Moslim- en Arabisch blok in de VN dienen anti-Jeruzalem resolutie in bij de Veiligheidsraad

De Arabische en Moslimwereld zetten hun diplomatiek offensief tegen Israël onverminderd verder. Op voorspraak van de PLO, dient Eypte een nieuwe resolutie in bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om het besluit van Trump om Jeruzalem te erkennen als Israël’s hoofdstad, te neutraliseren.

De resolutie die Egypte namens de Palestijnse Autoriteit voorlegt aan de 15 leden van de UNSC luidt:

“[..] bevestigt dat alle beslissingen en acties die van aard zijn geweest om het karakter, de status of de demografische samenstelling van de Heilige Stad van Jeruzalem te wijzigen geen rechtsgevolg hebben, nietig zijn en moeten worden ingetrokken in overeenstemming met relevante resoluties van de Veiligheidsraad.”

Egypte mag dan al wel sinds maart 1979 het bestaansrecht van Israël erkend hebben en een vredesverdrag ondertekend, maar dat heeft de relaties tussen beide buurstaten niet hartelijker gemaakt, integendeel. Ten slotte wordt ook op Egypte zwaar druk uitgeoefend door het 57 moslimlanden blok (OIC) in de Verenigde Naties waarvan er momenteel twee (Egypte en Kazachstan) als niet-permanente leden zetelen in de 15-koppige VN-Veiligheidsraad (UNSC).

De vijf permanente leden zijn zoals bekend, de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië die allen als permanent lid over een vetorecht beschikken binnen de UNSC. Egypte is ook lid van de 22 leden tellende Arabische Liga maar werd na het afsluiten van het vredesverdrag tijdelijks (tussen 1979 en 1989) uit de Liga gezet. De Egyptische president Anwar Sadat die het vredesverdrag met Israël had ondertekend werd op 6 oktober 1981 vermoord door de Egyptische Islamitische Jihad, een zijscheut van Al Qaeda.

Overigens werd eerder in december 2016 een dergelijke resolutie door de Veiligheidsraad aangenomen, omdat de Verenigde Staten toen  haar vetorecht weigerde te gebruiken, bij wijze van een soort afscheidsgeschenk (de spreekwoordelijke ‘Dolk in de Rug van Israël’) van president Barack Obama. Resolutie 2334 van 23 december 2016 luidde: “onderstreept dat [de UNSC] geen wijzigingen zal erkennen in de lijnen van 4 juni 1967, inclusief met betrekking tot Jeruzalem, anders dan die welke door de partijen zijn overeengekomen door middel van onderhandelingen.”

Uiteraard zal Nikki Haley, de Amerikaanse afgevaardigde in de VN, haar vetorecht gebruiken om  Trump’s besluit omtrent Jeruzalem veilig te stellen, maar dat is uiteraard de bedoeling van Mahmoud Abbas, de Palestijnse loopjongen van de Arabische Liga  en de OIC (moslimwereld), om aldus de Verenigde Staten verder te isoleren op het politieke toneel van het Midden-Oosten.

Israël’s afgevaardigde aan de Verenigde Naties, Danny Danon, heeft de aangekondigde anti-Jeruzalem resolutie scherp veroordeeld:

“Terwijl Joden over de hele wereld Chanoeka vieren, de bevrijding van Jeruzalem tweeduizend jaar geleden, blijven de Palestijnen trachten de geschiedenis opnieuw uit te vinden. Geen enkele stem of debat zal de duidelijke realiteit veranderen die Jeruzalem heeft en altijd de hoofdstad van Israël zal zijn. Samen met onze bondgenoten zullen we opnieuw blijven vechten voor de historische waarheid.”

Een gedachte over “Moslim- en Arabisch blok in de VN dienen anti-Jeruzalem resolutie in bij de Veiligheidsraad

  1. Met alle respect hoor, maar is er niet een instantie die kan bepalen of een resolutie wel of niet daar thuis hoort?
    Dit soort resoluties hebben geen plaats in de veiligheidsraad.

    En de arabische landen reageren precies zoals verwacht.

    het is wel interesant te zien hoe Trump in staat blijft op de juiste knoppen te drukken: als hij iets twittert gaat het nieuws daarover. Als hij iets terecht zegt over het Isr-Arabisch conflict schieten al die khefiays in de knoop.

    Like

Reacties zijn gesloten.