Het conflict omtrent Jeruzalem is helemaal de schuld van oud-president Barack Obama

De Verenigde Staten hebben correct gehandeld in het vetoën van een misleidende resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Nties (UNSC) die bedoeld was om president Donald Trump’s erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad ongedaan te maken.

Plaatje hierboven: Washington, 28 mei 2009. De Amerikaanse president Barack Obama en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas (L), hier samen in het Ovale Kantoor van het Witte Huis, kunnen het van in het begin van Obama’s ambtstermijn opvallend goed met elkaar stellen, ten koste van Israël. [beeldbron: AFP/Saul Loeb]

Ten eerste valt het buiten de jurisdictie van de Verenigde Naties om een ​​soevereine natie te vertellen wat het wel en niet kan erkennen. Als bijvoorbeeld Turkije Oost-Jeruzalem zou erkennen als de hoofdstad van ‘Palestina’, dan is er niets wat de Verenigde Naties kunnen of zouden willen doen. (Uiteraard zullen de meeste VN-leden zo’n zet toejuichen.)

Ten tweede wordt in de resolutie niet erkend dat het de Resolutie 2334  van de Veiligheidsraad van december 2016 was – die ene die werd opgesteld door de lamlendige president Barack Obama – die de status van Jeruzalem veranderde en de inspanningen om tot een compromisvrede te komen, bemoeilijkte. Vóór die vermaledijde resolutie werden de Westelijke Muur van Jeruzalem, de Joodse wijk en de toegangswegen naar de Hebreeuwse Universiteit en het Hadassah-ziekenhuis algemeen erkend als onderdeel van Israël – of in het slechtste geval als betwist gebied. Iedereen wist dat een vredesovereenkomst onvermijdelijk zou erkennen dat deze historisch Joodse gebieden een inheems deel van Israël waren.

Die waren zeker niet illegaal bezet door Israël, net zo min als Bethlehem illegaal werd bezet door de Palestijnse Autoriteit (PA). Zowel Jeruzalem als Bethlehem werden oorspronkelijk door de Verenigde Naties beschouwd als onderdeel van een internationale zone toen het het Britse mandaat in twee staten verdeelde voor twee volkeren – een door Israël aanvaard besluit en verworpen door alle Arabische naties en de Palestijnse Arabieren in het gebied. Jordanië viel vervolgens Israël aan en veroverde illegaal de Westelijke Muur en de Joodse wijk in Jeruzalem en verbood elke Joodse toegang tot deze heilige gebieden, evenals tot de universiteit en het ziekenhuis. Jordanië bezette tevens Bethlehem illegaal.

In 1967 viel Jordanië illegaal Israël aan. Jordanië beschoot civiele gebieden van Jeruzalem. Israël reageerde en bevrijdde de Westelijke Muur, de Joodse wijk en de toegangswegen naar de Hebreeuwse Universiteit en het Hadassah-ziekenhuis, waardoor deze sites voor iedereen werden geopend.

Dat is het status-quo van de laatste halve eeuw, totdat Obama de beruchte resolutie van de Veiligheidsraad van december 2016 uitwerkte die de Westelijke Muur, de Joodse wijk en de toegangswegen tot illegaal bezet door Israël had verklaard, waardoor de status-quo werd veranderd. Deze ongegronde verandering – waartegen lang verzet bestond door de Amerikaanse regeringen – maakte een onderhandelde vrede moeilijker, omdat het de Joodse heilige plaatsen overdroeg aan de Palestijnen zonder enige toegevingen terug te krijgen, wat vereist dat Israël hen terugkoopt bij elke onderhandeling. Zoals de voormalige premier van de Palestijnse Autoriteit mij ooit zei: “Als we de Muur hebben, zullen we veel eisen dat we die teruggeven aan Israël, omdat we weten dat Israël veel zal geven om die te krijgen.”

Door dit betwiste gebied uit te roepen als door Israël illegaal bezet gebied, stelde de Veiligheidsraad de Palestijnse Autoriteit in staat de sites tijdens onderhandelingen als pasmunt vast te houden. Die stemming veranderde het status-quo veel meer dan de verklaring van president Trump. De Trump-verklaring herstelde enig evenwicht dat werd weggenomen door de door Obama geïnspireerde resolutie van de Veiligheidsraad van een jaar geleden.

Waarom veranderde Obama de status-quo in het nadeel van Israël? Het congres wilde die verandering niet. Het Amerikaanse volk steunde de verandering niet. Velen in de regering-Obama verzetten zich ertegen. Zelfs sommige leden van de Veiligheidsraad die voor de resolutie hebben gestemd, wilden de verandering niet. Obama deed het uit verknipte wraak tegen premier Benjamin Netanyahu, die hij haatte. Zijn motief was persoonlijk, niet patriottisch. Zijn beslissing was slecht voor Amerika, voor vrede en voor de bondgenoot van Amerika, Israël. Hij zou het nooit hebben gedaan, behalve als een lamlendigde eend zonder politieke verantwoording en geen checks and balances.

Voordat de resolutie van de Veiligheidsraad de status-quo veranderde, steunde ik geen unilaterale erkenning van Jeruzalem door een Amerikaanse president, buiten de context van een vredesproces. Maar toen die resolutie eenmaal was aangenomen en de status-quo veranderde, ondersteunde ik president Trump’s besluit om het evenwicht te herstellen.

President Trump is bekritiseerd vanwege zijn veto over een resolutie die de steun heeft van alle leden van de Veiligheidsraad. Dat is het geval geweest met veel resoluties van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN. De Verenigde Staten staan ​​vaak alleen met Israël tegen de wereld, en de Verenigde Staten en Israël hebben gelijk gehad. Het vooroordeel van de internationale gemeenschap tegen de natiestaat van het Joodse volk is al lang bekend en duidelijk, vooral bij de Verenigde Naties.

Abba Eban (1915-2002) maakte dit punt jaren geleden duidelijk toen hij grapte dat als Algerije een resolutie presenteerde dat de aarde plat was en Israël die plat maakte, de stemmen 128 vóór, 3 tegen en 62 onthoudingen zouden zijn. Herinner de beruchte resolutie (Resolutie 3379) van de Algemene Vergadering van de VN waarin het Zionisme een vorm van racisme is. Het kreeg overweldigende steun van de tirannieke naties van de wereld, die een permanente meerderheid van de Verenigde Naties vormen, en werd pas ontbonden nadat de Verenigde Staten dreigementen uitbrachten om in de boeken te blijven.

Deze hele commotie omtrent Jeruzalem – inclusief het geënsceneerde tactische geweld van Palestijnen – is geheel de schuld van een enkele wraakzuchtige persoon die persoonlijk zijn wroeging uitte over het Amerikaanse beleid: Barack Obama.

door Alan M. Dershowitz


Bronnen:

♦ naar een artikel van Alan M. Dershowitz “The Conflict over Jerusalem Is ALL Obama’s Fault” van 20 december 2017 op de site van The Jewish Press

Een gedachte over “Het conflict omtrent Jeruzalem is helemaal de schuld van oud-president Barack Obama

Reacties zijn gesloten.