UNRWA: ‘Kerstmis begon 2000 jaar geleden met een Palestijns gezin dat beschutting zocht’

De nacht dat de UNRWA Kerstmis heeft gestolen. Er is een nieuwe versie van het verhaal van het begin van het christendom, auteur UNRWA. Volgens UNRWA: “Het oorspronkelijke verhaal van Kerstmis begon meer dan 2000 jaar geleden met een gezin uit Palestina dat toevlucht zocht.” Een bericht van David Bedein op de site van Arutz Sheva van 24 december 2017.

Geloof het of niet, hun e-mails werden deze maand verstuurd aan supporters van deze alternatieve feiten om hun pro-Palestijnse Arabische politieke agenda te promoten en fondsen te werven voor Palestijnen. Het is een cynisch en brutaal stuk propaganda dat het ultieme christelijke verhaal gebruikt om geld in te zamelen voor Palestijnse moslims.

Jezus een Palestijn? Ik weet zeker dat je die cynische grap nog nooit hebt gehoord. Jezus was in feite Joods, net zoals zijn ouders Jozef en Maria dat waren. Ook de vrouw van Jezus, Maria Magdalena, en zijn discipelen aka de Twaalf Apostelen, waren voor de volle honderd pond Joods, tot grote spijt van wie het benijdt. Als die Jood Jezus vandaag zou proberen Bethlehem met de PA te besturen, zouden zijn overlevingskansen minimaal zijn.

Waren Maria en Jozef vluchtelingen? Ik ben er niet zeker van of het zoeken naar een kamer in een herberg hetzelfde is als vluchten voor oorlog of hongersnood, maar UNRWA herschrijft de geschiedenis hier, zodat ze zich niet al te veel zorgen maken over onbeduidende details – zoals feiten.

Ze waren van Palestina? Palestina (Syrië Palestina) is de naam die de Romeinen aan Israël hebben gegeven ten minste een eeuw na de dood van Jezus en meer dan 400 jaar voor de geboorte van de islam. Moslims kwamen voor het eerst naar het land Israël toen hun legers in de 7de eeuw na Christus het Arabische schiereiland verlieten om te proberen de wereld te veroveren.

UNRWA gebruikt het christendom en een verdraaiing van de waarheid om een ​​politiek punt te maken en om donaties te vragen. En dan kan je maar beter verzwijgen dat de fundamenten van het christendom werden gelegd door Joden. Dat gaat helemaal geen duiten opleveren, daarentegen “Palestijns”? Kassa kassa!

Lees hieronder zelf de bewuste email:

DEAR ,

THE ORIGINAL STORY OF CHRISTMAS BEGAN OVER 2,000 YEARS AGO WITH A FAMILY FROM PALESTINE SEEKING REFUGE. IN THAT SPIRIT, WE’RE COLLECTING GIFTS THIS MONTH TO HELP REFUGEES NOT ONLY SURVIVE, BUT THRIVE.

IN CASE YOU MISSED LAST NIGHT’S EMAIL, FOR A LIMITED TIME, ALL DONATIONS MADE ONLINE WILL BE DOUBLED UP TO $75,000! CHOOSE YOUR GIFT AND DONATE NOW BEFORE THE MATCH EXPIRES.

THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION AND FOR THE INVESTMENT YOU WILL MAKE IN THE LIVES OF PALESTINE REFUGEES. WISHING YOU AND YOUR LOVED ONES HEALTH, HAPPINESS, PEACE, AND PROSPERITY IN 2018 AND ALWAYS!

MERRY CHRISTMAS,
LAILA MOKHIBER
DIRECTOR OF COMMUNICATIONS

En wie is ook weer die vrouw die dit telegram ondertekende, Laila Mokhiber? Een vierde generatie Arabisch-Amerikaanse, geboren en getogen in Noord-Virginia (VS) en van Libanese en Palestijnse origine. Ah ja, nu weet ik het weer:


In een verklaring die op 12 maart 2014 op de officiële tv-zender van de Palestijnse Autoriteit werd uitgezonden (vertaald door MEMRI), verklaarde de Palestijnse antisemiet Abbas Zaki:

“Die Israëliërs hebben geen religie en geen principes. Ze zijn niets anders dan geavanceerde hulpmiddelen voor het kwade. Ze praten over de Holocaust enz. Dus waarom doen ze ons dit aan? Vandaar dat, volgens mij, Allah hen bij elkaar zal drijven zodat we ze kunnen doden. Elke moordenaar zal gedood worden. Er is geen andere optie.”

