Knesset keurt plan goed om 40.000 illegale immigranten uit Israël te zetten

Een plan om meer dan 40.000 illegale immigranten uit Israël te deporteren, werd laat op maandagavond door de Knesset aangenomen en maakt de weg vrij voor de uitvoering van het programma dat eerder was geblokkeerd door het Hooggerechtshof.

Plaatje hierboven: Hierboven: het overvolle opvangkamp van Holot in de Negev woestijn met meer dan 3.000 Afrikaanse asielzoekers [beeldbron: Jim Hollander/EPA]

De Knesset stemde maandag net voor middernacht om een ​​wetsvoorstel in te dienen dat het opvangcentrum van Holot zou sluiten, waar duizenden infiltranten zijn ondergebracht sinds de toename van illegale immigratie minder dan tien jaar geleden. Het wetsvoorstel, dat met 71 ja-stemmen tegen 41 nee-stemmers werd aangenomen, zou de regering ook machtigen om illegale immigranten te deporteren die weigeren uit zichzelf te vertrekken in ruil voor compensatie.

Tienduizenden illegale immigranten kwamen het afgelopen decennium via de zuidelijke grens met Egypte het Israël binnen. De meeste infiltranten kwamen uit Eritrea, Soedan, Somalië en andere landen in het noordoosten van Afrika. Na de bouw van het grenshekken langsheen de Israëlisch-Egyptische grens kelderden illegale grensovergangen met meer dan 99% – maar pas nadat bijna 60.000 illegale immigranten Israël waren binnen geraakt voorafgaand aan de bouw van het hek in 2012.

In 2014 implementeerde de Netanyahu-regering een ‘wortel en stok’ -beleid om de illegale immigrantenpopulatie van Israël te verminderen, die toen geschat werd op ongeveer 55.000. Volgens het plan bood de regering contante betalingen aan twv. van $3.500 aan illegale immigranten die vrijwillig het land verlieten, hetzij naar hun land van herkomst, hetzij voor ‘derde partij’-staten die overeenkomsten hadden gesloten met Israël om illegale immigranten te accepteren in ruil voor geldelijke compensatie.

De infiltranten die weigerden dit aanbod op te nemen werden geïnterneerd in de opvangcentra in de Negev zoals dat van Holot waar 3000 mensen kunen worden opgevangen en Saharonim dat opvang biedt aan ca. 8.000 mensen. Sinds 2014 zijn zowat 15.000 infiltranten vrijwillig vertrokken, maar 39.274 asielzoekers (cijfers april 2017), niet inbegrepen kinderen van illegalen die geboren zijn in Israël, verkozen om in het land te blijven.

Maar in augustus 2017 blokkeerde het Hooggerechtsof pogingen van de regering om degenen die weigerden om het land vrijwillig te verlaten uit het land te zetten en besliste dat gedetineerden niet langer dan 12 maanden in de Holot-faciliteit konden worden vastgehouden – in wezen garanderend dat illegale immigranten zouden zijn toegestaan ​​om voor onbepaalde tijd in Israël te blijven. Naar aanleiding van het besluit van de rechtbank heeft premier Netanyahu nieuwe overeenkomsten gesloten met derde landen, die ermee instemmen om niet enkel die illegale immigranten te ontvangen die vrijwillig vertrekken, maar ook gedeporteerden.

De wet die laat op maandagavond is aangenomen, zal de regering in staat stellen om recalcitrante illegale immigranten die in het verleden uitzetting hebben geweigerd in ruil voor 2.900 euros in contanten te weigeren, nadat het Hooggerechtshof eerst de gedwongen deportaties had afgewezen op grond van het feit dat alleen vrijwillieg deportaties hadden plaatsgevonden behandeld in Israël’s eerste overeenkomsten met derde landen. Het wetsvoorstel verleende ook een beperkte verlenging van drie maanden aan het mandaat voor de werking van het detentiecentrum Holot, waardoor er effectief een uiterste datum werd vastgesteld voor de deportatie van de infiltranten die nu in Holot worden vastgehouden.

“Er zijn ongeveer 40.000 mensen (met uitzondering van de kinderen die in Israël zijn geboren) op het grondgebied van de staat Israël, meestal mensen uit de Afrikaanse staten Eritrea en Soedan, die momenteel illegaal in [Israël] verblijven”, leest een deel van de wet. “Hun illegaal verblijf in Israël heeft veel negatieve gevolgen – sociaal, economisch en anderen, waaronder de verslechtering van de rechtsstaat en het recht van de staat om te bepalen wie het land mag binnengaan en wie daar mag wonen. De staat is van plan het uitgebreide vertrek van infiltranten [van Israël] naar een derde partij te bewerkstelligen.”

door David Rosenberg

Het veiligheidshekken ter hoogte van Eilat, in het zuiden van Israël. Linksboven een controletoren aan de Egyptische kant van de grens. Het veiligheidshekken tussen Israël en Egypte werd in akkoord met het Egyptische regime door Israël gebouwd. De muur, in feite een stevig hekken, is tussen Rafah en Eilat zo’n 245 km lang. Er werd drie jaar lang aan gewerkt, van 22 november 2010 tot aan zijn voltooing in december 2013, en kostte de Joodse staat ca. 385 miljoen euros. [beeldbron: Wikipedia]


Bronnen:

    • naar een artikel “Knesset approves plan to deport 40,000 illegal immigrants” van David Rosenberg van 12 december 2017 op de site van Arutz Sheva;
    • gerelateerd artikel op deze blog: “Israël vindt een manier om illegale immigranten het land uit te zetten” van 27 oktober 2017;
    • gerelateerd artikel op deze blog: “Israël’s zuidelijke grens met Egypte is voor 100% effectief in het voorkomen van infiltratie” van 18 september 2017;
    • gerelateerd artikel op deze blog: “Netanjahoe bevestigt dat Veiligheidshekken in Sinaï illegale indringing met 99,9% vermindert” van 2 juni 2013.