Abbas onder druk van de Saoedi’s om Trump’s ‘ultieme’ vredesvoorstel te accepteren

Ondanks dat alle pogingen om een ​​oplossing te vinden voor het Israëlisch-Palestijnse conflict de afgelopen jaren telkens op niets uitliepen, lijkt de huidige Amerikaanse regering onvermurwbaar inspanningen te leveren om tot een vreedzame oplossing te komen. Ook Saoedi-Arabië, dat al altijd een sleutelrol heeft gespeeld in het vredesproces en dat zich tegenwoordig comfortabel wentelt in het gezelschap van de VS én Israël, wil in deze kwestie andermaal het laken naar zich toetrekken.

Plaatje hierboven: PA president Mahmoud Abbas dreigt zich terug te trekken uit het vredesproces dat niet eens werd herop gestart en waarvan hij vooraf reeds geweigerd heeft om eraan deel te nemen! Ploink! [bron: Stand With Us] 

Op 6 november werd president Mahmoud Abbas opgeroepen om een ​​dringend bezoek te brengen aan Saoedi-Arabië, waar hem werd verteld dat de Amerikaanse regering een nieuwe blauwdruk heeft ontwikkeld om een ​​eind te maken aan het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs door middel van een “ultieme deal” die hem werd aangeboden door de VS President Donald Trump en zijn team op basis van het vreedzame principe van de tweestatenoplossing.

Volgens de Al-Quds Al-Arabi-krant bracht het lek van goed geïnformeerde Palestijnse bronnen aan het licht dat Abbas tijdens zijn bezoek aan Saudi-Arabië van de Saoedische bemiddelaar kroonprins Mohammed bin Salman een Amerikaans aanbod ontving om “alleen op papier” een Palestijnse staat te stichten, zonder dat een dergelijke staat soeverein is of de mogelijkheid heeft om beslissingen van welke aard dan ook te nemen.

In ruil daarvoor zouden de bouw van Israëlische nederzettingen worden bevroren, zouden economische stimulansen voor eventuele vestiging  van Arabieren in Area C conform de Oslo Akkoorden worden verstrekt en zou de circulatie aan de grensovergang van Karame met Jordanië en de grensovergang bij Rafah met Egypte worden versoepeld en vereenvoudigd.

Hiermede lijken de Saoedi’s duidelijk af te wijken van het Arabisch Intiatief voor de Vrede van 27 maart 2002, toen de 22 lidstaten van de Arabische Liga op voorstel van Saoedi-Arabië unaniem een alomvattend voorstel goedkeurden dat beloofde een einde te maken aan het Arabisch-Israëlisch conflict. Echter, het voorstel werd prompt verworpen door Israël omdat in het voorstel van de Joodse staat een massieve terugtrekking werd geëist en het de terugkeer van miljoenen nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen moest accepteren in ruil voor een vage belofte op papier tot normalisering van de betrekkingen met de Joodse Staat door de staten van de Arabische Liga. Zoals bekend verwerpen de Palestijnen keer op keer elk vredesakkoord waarin het zogenaamde ‘Recht op Terugkeer’ ontbreekt.

Overigens was het de Arabische Liga die ervoor gezorgd heeft dat de Palestijnse vluchtelingen geen staatsburgerschap kregen in de Arabische landen; het was de Arabische Liga, die tot een economische boycot tegen Israël heeft besloten en geldt tot op de dag van vandaag; en het is de Arabische Liga, die tot op de dag van vandaag literatuur vervuld van de meest denkbare vreselijke hetze tegen de Joodse staat publiceert. Ja, tot op de dag van vandaag verbreidt de Arabische Liga de “Protocollen van de Wijzen van Sion” en gelijksoortige antisemitische werken. De leden van de Liga accepteren Israël niet en wijzen iedere verzoening van de hand. Ondanks de verzoeken van de Amerikanen weigeren ze zelfs gestes van goede wil tegenover Israël, aldus Guy Bechor.