Fatah-Hamas verzoeningsakkoord: Verzet als een uitdrukking van geloof

De mogelijke verzoening tussen Fatah en Hamas heeft de vraag opgeworpen om Hamas te ontwapenen van zijn verzetswapens. Maar die wapens zijn slechts een fysieke manifestatie van het idee van verzet. Zelfs als de wapens worden gedemonteerd, blijft het idee bestaan.

Hamas is in feite een acroniem van Ḥarakat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah (Islamitische Verzets Beweging). De term “al-Muqāwamah” wordt in het Engels als “verzet” of “weerstand” vertaald, maar een deel van de betekenis ervan gaat verloren in de vertaling. Het concept in het Arabisch, met zijn religieuze bagage, is breder dan de actieve manifestaties van daadwerkelijke weerstand.

In essentie drukt het idee van verzet de plicht uit van de gelovige om te handelen om een ​​eeuwige religieuze visie te bevorderen. De filosoof Maimonides (bijnaam van de sefardische rabbijn Moses Ben Maimon “Rambam” 1135-1204), wiens filosofie werd gevormd tegen de achtergrond van de islamitische filosofie, beschrijft de manier waarop acties van een enkele persoon het hele universum kunnen beïnvloeden:

“Elke dag moet een persoon naar de wereld kijken doorheen een gelijke balans tussen verdienste en zonde. Een enkele daad van hem zal op de een of andere manier de weegschaal doen kantelen.” (Maimonides, Wetten van Teshuva, Hoofdstuk 3)

Een westerling, die rationeel kijkt naar de toewijding van iemand die gelooft in de verplichting om deel te nemen aan een strijd, kan dit verschijnsel misschien niet begrijpen. Majoor-generaal Yitzhak Ben Israel schreef dit bijvoorbeeld over de nederlaag van ISIS: ‘Terreur is uiteindelijk een ineffectieve en zelfs domme strategie. Het kan kwetsen en pijn doen, maar wanneer het voorbij een bepaald punt gaat, activeert het feitelijk een zelfdestructief mechanisme en ondermijnt het zijn eigen doelen.”

Ben-Israel’s lineaire waarneming van het strategische falen van ISIS’ “weerstand”, negeert de pragmatische religieuze dimensie die de realiteit als niet-lineair beschouwt. De kracht van iemands acties en opoffering heeft het potentieel om de werkelijkheid van de verwachte koers af te leiden. Het is precies volgens het hedendaagse begrip, geïnspireerd door de chaostheorie, dat dit concept kan worden verklaard. Als het klapperen van de vleugels van een vlinder uiteindelijk een tyfoon in Florida kan veroorzaken als gevolg van een reeks gebeurtenissen, kunnen de acties van een persoon in zijn strijd ook een ketting van wereldveranderende gebeurtenissen tot stand brengen.

Mahmoud Bouazizi, bijvoorbeeld, die zichzelf in Tunis op 4 januari 2011 in brand stak als protest en – in een reeks convergerende omstandigheden – de Arabische lente initieerde Dit was een niet-lineaire gebeurtenis en daarom onvoorspelbaar: vele anderen zetten zichzelf in brand zonder protest. Yelena Businova, uit de nederzetting Kedumim (Samaria), verbrandde zichzelf in Netivot (nabij Gaza) tijdens de terugtrekking in de zomer van 2005. Wie herinnert zich zelfs haar naam nog?

Inderdaad, een gelovig persoon handelt anticiperend op iets in hun acties die de verwachte verandering teweeg zal brengen. Ze zijn zich ervan bewust dat dit verre van gegarandeerd is – en handelen toch uit plicht, in de overtuiging dat het volgens Gods wil zal worden voltooid. Deze logica kan omschreven worden als het pragmatische dialectische gedrag tussen twee kompassen. Eén, het kompas van visie, is gericht op een eeuwige religieuze en politieke visie. De tweede, het kompas van de werkelijkheid, stuurt de actie onder de condities van de realiteit. Visie is altijd niet onderhandelbaar. Het wordt niet in twijfel getrokken met betrekking tot de praktische redenering van weerstand, maar eerder de methode en de timing voor actie om de visie te bevorderen.

De nieuwe principesverklaring van Hamas, die begin mei 2017 werd geformuleerd, zit gevangen in deze spanning. Aan de ene kant verklaren ze: “Palestina is een verzet dat zal voortduren tot aan de bevrijding en terugkeer … Palestina binnen zijn grenzen – van de Jordaan in het oosten tot aan de Middellandse Zee in het westen … is een territoriale eenheid die niet deelbaar is en is het land van het Palestijnse volk.” Dit is de visie als eeuwige imperatief. Daar tegenover staat er: “Hamas gelooft in pluralisme, democratie, nationaal partnerschap, aanvaarding van de ander en het creëren van een dialoog op een manier die de eenheid tussen haar gelederen versterkt en de gezamenlijke actie versterkt om de nationale doelen en ambities van het Palestijnse volk te verwezenlijken.”

Dit is de achtergrond voor het begrijpen van de woorden van Dr. Maher Salah, die onlangs tot hoofd van Hamas in het buitenland werd benoemd: “Verzet is de basis van de identiteit van Hamas.” Hij doelde niet alleen op wapens.

door Gershon Hacohen


Maj. Gen. (res.) Gershon Hacohen is een senior onderzoeksmedewerker in het Begin-Sadat Centrum voor Strategische Studies (Besa). Hij diende tweeënveertig jaar in de IDF. Hij voerde het bevel over troepen in gevechten met Egypte en Syrië. Hij was vroeger een korpscommandant en commandant van  militaire colleges van de IDF. BESA Centre Perspectieven Papieren, zoals deze, worden gepubliceerd door de vrijgevigheid van de familie Greg Roshandler.

Bronnen:

♦ naar een artikel van Gershon Hacohen “Fatah-Hamas Reconciliation: Resistance as an Expression of Faith” van 5 december 2017 op de website van BESA Center Perspectives No. 672