De islam heeft geen aanspraak op Jeruzalem

De vanuit historisch en juridisch oogpunt absoluut correcte beslissing van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem nu ook officieel als hoofdstad van Israël te erkennen, heeft weer eens uitermate agressieve massaprotesten van moslims ook in Duitsland veroorzaakt. Zulke demonstraties blijven typisch genoeg achterwege wanneer hun geloofsbroeders gruwelijke terreuraanslagen uitvoeren, wat bewijst dat dit door de “ware gelovige” massa stilzwijgend als gerechtvaardigde islamitische acties in het kader van de Jihad wordt beschouwd.

Maar nu steken woedende moslims in de hele wereld weer eens Israëlische vlaggen in brand, wensen de joden in het gas en eisen de vernietiging van de enige democratische staat in het Midden-Oosten. Wat hier tevoorschijn komt, is de afgronddiepe haat van de islam op alles wat niet –islamitisch is. In dit geval het Jodendom, maar morgen al kan deze haat zich evengoed tegen christenen, boeddhisten, Hindoes en atheïsten richten, die allemaal als “ongelovigen” door de koran bedekt worden met vervloeking en keiharde oproepen tot de dood. Wat zich sinds 1400 jaar met naar schatting 270 miljoen dodelijke slachtoffers voltrekt, maar nu blijkbaar in collectieve vergetelheid raakte.

De islam is een fascistische ideologie, die niets naast zich duldt en het verkrijgen van wereldmacht alleen voor zichzelf eist. Dan mag er uiteraard geen joodse staat op een territorium bestaan dat islamitisch genoemd wordt. Maar bestaat er überhaupt een gerechtvaardigde aanspraak van de islam op Jeruzalem?

Een feit is dat Jeruzalem in de koran niet één keer genoemd wordt. Daarentegen in de Hebreeuwse Bijbel 669 keer. De enige relatie die de islam met Jeruzalem construeert, is het sprookje van Mohammed´s nachtelijke vlucht op een paard met een mensenhoofd, het zogenaamde “al-burak”. Deze reis zou volgens islamfunctionarissen naar Jeruzalem hebben geleid. Als “bewijs” wordt soera 17, vers 1 aangehaald:

“Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.”

Dat kan echter niet Jeruzalem geweest zijn, want tijdens het leven van Mohammed stond daar nog helemaal geen moskee. De “verst verwijderde islamitische gebedsplaats” bevond zich op dat moment ergens op het gebied van het huidige Saoedi-Arabië. Jeruzalem werd pas vijf jaar na de dood van Mohammed door islamitische legers in het kader van hun wereldwijde oorlogszuchtige expansie veroverd, en wel in het jaar 637.

De Al-Aqsa-moskee ontstond daarna nog eens bijna honderd jaar later, waarvoor de ruïne van de christelijke basiliek St. Maria werd “veranderd”. Net zoals de islamitische veroveraars gebedsplaatsen van andere religies in alle door hen overvallen 57 landen of vernietigden of in moskeeën veranderden. Der weinige niet-islamitische gebedshuizen die men liet staan, mogen niet opgeknapt worden, zoals de laatste kerken in Turkije, waar men het christendom systematisch heeft uitgedund. Islam betekent tenslotte “onderwerping”. Chaim Noll heeft de islamitische leugen over Jeruzalem in zijn artikel “Vandaag Jeruzalem, morgen Neukölln” voortreffelijk omschreven:

Jeruzalem zou de “op twee na heiligste plaats” van de islam zijn, gebaseerd op de onbewezen aanname waarmee de in soera 17, vers 1 genoemde “ver verwijderde moskee” de Al-Aqsa in Jeruzalem bedoeld zou worden, hoewel deze moskee pas ongeveer honderd jaar na de genoemde gebeurtenis werd gebouwd en het woord Jeruzalem niet één keer in de koran voorkomt.

De Rotskoepel werd tussen 687 en 691 gebouwd om de overwinning van de Arabieren op Byzantium en Perzië te vieren evenals de triomf van de islam over het Jodendom en het christendom te demonstreren, wat zelfs bij Wikipedia beschreven wordt. De Rotskoepel zou de plaats markeren waar Mohammed met zijn gevleugelde paard landde en door de “zevende hemel” naar Allah opsteeg. Op deze manier zou hij andere, door de islam ingepikte, profeten zoals Abraham en Jezus ontmoet hebben. Bij Allah aangekomen, zou die hem bevolen hebben dat moslims 50 keer per dag zouden moeten bidden. Een verdieping lager zou Mozes toen gezegd hebben dat dit toch wel een beetje teveel zou zijn en of vijf keer niet zouden volstaan. In het kader van deze typisch Oriëntaalse gemarchandeer zou Mohammed toen nog een keer naar Allah zijn gegaan en de Alwetende zou op de deal zijn ingegaan.

Het is aan een ieder zelf om zulke absurde sprookjes te geloven, maar wanneer zoiets daarna tot bloedige heerschappij-aanspraken leidt, dan is het niet grappig meer. Ook voor de laatste links gestoorde dromer zou het dan helder moeten zijn dat tegemoetkomen bij de islam alleen maar leidt tot meer eisen en machtsaanspraken. De Israëli´s hebben in 2005 als teken van hun goede wil een groot offer voor de vrede gebracht, toen zij 13.000 joodse “kolonisten” uit de Gazastrook terughaalden, wat voor hen een dramatische opgave van hun thuis betekende. Als “dank” daarvoor kreeg Israël meer dan 10.000 afgevuurde raketten vanuit de Gazastrook op dichtbij gelegen Israëlische steden. Appeasement tegenover een fascistische ideologie leidt tot zelf-opgave, dat leren veel inzichten uit de geschiedenis. Niet in de laatste plaats tegenover het nationaalsocialisme, dat ook nog een bondgenoot van de islam was.

