Erkenning Jeruzalem: ‘Een historisch besluit waarop we 70 jaar hebben gewacht’

Plaatje hierboven: Jeruzalem, maandag 22 mei 2017. President Donald Trump werd de eerste als dusdanig zetelende Amerikaanse president die de Kotel (Klaagmuur) bezocht op de Tempelberg in Jeruzalem, de heiligste plek voor de Joden in de wereld.

Marc Zell, een Israëlisch-Amerikaanse advocaat en voorzitter van de Republicans Overseas Israel (pro-Republikeinse vertegenwoordiging in Israël), leek bijzonder enthousiast over Trump’s besluit om Jeruzalem te erkennen en de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Zell noemde Trump’s besluit zowel “historisch als daramtisch” met een heleboel politieke en wettelijke consequenties.

“Om 20.00 uur, zal de VS na 70 jaar haar beleid veranderen,” zei hij, erop wijzend dat 12 voormalige Amerikaanse presidenten niet de moed hadden om dit te doen en weigerden Jeruzalem te erkennen. “Wat Trump nu doet is enorm. De verhuis van de ambassade zal komen en hij kan die morgen al verplaatsen, alleen door simpelweg de naamplaat te wisselen met die van het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem.”

Zell benadrukte dat de verhuizing van de ambassade niet onmiddellijk zal gebeuren, omdat Trump “babystapjes” zal willen zetten. Volgens Amerikaanse functionarissen zal Trump de verklaring ondertekenen die de verhuis van de ambassade met nog eens zes maanden uitstelt, om aldus wat tijd te winnen die nodig is om de diensten in Tel Aviv naar de nieuwe kantoren in Jeruzalem te verhuizen:

“Het zal komen. Hij heeft het beloofd en het zal gebeuren. Hij wilde dit al lang geleden doen, maar hij deed het niet omdat hij wilde zien of de regio een coalitie zou vormen tegen de echte dreiging – Iran. De ambassade zou morgen verplaatst kunnen worden. Het zal moeilijk zijn voor de Palestijnen om dit te accepteren, dus geeft Trump het Arabische publiek enige tijd om te begrijpen wat er gebeurt en dat er een positieve verandering is. Hij wil het hele systeem niet choqueren, hij wil dit met wijsheid doen. Ik feliciteer hem hiervoor en ik feliciteer hem met zijn moed. We hebben zeventig jaar gewacht.”

Reacties op het aangekondigde besluit van The Donald om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, blijven intussen tegen lichtsnelheid van overal toestromen, in het bijzonder de negatieve dan. Maar die vreselijk giftige en hatelijke commentaren kan u in duizendvoud elders lezen in de mainstream media, die per definitie anti-Israël zijn, onder het mom van vermeend pro-Palestinisme.