1948: Verdrijving van de Joden uit Oost-Jeruzalem

Gilead Ini uit Boston schreef op 6 december een brief aan de uitgever van de The New York Times’ in antwoord op het artikel in de krant “Does Mr. Trump Want Mideast Peace?

Plaatje hierboven: Sinds mei 1948 werden de Joodse bewoners van (Oost-)Jeruzalem systematisch verdreven uit de Oude Stad. Tegen april 1949 was het werk voltooid en werd Jeruzalem door de Arabieren Judenrein verklaard.

“Als argument van uw pleidooi tegen de erkenning van Jeruzalem als Israël´s hoofdstad door Donald Trump voert u aan: “Oost-Jeruzalem was in 1967 uitsluitend Arabisch”. Deze uitdrukkingswijze heeft het risico in zich om de lezer op de meest erge wijze te misleiden, omdat u beweert dat deze etnische “exclusiviteit” voor 1967 een wezenlijk en zelfs wenselijk deel van het kenmerk van het gebied was.

Maar Oost-Jeruzalem was maar 19 jaar [van 1948 tot 1967] Joden-vrij. Toen het Arabisch Legioen van Jordanië de Oude Stad, zijn Joodse wijk en de hem omringende buurt veroverde, verdreef het iedere Joodse man, iedere Joodse vrouw, ieder Joods kind.

Voordien waren Joden een groter en integraal deel geweest van datgene dat Oost-Jeruzalem heet, en van tijd tot tijd vormden ze daar de meerderheid van de bevolking.

De situatie tussen 1948 en 1967 was niet de norm, maar een afwijkend kort fenomeen in het tijdsverloop van de heiligste stad van het Jodendom en een resultaat van etnische zuivering.”

Gilead Ini, Boston

De schrijver is vooraanstaand onderzoeksanalist van het ‘Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America’ (Camera.org).


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel van Dr. Gudrun Eussner “1948 Vertreibung der Juden aus Ost-Jerusalem” op de site van Blog von Gudrun Eussner van 13 december 2017

bron-logo