1500 jaar oude mozaiekvloer in oude Georgische kerk ontdekt nabij haven van Ashdod

Een verbluffende 1500 jaar oude mozaïek werd ontdekt in een Georgische kerk uit de Byzantijnse periode werd ontdekt in de Israëlische havenstad Ashdod, volgens een artikel van Daniel K. Eisenbud in The Jerusalem Post van enkele dagen geleden: “De goed bewaard gebleven overblijfselen van een 1500 jaar oude gekleurde mozaïekvloer uit een Georgische kerk of klooster werden opgegraven tijdens een opgraving in de kustplaats Ashdod, kondigde deze week de [Israëlische] Antiquiteiten Autoriteit aan”.

De mozaïek werd ontdekt tijdens de recente opgravingssessie (9 juli-6 augustus 2017), onder de leiding van Dr. Alexander Fantalkin van het departement Archeologie en Antieke Nabije Oosten Beschavingen van de Universiteit van Tel Aviv, en professor Angelika Berlejung van de Universiteit van Leipzig. Het mozaïek bevat “een herdenkingstekst van vier regels in het Grieks die gewijd zijn aan de bouwer van de structuur, bisschop Procopius,” aka Procopius van Caesarea (ca. 500-554).

Ook het jaar van de constructie wordt op de mozaïek vermeld, gebaseerd op de Georgische kalender, met in oud-Grieks de vermelding: “[Bij de gratie van God (of Jezus) werd dit werk gedaan vanuit de stichting onder Procopius, onze allerheiligste en meest heilige bisschop, in de maand Dios van de 3de inductie, in het jaar 292″. Omgerekend door Dr. Leah Di Segni, die verbonden is aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, gaat deze Georgische datum terug tot 539 na Chr. “Dit was vele jaren vooraleer deze [kalender] in Georgië zelf werd gebruikt,” vertelde Dr. Segni.

Archeologist Sa’ar Ganor van het district Ashkelon merkte op dat aangenomen wordt dat in Ashdod-Yam destijds de grootste Joodse gemeenschap van Georgische origine leefde van de wereld. Sa’ar Ganor vertelde:

“Bewijzen van de aanwezigheid van werkelijke Georgiërs in het land van Israël, gaan terug tot in de Byzantijnse periode, tientallen kilometers verwijderd van Ashdod, [evenals in] Jeruzalem en zijn omgeving. Deze openbare structuur, die nu pas aan het licht komt, maakt deel uit van een uitgebreid archeologisch complex in het zuidelijke deel van de moderne Ashdod. We zijn nu hard aan het werk om extra fondsen op te halen om de archeologische opgraving van Ashdod-Yam voort te zetten. Maar dit is de eerste keer dat een Georgische kerk of klooster is ontdekt aan de Israëlische kust.”

Volgens de informatie van de archeologen en conform historische bronnen, wordt aangenomen dat ook de Georgische koninklijke prins Peter de Iberiër (ca. 417-491), voor zijn dood in Ashdod-Yam heeft geleefd. Prins Peter werd geboren in het antieke Georgische Koninkrijk van Iberia in het oosten van Georgië. Iberia, dat in het westen grensde aan het legendarische koninkrijk Colchis (gesticht in de 13de eeuw v. Chr.), floreerde van ca. 302 v. Chr. tot ca. 580 na Chr.

De prins bouwde in Bethlehem het allereerste Georgische klooster en werd bisschop van Maiuma (of Maiumas), een havenstad uit de antieke tijd aan de kust nabij Gaza. Ook in Jeruzalem, in de wijk Nayot, bevindt zich een Georgisch klooster met name het Klooster van het Kruis, dat in de 11de eeuw werd gebouwd door koning Bagrat IV van Georgië (1027-1072).

Georgisch christendom
Een paar eeuwen voordien, tijdens de regeerperiode van de 22ste koning van Iberia (Oost-Georgië), Mirian III van Iberia (284–361), werden de koning en zijn vrouw koningin Nana van Iberia alsook de leden van de adel, omstreeks 317 bekeerd tot het christendom. Die gebeurtenissen worden gerelateerd aan de missie van de heilige Sint Nino uit Cappadocië (centraal Turkije) ten tijde van het christen Byzantijnse Rijk.

Sint Nino (ca. 280-332) reisde sinds 303 na Chr. doorheen het koninkrijk Iberia om overal het christendom te prediken en zou in 317 na Chr. het koningskoppel Mirian III en Nana van Iberia bekeerd hebben. Enkele jaren na haar dood werd in 337 het christendom officieel uitgeroepen tot staatsreligie, waarmee Georgië het eerste land in de wereld werd waar het christendom de religie van de staat was.

Sint Nino’s periode 303-337 in Iberia viel niet toevallig samen met de regeerperiode (306 tot 337)  van de Romeinse keizer Constantijn de Grote en de stichting van Constantinopel (thans Istanboel) in 324 als hoofdstad van het Byzantijnse Rijk en van de oosterse kerk, de Christen-Orthodoxie . Tijdens zijn regering liet keizer Constantijn overal in het keizerrijk het christendom legaliseren en bekeerde zich kort voor zijn dood tot het christendom. Pas in het jaar 380 na Chr. werd het christendom officieel staatsreligie in het hele Romeinse Rijk.

Constantinopel zal de oosterse christen kerk vertegenwoordigen tot aan het Schisma van 1054 wanneer de oosterse Christen-Orthodoxe Kerk (met inbegrip van de Georgische) zich zal losmaken van de westerse Roomse Katholieke Kerk (RKK).

Hieronder enkele plaatjes van de vloer van de Georgische kerk in Ashdod – klik op de plaatjes voor een groter beeld [beeldbron:  Anat Rasyuk/J-Post]

Video: Een kleurrijke mozaïekvloer met een inscriptie van ongeveer 1500 jaar oud werd onlangs blootgelegd in Ashdod. Commentaar in het Hebreeuws


Bronnen:

  • naar een artikel in Georgia Today nr. 1002/106 van 28 november 2017
  • naar een artikel van Daniel K. Eisenbud in The Jerusalem Post van 23 november 2017