Tien goede redenen om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël

Plaatje hierboven: Jeruzalem in 1839 uit ‘Im Heiligen Land’ – Reisebilder von David Roberts – Uitgeverij RGA-Verlag 1991

  1. Jeruzalem is sinds 1950 de officiële hoofdstad van de staat Israël en het centrum van zijn regering. Jeruzalem is de zetel van de Israëlische president, Knesset en het Hooggerechtshof, en de site van de meeste ministeries en sociale en culturele instellingen. Jeruzalem is het oude spirituele centrum van het Jodendom en wordt ook door de leden van andere religieuze religies als een heilige stad beschouwd. Israël beschermt de heilige plaatsen van alle religies.

  2. In 1967 verwierp Jordanië waarschuwingen uit Israël en opende een agressieve oorlog tegen Israël door Jeruzalem te bombarderen. Als reactie en ter zelfverdediging veroverde Israël Oost-Jeruzalem, toen gecontroleerd door Jordanië.

  3. Als zodanig is de status van Israël in Oost-Jeruzalem volledig legitiem en wettig en aanvaard door de internationale gemeenschap onder het internationaal recht van gewapende conflicten.

  4. De eenwording van Jeruzalem in 1967 door Israël door de uitbreiding van zijn wetgeving, jurisdictie en bestuur naar Oost-Jeruzalem, hoewel niet aanvaard door de internationale gemeenschap, veranderde niet de wettelijkheid van de aanwezigheid en status van Israël  en bestuur van de stad.

  5. De Verenigde Staten hebben consequent verklaard dat de kwestie van Jeruzalem door onderhandelingen moet worden opgelost als onderdeel van een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vredesregeling.

  6. Talloze door de politiek gegenereerde resoluties en verklaringen van de VN, UNESCO en anderen, die proberen de lange geschiedenis van Jeruzalem te herzien en te vervormen en de fundamentele religieuze, wettelijke en historische rechten van het Joodse volk en de staat Israël in Jeruzalem te ontkennen, hebben geen wettelijke status en zijn niet bindend. Ze vertegenwoordigen niets meer dan de politieke standpunten van die staten die hebben gestemd om ze te adopteren

  7. De PLO en Israël zijn in de Oslo-akkoorden overeengekomen dat ‘de kwestie van Jeruzalem’ een onderhandelingskwestie is met betrekking tot permanente status die alleen kan worden opgelost door directe onderhandelingen tussen hen om hun respectieve claims te regelen. De Amerikaanse president, evenals de presidenten van de Russische Federatie en Egypte, de koning van Jordanië, en de officiële vertegenwoordigers van de EU behoren tot de ondertekenaars als getuigen van de Oslo-akkoorden.

  8. Noch VN en UNESCO resoluties, noch verklaringen door regeringen, leiders en organisaties kunnen een oplossing voor de kwestie van Jeruzalem opleggen, noch kunnen zij dicteren of vooruitlopen op de uitkomst van dergelijke onderhandelingen.

  9. Door de feiten te erkennen dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en te erkennen dat het plaatsen van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem het soevereine privilege van de Verenigde Staten zijn,  zal dit op geen enkele wijze het vredesonderhandelingsproces schaden of beïnvloeden. Ze zouden een erkenning zijn van een al lang bestaande feitelijke situatie en een rechtzetting van een historisch onrecht.

  10. Verklaringen van de koning van Jordanië, het Palestijnse leiderschap en de Arabische leiders dat de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël of het lokaliseren van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem het vredesproces in gevaar brengt en een golf van geweld brengt, zijn niets anders dan loze dreigementen en ongelukkige pogingen om een soevereine overheid te bedreigen en hiertegen aan te zetten tot haat. Toegeven aan dergelijke bedreigingen van geweld en terrorisme zou een gevaarlijk precedent en een teken van zwakte zijn.

Video: “Recognizing Jerusalem as Israel’s Capital
Will not Damage the Peace Process”


Bronnen:

♦ naar een artikel “Ten Reasons for Recognizing Jerusalem as the Capital of Israel” door ambassadeur Alan Baker van 5 december 2017 op de website van het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA)