Jeruzalem is al 3000 jaar de hoofdstad van het Joodse volk en al 70 jaar de hoofdstad van Israël

Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat was de enige staat ter wereld die niet mocht uitmaken waar zijn hoofdstad zou liggen. De erkenning van de VS is goed nieuws, want de meeste mensen zien Jeruzalem allang als eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël… Elke Palestijnse claim op Oost-Jeruzalem heeft geen enkele historische grond. Joden vestigden zich al in Jeruzalem, voordat de islam bestond.

De Israëlitische koning David veroverde rond 1.000 v. Chr. de stad Jeruzalem op de Jebusieten (niet op de Palestijnen!). Even later koos hij deze stad als hoofdstad voor zijn rijk. De Joodse Bijbel, die ook door het Christendom geaccepteerd is, staat vol van millennia oude intense relaties tussen Jeruzalem en het Joodse volk. In het Oude Testament wordt Jeruzalem 656 maal met name genoemd. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg, die in de Al-Aqsa moskee veranderd werd (een bewijs van islamitische kolonisatie)…

In de tijd van de Ottomaanse Turken stond Jeruzalem nauwelijks in de belangstelling van de islam. De profeet Mohammed is er waarschijnlijk nooit geweest. De islamitische biografie van de profeet Mohammed is zeer compleet en noemt nergens dat hij het Arabisch schiereiland ooit heeft verlaten, laat staan dat hij naar Jeruzalem reisde. In de Koran komt de naam Jeruzalem niet voor. De moslims richten zich ook niet naar Jeruzalem tijdens het bidden, maar naar Mekka. Gedurende duizenden jaren speelde deze de stad geen enkele rol van betekenis in de Arabische wereld. Dat veranderde pas… toen Israël de stad heroverde op Jordanië (niet op de Palestijnen!) tijdens de Zesdaagse Oorlog (het handvest van de PLO vermeldde geen enkele keer Jeruzalem of zinspeelde er zelfs maar op voor het jaar 1967!)…

De ISLAM was (en is nog steeds) de grootste koloniale mogendheid uit de geschiedenis van de mensheid. Na de dood van Mohamed werden op drie continenten (Azië, Afrika en Europa) veroveringsoorlogen gevoerd en werden gigantische gebieden geannexeerd, gearabiseerd, geïslamiseerd en gekoloniseerd. Voor de ISLAM is de hele wereld wakf, gebied van Allah: “De heerschappij is alleen voor Allah.” – Koran:12:40… “Bestrijd hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen aan Allah toebehoort.” -Koran: 9:30… En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de islam en de Sharia. De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld te onderwerpen aan de islam/sharia…De grond, het Israëlische land, moet weer in handen van de islam komen. De jihad tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, Israël, is geen territoriaal, maar een ideologisch conflict.Hamas,Fatah en voor Hezbollah geldt hetzelfde – strijdt niet voor stukjes land, maar voor de overwinning van de islam. Het conflict is pure jihad!

Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de Jihad. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmies, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims. En wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten (Fatah en Hamas) en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme, net als vroeger HITLER!…

De Palestijnse claim op dit land is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem, door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen.Maar,waarom niet?Omdat voor 1967 bestonden er geen Palestijnen, die opkwamen voor een thuisland, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld, omdat er niet zoiets bestond als een Palestijns volk. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt, is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Zij noemden zich nooit ‘Palestijnen’ voor 1967.

Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld Jordanië, Egypte, Irak of een ander Arabisch land. In zijn geautoriseerde biografie zegt Arafat letterlijk: “Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit. Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.”… De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden.Ruim 1800 jaren (!) hebben Arabieren door deze woestijn getrokken en wilden het NIET hebben…todat rond 1900 de eerste Joden terugkwamen en het land stukje bij beetje vruchtbaar begonnen te maken. Vanaf dat moment bleven de Arabieren daar plakken. Het zijn deze Arabieren – van overal afkomstig – die nu claimen “Palestijnen” te zijn ….

In 1996 vertelde de voormalige Egyptische terreurbaas Arafat in een eveneens uitgelekte redevoering in de Zweedse hoofdstad Stockholm: “Wij zijn van plan om de staat Israël te vernietigen en een puur Palestijnse staat in de plaats daarvan op te richten. Wij zullen het leven voor de Joden ondraaglijk maken, door psychologische oorlogsvoeging en door een bevolkingsexplosie. Joden zullen niet te midden van Arabieren willen leven. Ik heb geen behoefte aan Joden. Het zijn en blijven Joden. Wij Palestijnen zullen ze alles nemen, inclusief geheel Jeruzalem.”… Hij handelde volledig volgens het ‘Plan voor de gefaseerde vernietiging van Israël’, dat de PLO onder zijn leiding al in 1974 aannam: “De PLO zal alle mogelijke middelen inzetten, allereerst en als belangrijkste de gewapende strijd, om het Palestijnse grondgebied te bevrijden en om een onafhankelijke nationale autoriteit van strijders te vestigen over elk deel van het Palestijnse grondgebied dat wordt bevrijd. Wanneer die is gecreëerd, zal de Palestijnse nationale autoriteit streven naar een unie van de strijdende landen, met als doel de voltooiing van de bevrijding van alle Palestijnse gebieden.”…

Een belangrijk deel van alle door de PLO gepleegde terreurdaden vond plaats onder leiding of in opdracht van terreurbaas Arafat! Hij gebruikt de Oslo-akkoorden met een vredesverdrag in de vorm van een tienjarige wapenstilstand, die door Mohammed gesloten werd met de stam die Mekka beheerste. Echter, toen het leger van Mohammed twee jaar later sterker was geworden, viel hij aan en veroverde Mekka alsnog. Vrede of een wapenstilstand met niet-moslimlanden en niet-moslims is altijd tijdelijk. Elk tussenakkoord is slechts een rustpauze, die hen de kans geeft om hun wonden te likken, zich opnieuw te bewapenen en over te gaan naar de volgende fase in de strijd/Jihad. Het islamitische idee van vrede is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam. De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de ISLAM en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen. Vanaf de zevende eeuw was de doelstelling van de islam om de hele wereld in het huis van de vrede te brengen,in Dar al-islam…

De eerste stap naar een “Judenrein” Palestina is al gezet: er wonen geen Joden meer in Gaza. Momenteel ijveren de Palestijnen voor een “Judenrein” Westbank en een “Judenrein” Oost-Jeruzalem. En nu nog de rest van Israël… Europa staat aan de kant van de PA/PLO-doodscultuur. De Palestijnen krijgen jaarlijks miljarden aan westerse (!) donaties, die in de zakken van de Palestijnse leiders verdwijnen. Oud-Europarlementariër Lucas Hartong, die als parlementariër zitting had in de begrotingscommissie, zei dat …”van de vele miljarden euro’s, die de EU gaf aan de Palestijnse gebieden, is zeker 2,3 miljard euro verdwenen!”… De Nederlandse bijdrage bestaat jaarlijks uit zo’n € 70 miljoen.

Groot Brittannië besloot de financiering aan de Palestijnse Autoriteit op te schorten omdat zij – indirect – een terrorist die verantwoordelijk is voor de moord op een Brit financiert met ten minste £7000 per jaar. We moesten denken aan Ibrahim Hamad en Abdullah Barghouti, verantwoordelijk voor de aanslag op het pizzarestaurant (onder de 15 doden bevond zich ook een Nederlands gezin met drie kinderen!). Inmiddels hebben zij al meer dan $100.000 kunnen bijschrijven op hun bankrekening. Waar de Britten doorpakken, zwijgt het Nederlandse kabinet. Palestijnse terroristen en antisemitische schoolboeken verdienen geen steun van Nederland. De EU moet elke financiële steun aan Palestijnen stoppen…

Europese landen hebben boter op hun hoofd door allerlei zogenaamde humanitaire programma’s van Palestijnen te steunen, die een directe link hebben met terroristische aanslagen. Palestijnen leren vanaf de kinderjaren de Joden te doden en haten. Er zijn films, tv-programma’s, schoolboekjes, folders etc. die dagelijks aan kinderen de meest gruwelijke dingen leren. De Palestijnse boeken zetten aan tot antisemitische haat en geweld. De kinderen wordt in de leerboeken voorgehouden dat Israël geen bestaansrecht heeft, heel Israël wordt voorgesteld als Palestijns land en de kinderen hebben de plicht om het land te bevrijden. Palestijnse kinderen krijgen militaire training in zomerkampen ter voorbereiding op de jihad tegen Israël. In 2013 toonde Hamas’ Al-Aqsa TV in Gaza kinderen die de deugden van zelfmoordaanslagen bezingen en die zich willen opblazen om Jeruzalem en Palestina te bevrijden. Sommige ouders helpen hun kinderen met de voorbereiding van hun zelfmoordacties.

In 2002 werd Umm Nidal Farhat gefilmd toen zij haar zoon Muhammad Farhat thuis hielp met het omdoen van een gordel met explosieven, vlak voordat hij wegging om in Israël een zelfmoordoperatie uit te voeren. Het is bekend dat Hamas inmiddels miljarden dollars aan internationale hulpgelden, bedoeld voor de bevolking van Gaza, achterover drukt om wapens en terreurtunnels te ontwikkelen. Minstens 160 kinderen uit Gaza zijn gedood tijdens het graven van tunnels voor Hamas,bedoeld om Israëli’s te doden. En kinderen worden niet alleen misbruikt door Palestijnen in Israël,maar ook op andere plaatsen in de wereld. De Islamitische Staat maakt ook gebruik van kinderen en hersenspoelt ze om op jonge leeftijd gruwelijke handelingen te verrichten. In 2015 stuurde de islamitische fascistische groep Boko Haram in Nigeria 44 kinderen op zelfmoordmissies in Nigeria, Kameroen, Tsjaad en Niger. De internationale media zijn nauwelijks geïnteresseerd in al dit soort feiten. BAH!…

Israël wordt in elke conflict met Palestijnen/Arabieren gedemoniseerd, terwijl de Palestijnen/Arabieren als de onschuldige slachtoffers worden afgeschilderd. Haatprediking, inclusief het ontkennen van Israëls bestaansrecht en het verheerlijken van terreur, wordt algemeen geaccepteerd als een zaak van verzet. Wereldleiders en commentatoren proberen nooit de slachtoffers van islamitische terreur daarvan de schuld te geven – behalve bij Israël. Als Israël met messen zwaaiende Palestijnen doodt uit zelfverdediging, vraagt de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken om een onderzoek naar Israëlische ‘buitengerechtelijke executies’, maar het bleef verrassend stil toen de Franse politie een gewapende terrorist doodschoot voor een Parijs politiebureau. Verhaal over de raket beschietingen op Israël leest u zelden of nooit in de internationale media. Palestijnse terroristen (Arabieren) hebben in de Gaza strook jarenlang duizenden raketten afgeschoten richting Israël. In al die tijd kwamen er geen protesten in de internationale media over deze terroristische aanslagen tegen onschuldige burgers; het werd eigenlijk nauwelijks vermeld in de kranten en journaals. De Palestijnen werden niet veroordeeld of zelfs maar bekritiseerd.

De raketten die Hamas op Israël afschiet, worden vaak doelbewust vanaf huizen en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, afgevuurd, in de hoop dat deze vervolgens worden geraakt door een Israëlische bom of granaat, zodat de Palestijnen zich tegenover de internationale camera’s kunnen voordoen als ‘weerloze’ slachtoffers. Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten. Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden. Gelukkig heeft Israël een leger, zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren, want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten, kan klappen terug verwachten…

Na de Tweede Wereldoorlog verlieten de Britten India, dat moest worden opgedeeld in twee onafhankelijke landen. Een daarvan zou een hindoe-meerderheid hebben en het andere een moslim-meerderheid. Meer dan 7 miljoen moslims verhuisden naar het deel dat Pakistan werd. Een vergelijkbaar aantal hindoes en sikhs vertrok richting India. Heden ten dage is er niet één vluchteling meer.Alle andere vluchtelingenproblemen die in de periode 1940-1970 in de wereld ontstonden (zoals de Sudeten-Duitsers, India-Pakistan) en waarbij vele miljoenen mensen betrokken waren werden opgelost door integratie van de vluchtelingen in hun nieuwe woonland.

De 1 miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld deden wat miljoenen vluchtelingen doorheen de hele geschiedenis hebben gedaan. Ze begonnen elders een nieuw leven. Er zijn geen joodse vluchtelingenkampen.Maar er zijn nog steeds Palestijnse vluchtelingen.Geld was er te over: de olierijke staten hadden de opvang en integratie van de Palestijnse vluchtelingen kunnen financieren.Taal, religie en cultuur vormden geen barrière, want die zijn dezelfde. Maar de Arabische leiders hebben willens en wetens de Palestijnse vluchtelingen in hun kampen gehouden. Als een wapen in de strijd tegen de Joodse staat. ..

Ontkennen dat Jeruzalem niet de hoofdstad van Israël is, gaat lijnrecht tegen Gods Woord in! Laten wij als christenen biddend achter Israël staan… Niemand kan er omheen dat het land onze enige echte bondgenoot in de regio is. De krachten die deze staat bedreigen, bedreigen tevens de gehele vrije wereld… Ik sta niet aan de kant van terroristische en antisemitische groepen zoals Hamas en Fatah of aan de kant van de Sharia, maar aan de kant van het enige baken van licht in een gitzwart Midden-Oosten, de democratische rechtsstaat Israël. Deze staat verdient onze steun als de laatste verdedigingslinie in de strijd met de islam/jihad. Wij bezitten een joods-christelijke cultuur. Islam maakt daar geen deel van uit. En het zou goed zijn als de christenheid wereldwijd haar stem zou verheffen tegen al die anti-Joodse verklaringen en de vele leugens in het kader van de islamitische jihad, de heilige oorlog, openlijk zou ontmaskeren…

door The Balkans Chronicles


Bronnen:

♦ naar een artikel van 17 december 2017 op de website van The Balkans Chronicles