Video: Abbas Zaki van Al Fatah, de politieke factie van Mahmoud Abbas:
“Jezus was een Palestijn”

9 gedachtes over “UNRWA: ‘Kerstmis begon 2000 jaar geleden met een Palestijns gezin dat beschutting zocht’

 1. Ok, bedankt voor deze toelichting, maar nu gaat de deur weer op slot. Einde discussie. Tenzij je mij kunt vertellen wat hier het verband is met Israël. In de Joodse Bijbel (Thora) noch in de Talmoed wordt Maria Magdalena vermeld dus kan ik ook hier niks mee aan. Tenzij dat Jezus in de Talmoed een “valse profeet” wordt genoemd en Jezus wordt beschouwd als “iemand die vergeten dient te worden”? Daar kan ik de Joden geen ongelijk in geven. 🙂

  Like

 2. Jouw ‘Heilige Huisjes’ van Atheïsme en Evolutieleer – waar je iedere keer mee schermt – zijn door de huidige wetenschap allang afgebroken. Dus wat hou je over ? jouw rationeel genie ? Nergens, maar dan ook NERGENS in de Schriften worden wij gedwongen om ons verstand opzij te zetten. Juist door ons verstand te gebruiken leren we dat niets zomaar uit zichzelf ontstaat en dat zelfs het allerkleinste molecuul, dat uit weer miljarden atomen bestaat, een enorm wonder is.

  Like

 3. Het klopt dat ik geen barst begrijp van al dat theologisch gedoe en nog minder van het belang dat er door zovelen aan gehecht wordt.

  Maar who cares, ik ga voor Israël en dat op rationale gronden wars van de theologische. Al de rest is bijzaak waar ik niet van plan ben me door te laten afleiden.

  Ga voor mijn part gerust het debat aan met Leo, ik pas ervoor. Als ik door mijn uitspraken sommigen op hun tenen trap, sorry, maar dat was niet bedoeld om te kwetsen maar om ze te doen nadenken, zichzelf te relativeren en niet alles letterlijk te nemen wat anderen gezegd en of geschreven hebben, ook al gaat het soms om erg oude boeken die volgens velen onaantastbaar zijn.

  Wat mij betreft: niks is heilig, niks is onbespreekbaar en niks taboe. Heilige huisjes zijn gebouwd om door anderen weer afgebroken te worden.

  Toch bedankt voor de tip Henk!

  Like

 4. Je snapt er weer geen snars van Hugo. Graag wat meer studeren en niet zomaar redenaties van Wikipedia overnemen.

  Like

 5. Een Arameeër, inwoner van een toenmalige Romeinse provincie. Vandaag wonen er nog Arameeërs in Israël, Palestina (of wat daarvoor doorgaat), en Syrië. Uit historische bronnen is er, behalve het feit dat er Aramees gesproken werd, verder niets over terug te vinden.
  Wachten tot de vlucht naar Egypte voor Hij een vluchtelingenbaby werd.

  Like

 6. Beste Leo,

  Zoals je weet of niet weet (of niet graag wil weten) is de Bijbel (en ik citeer hier uit Wikipedia)

  “een verzameling heilige teksten of geschriften die joden en christenen beschouwen als een product van goddelijke inspiratie en een verslag van de relatie tussen God en de mens. Veel verschillende auteurs hebben bijgedragen aan de Bijbel. Wat wordt beschouwd als canonieke tekst verschilt afhankelijk van tradities en groepen; een aantal bijbelcanons zijn geëvolueerd, met overlappende en uiteenlopende inhoud. Het christelijke Oude Testament overlapt met de Hebreeuwse Bijbel en de Griekse Septuagint; de Hebreeuwse Bijbel is in het Judaïsme bekend als de Tenach. Het Nieuwe Testament is een verzameling geschriften van vroege christenen, vermoedelijk voornamelijk joodse discipelen van Christus, geschreven in de eerste-eeuwse Koine-Griek. Deze vroeg-christelijke Griekse geschriften bestaan ​​uit verhalen, brieven en apocalyptische geschriften. Onder de christelijke denominaties is er enige onenigheid over de inhoud van de canon, voornamelijk de apocriefen, een lijst van werken die met verschillende niveaus van respect worden beschouwd.”

  Tot zover Wikipedia. Ik bedoel maar de inhoud van wat thans het Nieuwe Testament wordt genoemd, daar werd in de eerste eeuwen van het Christendom voortdurend aan gekneed, gewerkt, dingen toegevoegd en weer weggelaten. Het is dus niet zo dat het Bijbel zoals jij die thans kent en interpreteert zomaar “compleet geschreven” uit de lucht is komen dwarrelen. Het is een product van mensen die bijna twee millenia geleden leefden en geschreven is in de tijdsgeest van toen.

  Het is dan toch ook niet abnormaal dat meer kritische geesten zoals ik, waaronder ook vele christenen, geneigd zijn om de zaken wat realistischer en in hedendaagse taal er een ander verhaal aan trachten geven. Maar het staat u uiteraard vrij om uw Bijbel van uw voorkeur (er zijn meerdere versies en interpretaties in omloop) volledig leterlijk te nemen, zolang u zich daar maar goed bij voelt.

  Op zich heb ik geen probleem met “geloof” en “geloven” zolang er zich maar geen instituten mee gaan bemoeien. Dan bedoel ik kerken, christen scholen, christelijke feestdagen enz. waar kinderen van in den beginne dingen worden aangeleerd waardoor zij hun kritische zin voor vrij onderzoek enz. dreigen te verliezen.

