De media en Karl Lagerfeld´s blootleggen van het islamitisch antisemitisme in Duitsland

In hoeverre vertelde de top-designer Karl Lagerfeld (foto) de waarheid, toen hij bondskanselier Angela Merkel in het programma “Salut les Terriens!” (Hallo aardbewoners!) op 11 november op Kanaal 8 vanwege haar politiek van de open grenzen voor vluchtelingen aanviel? Hij stelde vast dat men – zelfs al liggen hier tientallen jaren tussen – niet miljoenen Joden kan doden om dan later miljoenen van hun ergste vijanden binnen te halen. Lagerfeld voegde er aan toe: “Ik ken iemand in Duitsland, die een jonge Syriër opnam. Deze Syriër zei: ´Het beste dat Duitsland uitvond, was de Holocaust.´ De jonge man werd voor de deur gezet.”

Lagerfeld merkte eveneens op dat Merkel al miljoenen immigranten had, die goed geïntegreerd zijn en het daarom niet nodig zou hebben nog eens miljoenen op te nemen, “om na de Griekse crisis haar imago als boze stiefmoeder te willen verbeteren.”

Lagerfeld´s uitlating kan als in de kern waar, maar ook deels verdraaid samengevat worden. De belangrijkste waarheid – behalve de duidelijke opmerking over Duitsland´s moorddadige gedrag tijdens de Holocaust – bestaat erin dat het naar Duitsland brengen van een enorm aantal moslims uit hoofdzakelijk Arabische landen betekent dat een groot deel van hen in verschillende mate antisemitisch is.

De verdraaiing in zijn uitlatingen bestaat erin dat de miljoenen zich al in Duitsland bevindende immigranten goed geïntegreerd zouden zijn. Tot hen behoort een aanzienlijk aantal dat niet wil integreren. De aandeel antisemieten onder hen is vermoedelijk eveneens hoog. Je zou er aan kunnen toevoegen dat de situatie in Duitsland, wat betreft het antisemitisme onder islamitische immigranten, zich niet dramatisch onderscheidt van die in andere Europese landen zoals Frankrijk.

Midden november werd er een onderzoek over antisemitisme in Hessen gepubliceerd. Het stelde vast dat het aantal daders onder rechts-extremen en moslims het allerhoogst is en zich ongeveer op hetzelfde niveau bevinden. En dat ondanks het feit dat beide relatief kleine groepen van de Duitse bevolking zijn. Het onderzoek is daarom nog een steunpilaar van de kern van Lagerfeld´s uitlating.

Veel media beperkten zich ertoe om alleen te berichten wat Lagerfeld zei. Het zou voor hen moeilijk zijn geweest om dit te becommentariëren zonder toe te geven dat islamitisch antisemitisme in Europa wijdverbreid is en dat het in zijn extreme vormen gewelddadig en vaak dodelijk is. Des te meer, toen alle in Europa om ideologische redenen vermoorde Joden van de nieuwe eeuw door moslims werden vermoord. Om wijdverbreid islamitisch antisemitisme toe te geven wordt in Europa door diegenen die zichzelf “progressief” noemen vaak als politiek incorrect beschouwd. Het te negeren wanneer men over Lagerfeld´s uitlatingen discussieert, zou echter het extreme goedpraten van de haat door de media openbaren.

Desondanks hebben enkele mediaorganen er geen probleem mee Lagerfeld aan te vallen, terwijl zij het islamitisch antisemitisme negeerden of bagatelliseerden. Zo´n medium was de “New York Times”. Zij gaat met Lagerfeld om zoals de boulevardpers dat zou doen en verbande het onderwerp in haar modekatern. Daar schreef haar verslaggeefster Valeriya Safronova: “Karl Lagerfeld, de creatieve directeur van Chanel en Fendi, staat bekend om zijn tactloze en beledigende commentaren.” Daarna haalde ze een selectie van eerder door hem gedane uitlatingen aan, die geen betekenis hadden voor zijn bewering met betrekking tot islamitisch antisemitisme en de Duitse bereidheid antisemieten te laten immigreren.