In de islam gaat het hoofdzakelijk om macht. Moslims worden in de koran als heerserstypes verheerlijkt, die alleen alle wetten te bepalen hebben en zodoende de minderwaardige “ongelovigen” beheersen. Deze machtsroes leidt nu tot regelrechte excessen, die ook weer eens in Duitsland te zien zijn. Zo sprak een islamitische spreker vrijdag 8 december voor de Brandenburger Tor  in Berlijn in een regelrechte roes en eiste serieus de verovering van Jeruzalem door het Turkse leger:

De islamfascist Erdoğan belastert Israël in het kader van deze collectieve waanzin als “terroristische staat”, die “kinderen vermoordt”:

Tijdens een toespraak in het Centraal-Turkse Sivas zei Erdoğan: “Palestina is een onschuldig slachtoffer (…) Wat Israël betreft, dat is een terroristische staat, ja, terroristisch!” Hij zou met alle middelen tegen de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad door de VS vechten.

Een door en door huichelachtige propaganda, want iedere ter zake kundige weet dat de mens-verachtende terreurbende Hamas zijn raketinstallaties doelbewust in kleuterscholen en ziekenhuizen plaatst, om na militaire defensiemaatregelen van Israël dan dode kinderen en baby´s in de lucht te kunnen houden. Bovendien wordt er veel in scene gezet door de propagandamachinerie genaamd “Pallywood”. In de hele westerse wereld trappen veel mensen in deze leugenverhalen, die serieus denken dat Israël een “kinderen vermoordende bezetter-staat” zou zijn.

De Israëlische minister-president Netanyahu heeft bij zijn bezoek aan Frankrijk nu ook volledig juist op deze schandalige beledigingen van de Turkse leider gereageerd. Europa heeft het laatst in 1974 een agressieve Turkse verovering meegemaakt, toen onder de codenaam “Attila” van 14 tot 16 augustus de illegale bezetting van een deel van de Republiek Cyprus werd uitgevoerd. In 1983 riepen de Ottomaanse oorlogsvorsten toen de internationaal alleen door Turkije erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus uit.

Uitermate interessant is overigens ook dat ten tijde van de eeuwenlange islamitisch-Ottomaanse heerschappij Jeruzalem tamelijk in vergetelheid raakte in het islamitisch bewustzijn. Het terrein rondom de Rotskoepel was verlaten en door onkruid overwoekerd. Ook de Al-Aqsa-moskee was nauwelijks van belang zolang deze zich onder de heerschappij van de moslims bevond.

Zelfs de koran bevestigt dat het land Israël aan de Joden behoort:

“En toen Mozes tot zijn volk zeide: ´O, mijn volk, herinner u Allah’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.´ ´O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat Allah voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden´.” (soera 5, vers 20 en 21)

In de uitzending van Anne Will van zondag 10 december over de ruzie rondom Jeruzalem maakte de historicus Michael Wolffsohn duidelijk dat het in decennialange vergeefse appeasement-politiek nooit lukte om een vreedzame oplossing met twee staten te bereiken. Hoe moet dat dan ook, wanneer de ene kant van haat vervuld is en de andere wil vernietigen. Hier geldt de zin:

“Als de Palestijnen hun wapens neerleggen, is er vrede. Als de Israëli´s dat doen, worden ze vernietigd.”

We zijn benieuwd wanneer ook de laatste hersens doorweekte idiote goedmensch dit snapt. Helaas bevinden zulke exemplaren zich in groten getale in de politiek, de media en de kerken. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat er in Duitsland vele kleine Jeruzalems ontstaan. De islamitische heerschappij-aanspraak wordt daarna stap voor stap tot stadsdelen, daarna steden, deelstaten en uiteindelijk heel Duitsland uitgebreid. Parallel hieraan zal deze ontwikkeling zich ook in alle andere Werst-Europese landen voltrekken, waarin het islamitische bevolkingsaandeel door de geboorte-Jihad zich heel snel in de richting van meerderheidsverhoudingen ontwikkelt. Nu ook nog enorm versneld door de islamitische volksverhuizing in het kader van de “vluchtelingen”leugen.

Echter niet in Oost-Europa, want daar hebben verstandige politici met gezond mensenverstand regeringsverantwoordelijkheid, die volledig terecht weigeren de islamisering van hun landen toe te staan. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de AfD in Duitsland mogelijk snel in de regering komt om deze noodlottige ontwikkeling nog op tijd te kunnen omdraaien. Men kan alleen maar hopen dat nu zoveel mogelijk mensen in Duitsland door de islamitische machtsdemonstratie in het kader van de ruzie rondom Jeruzalem wakker worden

door Michael Stürzenberger


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Der Islam hat keinen Anspruch auf Jerusalem” op de site van Journalisten Warch van 12 december 2017

bron-logo

Een gedachte over “De islam heeft geen aanspraak op Jeruzalem

 1. Een ‘must read voor onze Judophobe Westerse politic & journalisten!

  Jeruzalem hoort bij de Joden!
  Rome bij de Christenen!
  Mekka bij de Islam!

  Geen enkele UN resolutie gaat dit veranderen.

  Duidelijkheid is de boodschap.

  Like

Reacties zijn gesloten.