  De tijd dat mensen meenden dat de aarde plat was, is nog niet zolang geleden en in sommige streken en stammen in afgelegen gebieden wordt dat nog steeds “geloofd”. Scheiding van Kerk en Staat is niet zomaar uitgevonden om de luierikken onder ons op zondag te laten uitslapen. Vrijheid van religie en geloven (of het recht om niet te geloven) is een “heilig” goed waarvoor vele miljoenen werden geslachtofferd en velen zich voor opgeofferd hebben om die vrijheid te bereiken en als vanzelfsprekend te vinden.

  Een prettig Kerstfeest en een gezond Nieuw Jaar.

  Like

 7. Beste Vlaamse Vrienden van Israël,

  In de eerste plaats wil ik u hartelijk bedanken voor uw klare berichtgeving over zaken die met Israël in verband staan. Het is niet simpel om evenwichtige berichtgeving te krijgen over de situatie in en rond Israël. Ik waardeer het oprecht dat u het opneemt voor Israël, om welke motieven dan ook. Wij staan achter het ‘volk van God’ omdat door Israël heel de wereld gezegend werd. Dit is een belofte door Jahweh gedaan aan Abraham. in Jezus, de zoon van David, maar ook de Zoon van God werd dit waargemaakt, maar is doorheen de geschiedenis en tot de voleinding van de wereld waar. Heel de (heils)geschiedenis: Gods bemoeienis met Zijn volk, de individuele en collectieve mensen, de specifieke locatie in het Beloofde Land en al de historische en ‘heilige plaatsen’ wordt beschreven in de Bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament). In het artikel UNWRA: ‘Kerstmis begon 2000 jaar geleden met een Palestijns gezin dat beschutting zocht’ las ik hoe geschiedenis nog maar eens geweld wordt aangedaan ten voordele van het palestijnse belang. Dat het verdraaid moeilijk is om fake news en werkelijk nieuws van elkaar te onderscheiden blijkt maar weer eens. Vanmorgen hoorde ik op Radio 1 een lerares zedenleer verkondigen dat de ster, de wijzen en de herders pas in de vierde eeuw bij het kerstverhaal toegevoegd werden (???), nochtans wordt hiervan duidelijk melding gemaakt in bijv. Lucas 2. … Als een leugen maar vaak genoegd herhaald wordt zal het wel waar worden zeker? Ik ontdekte in uw reactie in het artikel over UNWRA ook zo iets u schreef: *’Jezus was in feite Joods, net zoals zijn ouders Jozef en Maria dat waren. Ook de vrouw van Jezus, Maria Magdalena, en zijn discipelen aka de Twaalf Apostelen, waren voor de volle honderd pond Joods, tot grote spijt van wie het benijdt.’* Ik ben het volledig eens met de opmerking dat al de genoemde personen Joods waren, maar wil krachtig tegenspreken dat Jezus ooit getrouwd zou geweest zijn. Dit is nergens terug te vinden in de Bijbel, ook niet tussen de regels. Dit is nu eens iets wat de vorige eeuw opgeworpen werd. Was het naar aanleiding van de vondst van het zogenaamde ‘evangelie van Thomas’ of dat van Judas (of all people!) of gewoon in een zgn. documentaire op Discovery Channel of zo dat dit beweerd werd? Ook hier geldt: als deze leugen maar vaak genoemd wordt … Uiteraard bent u vrij te geloven wat u wilt, maar ik til erg zwaar aan deze kwakkel, omdat wanneer Jezus getrouwd zou zijn geweest, Hij niet God kon zijn. Hoewel Hij volledig mens was (met al de behoeften en zo), was Hij ook volledig God. God heeft al de mensen op het oog, en heeft niet één speciaal persoon voor zich. Het huwelijk is een verbond door God ingesteld, waardoor 2 mensen 1 worden (samengekleefd, staat in Genesis). De Bijbel spreekt over de kerk, de gemeente als ‘bruid van Christus’ (die kerk bestaat uit al de mensen die belijden dat ze niet bij God kunnen komen dan door het kruisoffer van Jezus, het gaat dus niet om 1 of andere denominatie). Die kan door het verlossingswerk van Jezus aan het kruis rein en heilig voor Hem staan en ook gemeenschap met Hem hebben (De Bijbel spreekt ook over een moment in de tijd waarop Hij zijn bruid komt halen). Daarom: Jezus was niet getrouwd! Ik hoop dat er meerderen hier op reageren, want ik weet dat meerdere gelovigen op uw mails geabonneerd zijn.

  Goede feestdagen gewenst en nogmaals bedankt voor uw inzet voor Israël, Léo Van De Riet Genk

  Like

 8. “Jesus was een Palestijn, Sinterklaas bestaat, Elvis leeft, Arafat was een humanist & Palestina een Palestijnse staat”.

  Probleem is dat vele “intelligente” EU onderdanen deze onzin geloven.

  Like

Reacties zijn gesloten.