Safranova schreef daarna over Lagerfeld´s uitlatingen: “Zijn nieuwste moment van onverklaarbare gevoelige uitlatingen kwam op zaterdag.” De mediawatch organisatie CAMERA heeft door de jaren heen honderden, zo niet duizenden voorbeelden van de eenzijdigheid en manipulaties van de “New York Times” gepubliceerd. Aan haar verzameling kan ze zo het artikel van Safranova toevoegen.

Een minder belangrijk Amerikaans nieuwsmedium dat het lukte om Lagerfeld aan te vallen, terwijl het islamitisch antisemitisme in Duitsland bagatelliseerde, was “Salon”, een aanzienlijke linkse nieuws- en opiniesite. De plaatsvervangend redacteur cultuur gebruikte meer dan duizend woorden om te zeggen dat Lagerfeld voor hetgeen hij is, veroordeeld en bestraft zou moeten worden, want hij zou een islamofoob zijn.

De vermoedelijk grootste manipulator van het thema was de Duitse privézender RTL met zijn magazine “Exclusiv”. RTL-journalist Marc Sterzenbach vroeg zich af waarom Lagerfeld zich zo uitliet. Zijn antwoord: “In werkelijkheid bevindt de onderneming Chanel, waar hij voor werkt, zich vast in joodse handen. Eigenaar is de familie Wertheimer.” De krant “Die Welt” schreef dat RTL “klassieke antisemitische clichés over de zogenaamde ´joodse wereld-samenzwering´ gebruikte.”

Voor diegenen die niet begrepen hebben wat dit laatste inhield, werd het door de joodse schrijver Henryk Broder in een ander artikel in de zelfde krant uitgelegd. Hij schreef: “Nog nooit heeft het in geroddel, in prominenten en hun problemen gespecialiseerde magazine het religieuze lidmaatschap van welke familie dan ook tot onderwerp gemaakt die een onderneming leidt waarvoor de een of andere prominent werkt. Terwijl zich ettelijke mode- en cosmeticaondernemingen ´vast in joodse handen bevinden´, wat bij RTL tot nu toe noch opgevallen is noch iemand gestoord heeft.”

Na zijn kritiek verontschuldigde RTL zich. De zender gaf toe het aan “semantische gevoeligheid” te hebben laten ontbreken. Hij verklaarde dat zijn woordkeuze “geenszins de instelling van de schrijver en natuurlijk niet die van de zender zou weerspiegelen.”

Het wellicht beste commentaar was te vinden in de Oostenrijkse “Wiener Zeitung”. Haar gastcommentator Christian Ortner schreef onder de kop “Kan de waarheid ophitsing zijn?”: “Met het feit dat de welkomstcultuur van 2015 hoge kosten, ernstige sociale problemen en aanzienlijke vrouwenvijandigheid met zich heeft meegebracht, kunnen de voormalige voorstanders waarschijnlijk nog net leven – maar om te bekennen nu ook antisemitisme veroorzaakt te hebben, is juist in Oostenrijk en Duitsland onverdraaglijk. Ook en juist, omdat het klopt.”

Honderden mensen dienden bij de Franse autoriteit voor mediatoezicht (CSA) een klacht in over Lagerfeld´s uitlatingen, die nu de hete aardappel in handen heeft. Mocht zij het kapitale islamitisch antisemitisme niet noemen, dan zal ze zich blootstellen aan terechte kritiek. De CSA heeft echter rijkelijk veel tijd om erover na te denken wat ze wil zeggen, omdat ze een gigantische berg klachten over andere uitzendingen moet afhandelen.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Die Medien und Karl Lagerfelds Offenlegung des muslimischen Antisemitismus in Deutschland op de site van Heplev van 27 november 2017

bron-logo

Een gedachte over “De media en Karl Lagerfeld´s blootleggen van het islamitisch antisemitisme in Duitsland

Reacties zijn gesloten.