Enkele Mythen & Feiten omtrent Jeruzalem door Mitchell G. Bard [deel 5]

Mitchell G. Bard publiceerde onlangs een (Engelstalig) 400 pagina’s manifest “Myths and Facts – A guide tot the Arab-Israeli Conflict” editie 2017, dat momenteel nog op de site van de Jewish Virtual Library (JVL) prijkt [zie hier: PDF file].

Bij wijze van introductie door mezelf andermaal enkel artikels omtrent Jeruzalem uit  “Mythes & Feiten” en dat omwille van hun tegenwoordige relevantie (zie blz. 215-234 van het manifest). Dit 5de deel is het vervolg van Deel 1Deel 2Deel 3 en Deel 4 die eveneens op deze blog zijn verschenen.

Mitchell Geoffrey Bard is een Amerikaans analist, redacteur en auteur van buitenlands beleid die gespecialiseerd is in het beleid van de VS en het Midden-Oosten. Hij is de uitvoerend directeur van de non-profit Amerikaans-Israëlische Coöperatieve Onderneming (AICE) en de directeur van de Joodse Virtuele Bibliotheek (JVL).


Mythe:

De Verenigde Staten erkennen Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.

Feit:

“Internationale wetgeving maakt staten de enige determinanten van hun eigen hoofdstad.” Niettemin, van de 190 landen waarmee Amerika diplomatieke betrekkingen onderhoudt, is Israël het enige land wiens hoofdstad niet wordt erkend door de Amerikaanse regering. De Amerikaanse ambassade, net als de meeste anderen, bevindt zich in Tel Aviv, veertig mijl van Jeruzalem. De Verenigde Staten onderhouden echter een consulaat in het oostelijke deel van Jeruzalem dat zich bezighoudt met Israëlische Joden in Jeruzalem en Palestijnen in de gebieden.

Het kantoor werkt onafhankelijk van de ambassade, rapporteert rechtstreeks aan Washington en de consul-generaal is niet geaccrediteerd voor Israël. Zijn woning bevindt zich in het westelijke deel van Jeruzalem. Een hele reeks regels (bijvoorbeeld het niet toelaten van officiële auto’s om de Amerikaanse vlag in de stad te laten wapperen en de geboorteplaats te markeren van Amerikanen die geboren zijn in Jeruzalem als Jeruzalem in plaats van Israël) werden opgesteld om al het mogelijke te doen om de schijn op te houden van Amerikaanse legitimatie van de hoofdstad van Israël. De Verenigde Staten weigerden niet alleen om zijn ambassade in Jeruzalem te lokaliseren, maar zette ook anderen onder druk om dit niet te doen.

In 1990 nam het Congres een resolutie aan die verklaarde dat “Jeruzalem de hoofdstad van de staat Israël is en zou moeten blijven” en “een onverdeelde stad moet blijven waarin de rechten van elke etnische en religieuze groep worden beschermd.” Tijdens de presidentiële campagne van 1992, zei Bill Clinton: “Ik erken Jeruzalem als een onverdeelde stad, de eeuwige hoofdstad van Israël, en ik geloof in het principe van het verplaatsen van onze ambassade naar Jeruzalem.” Hij herhaalde deze mening nooit als president; bijgevolg bleef het officiële Amerikaanse beleid dat de status van Jeruzalem een ​​zaak van onderhandelingen is.

Ik zou blind zijn om de Joodse connectie met Jeruzalem te ontkennen.” [Sari Nusseibeh, president van de Al-Quds Universiteit]

In een poging om dit beleid te wijzigen, heeft het Congres overweldigend de Jerusalem Embassy Act of 1995 aangenomen. Deze mijlpaalwet verklaarde dat, ter aankodiging van officiële VS-beleid, Jeruzalem zou moeten worden erkend als de onverdeelde, eeuwige hoofdstad van Israël en dat de Amerikaanse ambassade in Israël moet uiterlijk in mei 1999 in Jeruzalem zou worden gevestigd. De wet omvatte ook een verklaring van afstand die de president toestond de wetgeving in wezen te negeren als hij meende dat dit in het belang van de Verenigde Staten was. Opeenvolgende presidenten, van Bill Clinton tot en met Barack Obama, hebben sinds 1995 van die mogelijkheid tot uitstel gebruik gemaakt [*].

