Palestijnen vernielen belangrijke archeologische site in Jericho

Israël vertrouwde een van zijn grote archeologische schatten toe aan de Palestijnen. Ze hebben het vernietigd. De Palestijnen vernietigen systematisch het grote Derde Paleis van Koning Herodes in Jericho door zijn stenen af ​​te breken en er huizen omheen te bouwen, waardoor een testament wordt gewist van de diepe wortels van de Joden met het Land van Israël.

Plaatje hierboven: archeologische site van het Winter Paleis van koning van Judea, Herodus de Grote (73 v.Chr.- 4 na Chr.), in Jericho gebouwd omstreeks 30 v. Chr. ten tijde van de Tweede Tempelperiode  [beeldbron: Panoramio]

Israël Hayom berichtte dinsdag dat een team van de Kfar Etzion Field School de site recent bezocht en ontsteld was toen hij ontdekte dat de Palestijnen, die de belangrijke site ontvingen als onderdeel van de Oslo-akkoorden, eromheen huizen hadden gebouwd. Sommige huizen werden gebouwd op het terrein van het paleis zelf. De overblijfselen van het paleis worden systematisch gesloopt om een ​​weg aan te leggen. Het historische gebouw wordt ontdaan van zijn stenen  en de ondersteunende pilaren en bogen worden afgevlakt.

Het grootste deel van Herod’s Derde Winterpaleis ligt in Area A, onder volledige Palestijnse controle. Niet ver daarvandaan, in Area C, zijn de Hasmonean-paleizen, de belangrijkste bewaard gebleven Hasmonese site in Israël. De Hasmoneepaleizen bevinden zich in gebied C, onder volledige Israëlische controle, maar zijn alleen toegankelijk via gebied A, waar de Palestijnen de volledige controle hebben.

De Palestijnen begonnen illegaal naast de site te bouwen en het te ontheiligen. Een van de paleizen werd zelfs met een swastika vernield. Natuurlijke slijtage had ook zijn tol geëist. Onder leiding van de Israëlische minister Zeev Elkin stopten de IDF en de civiele administratie Palestijnse aanvallen op de site. Elkin investeerde miljoenen in conserveringswerk. De Hasmoneepaleizen zijn veilig.

Het Herodiaanse paleis staat echter onder volledige PA-controle bloot aan allerlei vormen van ontheiliging en vernietiging. Toen de Israëlische burgerlijke administratie, die geen autoriteit heeft in gebied A, berichten ontving over de vernietiging die plaatsvond in het paleis, probeerden ze invloed uit te oefenen en contact te maken met lokale dorpsleiders, maar de Palestijnse bouw rond het Derde Paleis is niet gestopt .

Het is tijd voor Israël om te zeggen: Genoeg!
Samen met Caesarea, de stad Sebastia ten noorden van Shechem (Nabloes), Herodianus en de Tempel, waren de winterpaleizen die Herodes voor zichzelf bouwde in Jericho de grootste van zijn projecten in het Heilige Land. Yaron Rosenthal, directeur van de Kfar Etzion Field School, die soms met de Palestijnen samenwerkt op het gebied van milieubehoudprojecten, uitte zijn woede over de vernietiging.

“Israël ziet met lede ogen hoe een van de grootste paleizen ooit gebouwd in het Heilige Land wordt vernietigd en [Israël]is machteloos, omdat onder de Oslo-akkoorden de locatie, die zich op 30 meter van gebied C bevindt, onder de verantwoordelijkheid staan van de Palestijnen. Het is tijd voor Israël om ‘niet meer’ te zeggen. Met alle respect voor de Oslo-akkoorden zullen we [de Palestijnen] geen belangrijke [archeologische] resten laten vernietigen die verband houden met de geschiedenis van het Joodse volk in hun land, overblijfselen die een deel zijn van het culturele weefsel van dit land,” verklaarde Rosenthal.

“Wij [Israëli’s] zijn met afschuw vervuld wanneer ten oosten en ten noorden van ons, de Islamitische Staat archeologische schatten vernietigt, of wanneer Joodse begraafplaatsen in Europa worden ontheiligd. Maar als het gebeurt op een paar tientallen meters van ons eigen territorium, zijn we machteloos. De Palestijnen veroorzaken schade, bouwen een woonwijk op deze unieke plek, slopen het met tractoren en veroorzaken onherstelbare schade, die moet worden gestopt.” De Palestijnse Autoriteit heeft geweigerd commentaar te geven.

Video: Herod the Great: The Winter Palace Complex at Jericho


Bronnen:

♦ naar een artikel “Palestinians Destroy Important Israeli Archaeological Site in Jericho” van 20 december 2017 op de site van United with Israel