Hamas bedreigt andermaal Israël met geweld als vergelding voor Jeruzalem erkenning

Luttele minuten voordat de IDF op zondag bekendmaakte dat het recentelijk een Hamas-tunnel uit Gaza vernietigde die Israël was binnengedrongen, publiceerde de militaire vleugel van de terreurbeweging een verklaring met daarin wat leek op een verwijzing naar de neutralisering van een andere tunnel enkele weken geleden. “De komende dagen zal de vijand de omvang van zijn fout en zijn onderschatting van de wilskracht van het verzet ondervinden,” aldus de verklaring volgens een bericht op Ynet News..

De verklaring werd gepubliceerd tegen de achtergrond van toegenomen geweld na de erkenning door de Amerikaanse president Donald Trump vorige week van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, maar is ook in een mogelijke toespeling op de vernietiging van de tunnel door de IDF. “De leiders van de vijand en degenen die zijn beslissingen nemen, moeten de omvang van de dwaasheid begrijpen waarmee ze de strijd tegen het verzet voeren. We beloven hen dat we hen met spijt in hun vingers zullen laten bijten vanwege hun foute plannen om het verzet stop te zetten en de manier waarop ze hun campagnes voeren.”

De militaire arm, de Al Aqsa Brigades, van de over Gaza heersende organisatie prees ook de “verlengde en uitgebreide intifada van ons volk voor Jeruzalem en al-Aqsa als een teken van weigering in confrontatie met agressieve beslissingen en de luiheid die het Zionisme recht in ons land in onze Jeruzalem toekent.” Bovendien riep de verklaring de Palestijnen op om “door te gaan met de intifada en elke manier om zich tegen de bezetting te verzetten,” eraan toevoegend dat “het bloed van martelaars van onze mensen en zijn heldhaftige strijders niet tevergeefs zal worden verspild. De vijand zal betalen voor zijn agressie en zijn misdaden tegen ons volk.”

Kort nadat de IDF had aangekondigd dat de tunnel op zondag was blootgelegd, heeft GOC Zuidcommando generaal-majoor Eyal Zamir een video geüpload op sociale media waarin Hamas wordt beschuldigd van “systematisch de soevereiniteit van Israël te schenden”, eraan toevoegend dat hun acties leiden tot een escalatie van geweld aan de gevoelige grens en dat hun “terreurtunnels een dodelijke val voor jullie zullen worden”.