Top 10 van meest waanzinnige anti-Israël acties in 2017 door de Verenigde Naties

Plaatje hierboven: VN, New York, 25 september 2017. Verbijsterde blikken bij de delegatie van de PLO in de Verenigde Naties omtrent hoe Mosab Hassan Yousef, Zoon van Hamas, de leugens van de PLO ontmaskert. Daar hadden ze even niet van terug. [beeldbron: UN Watch]

10. Het in Beiroet gevestigde agentschap van de Verenigde Naties publiceerde een rapport waarin het Israël beschuldigde van ‘Apartheid’.

9. De commissie van de Verenigde Naties inzake vrouwenrechten veroordeelde Israël als de grootste schender van vrouwenrechten. Echte schenders van vrouwenrechten zoals Iran, Jemen en Afghanistan werden straal genegeerd.

8. In juni hebben 16 agentschappen van de Verenigde Naties een overeenkomst gesloten met de ‘Staat Palestina’ om een nooit gezien bedrag uit te keren twv. van 18 miljoen dollars ter financiering van juridische rechtzaken tegen Israël, gevat in de taal van mensenrechten, internationaal recht en ‘verantwoordelijkheid’.

7. In oktober heeft de Bijzondere Rapporteur voor Palestina van de VN, Michael Lynk, een rapport vrijgegeven waarin hij pleit voor een economische boycot van Israëlische bedrijven.

6. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties nam er Israël apart uit als de enige schender in de hele wereld van “mentale, lichamelijke en milieugezondheid” en onder druk gezet door het Syrische regime van president Bashar al-Assad, werden delen van een rapport gewist omtrent Israëlische acties op de Golan Hoogtesn omdat ze Israël in een gunstig daglicht zetten.

5. Dubravka Simonovic, de expert van de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen, bezocht Israël en de Palestijnse gebieden en concludeerde: ‘Wanneer Palestijnse mannen hun echtgenotes afranselen gebeurt dat door de schuld van Israël.’

4. In haar rituele jaarlijks weerkerende bijzondere sessie jegens de Joodse Staat, namen de Verenigde Naties 20 eenzijdige resoluties aan tegen Israël en amper zes resoluties tegen de rest van de wereld gecombineerd.

3. UNESCO, de VN organisatie die waakt over het cultureel erfgoed, nam een resolutie aan waarbij Hebron werd erkend – notabene de tweede heiligste plaats in het Jodendom omwille van de Begraafplaats van de Patriarchen – als een plaats die toebehoort aan het Palestijnse werelderfgoed.

2. UNRWA, de hulporganisatie van de Verenigde Naties die exlusief de Palestijnen bedient, toonde een foto van een 11-jarig meisje, “Aja uit Gaza” in een plat gebombardeerd huis, waarbij Israël werd geportretteerd als zijnde een wreedaardige onderdrukker van Palestijnse kinderen, echter UN Watch doorzag de fraude en kon aantonen dat het in werkelijkheid ging om een foto die in Syrië was genomen.

1. Zeid Ra’ad al-Hussein, commissaris van het VN-kantoor inzake mensenrechten, heeft het afgelopen jaar de Israël boycot campagne nog wat buskruit geschonken door een zwarte lijst op te stellen van bedrijven die handel drijven in het Joodse Kartier (van Jeruzalem) en andere Joodse gemeenschappen voorbij de staakt-het-vurenlijn van april 1949.


Bronnen:

♦ naar een artikel van UN Watch van 21 december 2017 op de site van The Jewish Press.