Terwijl critici van congresinspanningen om de regering te dwingen Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen, erop aandringen dat een dergelijke stap het vredesproces zou schaden, beweren aanhangers van de wetgeving dat het tegendeel waar is. Door duidelijk te maken dat de Verenigde Staten van mening zijn dat Jeruzalem, of op zijn minst West-Jeruzalem, verenigd moet blijven onder de soevereiniteit van Israël, kunnen onrealistische Palestijnse verwachtingen met betrekking tot de stad worden gemodereerd en daardoor de vooruitzichten voor een definitieve overeenkomst worden vergroot.

“Er was nooit een Joodse tempel op Al-Aqsa [het moskeecomplex op de Tempelberg] en er is geen bewijs dat er ooit een Tempel bestond.” [voormalige moefti van Jeruzalem, Ikrema Sabri]

[*] Opmerking Brabosh: Op 6 december 2017 heeft president Donald Trump alsnog de Jeruzalem Ambassade Acte van 1995 ondertekend en beloofd dat de Amerikaanse ambassade binnen afzienbare tijd (2 à 3 jaren?) vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem zal verplaatst worden. Mits de toevoeging dat de hoofdstad eventueel kan opgedeeld worden tussen Israël en de Palestijnen en dat de grenzen van de hoofdstad kunnen hertekend en vastgelegd worden tijdens nog te voeren onderhandelingen tussen de betrokken partijen die zouden leiden naar een duurzame vrede.

Mythe:

Moslims behandelen de Al-Aqsa-moskee met de eerbied die ze verdient.

Feit:

Veel moslims hebben, met de goedkeuring en soms opruiing, van de Palestijnse Autoriteit van Waqf en Mahmoud Abbas, hun eigen heilige plaatsen geschonden door ze te gebruiken als wapenarsenaal en het aanzetten tot rellen tegen niet-moslims en de politie om hen te beschermen. “We vervuilen onze moskeeën met onze eigen handen en voeten en beschuldigen de Joden van het ontheiligen van islamitische heilige plaatsen”, aldus Midden-Oostengeleerde Bassam Tawil.

“Als iemand islamitische heilige plaatsen onteert, zijn het degenen die explosieven, stenen en brandbommen brengen in de Al-Aqsa-moskee. De Joden die de Tempelberg bezoeken, brengen geen stenen, bommen of knuppels mee. Het zijn jonge moslimmannen die onze heilige plaatsen ontheiligen met hun ‘vuile voeten'” (een verwijzing naar de hatelijke opmerking van Abbas jegens Joden die de Tempelberg bezochten).

Een verklaring voor Palestijns geweld op de Tempelberg is dat rellen een beproefde methode zijn om een ​​Israëlische reactie uit te lokken met de bedoeling Israëls reputatie te vernietigen. Tawil legt uit:

“Onze leiders, die volledig verantwoordelijk zijn voor het sturen van deze tieners om stenen en vuurbommen naar Joden te gooien, zitten in hun luxueuze kantoren en villa’s in Ramallah en wrijven hun handen met diepe voldoening. Abbas en verschillende Palestijnse leiders op de Westelijke Jordaanoever willen graag dat onze jongeren in de straten van Jeruzalem en op de Al-Aqsa-moskee van de Tempelberg rel schoppen, zodat ze Israël verantwoordelijk kunnen houden voor het neerschieten van ‘onschuldige’ Palestijnen. Hun voornaamste doel is om Israël in verlegenheid te brengen en het af te schilderen als een staat die harde maatregelen neemt tegen Palestijnse tieners, wier enige fout is deelname aan ‘volksverzet'”.

Anderzijds doet het aanwakkeren van geweld en het maken van misleidende beweringen over een vermeende bedreiging voor de Al-Aqsa-moskee, ook de houding verzachten van de moslimwereld jegens Israël en vestigt de aandacht op de Palestijnse politieke eisen. In de afgelopen jaren hebben de Palestijnen hun toevlucht genomen tot deze laster en smaad omdat hun situatie op de lange baan werd geschoven, aangezien er veel meer urgente problemen zijn gerezen in de regio sinds de Arabische Lente veranderde in een Islamitische Winter. Het nucleaire programma van Iran, de vooruitgang van ISIS, de Syrische vluchtelingencrisis, de Jemenitische burgeroorlog en de onrust in Irak en Libië hebben allemaal de voorheen allesoverheersende Palestijnse kwestie vervangen.

De tragedie voor de islam is dat de internationale gemeenschap en islamitische leiders de vervuiling van hun heilige plaatsen niet veroordelen en voorkomen door Palestijnen die meer geïnteresseerd zijn in het gebruik van Al-Aqsa als een militair fort dan als een plaats van gebed.