met de Nobelprijs voor de Vrede. Niet veel later (6 oktober 1981) werd de Egyptische president Sadat vermoord door moslimfundamentalisten die het niet eens waren met het vredesakkoord. Op 26 oktober 1994 volgde de ondertekening van een vredesverdrag met Jordanië.

Hamas Covenant 1988
Het Handvest van Hamas is een schoolvoorbeeld van felle paranoïa en een flinke mix van bijgeloof. Bovendien is het Handvest van Hamas in grote delen overgenomen van de Protocollen van de Wijzen van Zion, een nepdocument destijds opgemaakt door de Russische Geheime Dienst die een zogenaamde Joodse samenzwering onthulde waaruit dan zou blijken dat de Joden de wereldmacht zouden willen grijpen.

De Protocollen waren ontzettend populair voor en tijdens het Derde Rijk. Sinds het einde van WOII zijn die nagenoeg volledig uit Europa verdwenen maar terug opgevist in de Arabische landen waar ze enorm populair zijn geworden en vandaag voor een prik als zoete broodjes worden verkocht op de markt en bazars.

Een voorbeeld uit het Handvest van Hamas is Artikel 32:

“Met slim manoeuvreren en nauwgezette planning proberen het wereldzionisme en de kolonialistische staten de Arabische staten een voor een uit de cirkel van het conflict met het zionisme te trekken, met als uiteindelijke doel het Palestijnse volk te isoleren.

Het [zionisme] heeft Egypte al uit de conflictcirkel getrokken- in belangrijke mate via de verraderlijke Camp David Akkoorden [van september 1978], en het probeert nog andere [Arabische] landen in vergelijkbare overeenkomsten te betrekken, zodat zij de conflictcirkel verlaten.

De Islamitische Verzetsbeweging roept alle Arabische en islamitische volken op om serieus en voortvarend te handelen om dit verschrikkelijke complot te voorkomen en de massa’s te waarschuwen voor het gevaar dat verbonden is met het verlaten van de conflictcirkel met het zionisme.

Vandaag is het Palestina en morgen een of meer andere landen, want het zionistische plan heeft geen grenzen en na Palestina willen zij hun grondgebied uitbreiden van de Nijl tot de Eufraat. En als zij klaar zijn met het verzwelgen van een gebied worden zij hongerig voor verdere uitbreiding, en zo voort, voor onbepaalde tijd.

Hun plan wordt uiteengezet in de Protocollen van de Wijzen van Zion en hun huidige gedrag is het beste bewijs voor onze beweringen. Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is een daad van hoogverraad; allen die zich daaraan schuldig maken zullen worden vervloekt.”

Hamas Covenant 2017
Op 1 mei 2017 presenteerde Hamas een nieuw Convenant maar dat door vrijwel niemand geloofwaardig wordt geacht. Het nieuwe Covenant beoogt het decennia oude conflict binnen de Palestijnse beweging te genezen en het vredesproces te vergemakkelijken, maar Netanhayu reageerde onmiddelijk met: “Hamas probeert de wereld voor de gek te houden”.

Hamas onthulde een nieuw politiek programma dat haar standpunt over Israël verzacht door het idee te accepteren van een Palestijnse staat in gebieden die door Israël werden bezet in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Het nieuwe document vermeldt dat de islamitische beweging geen oorlog [meer] zoekt met het Joodse volk – maar enkel en alleen met het Zionisme dat de bezetting van Palestina aandrijft.

Het nieuwe document benadrukt ook dat Hamas geen revolutionaire kracht is die probeert in te grijpen in andere landen, een verplichting die waarschijnlijk door andere staten zoals grote buur Egypte zal worden verwelkomd.

 

2 gedachtes over “Volgens Handvest van Hamas: wie met Israël vrede sluit is een volksverrader

 1. Hamasleiders bevestigen “dus” zelf wie zij dienen. Dit zegt De Heere God in Genesis 12 : 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
  En vers 7 ……Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.
  http://www.verhoevenmarc.be/SV_html_1750_Jongbl/genesis.htm#Gn12

  Er is maar Eén God, en één Middelaar, de God van Israel; dat Hamas het aandurft tegen De Heere God in te gaan, oh, wat zal haar einde zijn…..

  Like

 2. P.s. Veel Bijbeluitleggers menen dat Ezechiël 25 voor vandaag geschreven zou kunnen zijn, dat wanneer Israëls omliggende landen met de handen klappen en voeten stampen (Ez. 24:6) van blijdschap over Israëls ongeluk, dat Gods oordeel over hen komt. En nog wel voltrokken wordt door Israël zelf Ez 25:14
  http://www.verhoevenmarc.be/SV_html_1750_Jongbl/ezechiel.htm#Ez25

  [P.s. Mocht dit allang bij u bekend zijn, excuus ervoor, zoals u in Sept. ook al op de hoogte was van Son of Hamas in de UN, ik wist dat niet]

  Like

Reacties zijn gesloten.