Im Tirtzu schreef een open brief aan Donald Trump omtrent Jeruzalem erkenning

De voorzitter van Im Tirtzu, Douglas Altabef, schreef een open brief aan Donald Trump, de President van de Verenigde Staten, omtrent zijn recente erkenning van Jeruzalem als Israël’s historische en rechtmatige hoofdstad. Daarin stelt Altabef ondermeer: “U heeft de Palestijnen een plezier gedaan door van hen te eisen dat ze zich concentreren op de realiteit met name dat ze geen spiegelbeeld van Israël zijn.”

Im Tirtzu is een Zionistische niet-gouvermentele organisatie die in Israël is gevestigd. De naam van de organisatie werd afgeleid van een epigraaf dat komt uit de roman Altneuland van Theodor Herzl, de geestelijke vader van het Zionisme, waarin hij schrijft: “Als je het wenst, is het geen sprookje”, vertaald in modern Hebreeuws in de vertaling van Nahum Sokolow in 1903, als “Im tirtzu ein zo agadah” (‘Als je het wilt, is het geen droom.’)


Beste President Trump,

Namens de overweldigende meerderheid van de Israëli’s, wil ik u bedanken en aanbevelen voor de duidelijkheid en moed die u heeft getoond door te vermelden dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en dat de ambassade van de Verenigde Staten daarheen moet worden verplaatst, in overeenstemming met met universeel diplomatiek protocol waarbij naties hun ambassades in de hoofdsteden van andere naties lokaliseren.

In tegenstelling tot de angst weerspiegeld in het te voorspellen luid gejammer en geklaag van degenen die zich verzetten tegen een dergelijk gebaar, vergemakkelijkt uw beslissing enorm de mogelijkheden voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Allereerst eert uw verduidelijkende beslissing de realiteit die in het volle zicht bestaat: Jeruzalem is de door God gegeven, historisch gezien aloude en feitelijke hoofdstad van Israël. Jeruzalem heeft gediend als hoofdstad voor het Joodse volk en alleen voor het Joodse volk, of het nu in het oude of het moderne Israël was. Gedurende de vele jaren dat het Joodse volk haar soevereiniteit had verloren, verloor Jeruzalem haar politieke status als hoofdstad.

Uw beslissing bevestigt uw wens om een ​​nieuwe benadering te geven aan een situatie die de resolutie blijvend heeft getrotseerd. Met de ik-kan-het houding van de succesvolle zakenman die u zijt, heeft u nauwkeurig vastgesteld dat een toekomstige Palestijnse staat met zijn hoofdstad ergens anders dan in Jeruzalem, zeker levensvatbaar zou kunnen zijn; een Joodse staat die is afgesneden van zijn hoofdstad, of een deel daarvan, kan dat niet.

Sommigen hebben u verteld dat het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël de Verenigde Staten hiermee aan haar onpartijdigheid verzaakt. Maar eerlijk gezegd was het omgekeerde waar. Het niet erkennen van de gezond verstand-realiteit die voor onze ogen staat – dat Jeruzalem inderdaad de hoofdstad van Israël is – is het creëren van valse gelijkwaardigheid.

Waarom zouden de Verenigde Staten een politieke en morele gelijkwaardigheid creëren tussen een zeer succesvol baken van democratie en tolerantie, en een corrupt, autoritair regime dat haat zaait onder zijn burgers eerder dan hen te proberen voor te bereiden op het moeilijke werk om een ​​eigen samenleving op te bouwen? Deze valse gelijkwaardigheid geeft onpartijdigheid een slechte naam. Het vertegenwoordigt de weigering om onderscheid te maken tussen de verdiensten van de partijen, en het is een afwijzing van het soort leiderschap dat uit uw besluit blijkt.

De kwestie van Jeruzalem van de tafel halen doet geen afbreuk aan de vooruitzichten van onderhandelingen, maar concentreert ze eerder op andere kwesties waar een compromis realistischer kan worden bereikt. Het is een manier om de partijen te helpen de realiteit onder ogen te zien, eerder dan vast te houden aan onrealistische bekrompen dromen. Ironisch genoeg heeft u de Palestijnen een plezier gedaan door van hen te eisen dat ze zich richten op de realiteit dat ze geen spiegelbeeld zijn van Israël, dat als ze serieus willen zijn over het bereiken van een staat, ze rekening moeten houden met de relatieve realiteit die zij zelf hebben geholpen te maken.

Als we vandaag in de regio rondkijken, zien we ontwikkelingen die 10 jaar geleden fantastisch, slechter en belachelijk zouden hebben geklonken. En toch zien we vandaag veel van de traditionele tegenstanders van Israël een nieuw pragmatisme benaderen met een realistisch gevoel dat het niet Israël is dat hen bedreigt, maar een ander moslimland, Iran. Uw beslissing moet gezien worden in de context van deze nieuwe realiteit, en de kansen die het kan voorspellen. Die kansen worden mogelijk gemaakt wanneer we duidelijker, nauwkeuriger en minder reflexief afhankelijk zijn van overtuigingen die geen succes kenden.

Nogmaals bedankt voor het nemen van een voelbare stap naar een betere realiteit in onze regio. Alle mensen die een verlangen delen naar een vreedzame oplossing tussen Israël en Palestina moeten mijn dankbaarheid herhalen.

Hoogachtend,
Douglas Altabef
Voorzitter van het Bestuur, Im Tirtzu


Video: IM Tirtzu- Bouwen aan de Zionistische droom