Palestijnse religieuze leiders zeggen dat Israël achter aanslag op Egyptische moskee zit

De Palestijnse terreurgroepen in Gaza, Islamitische Jihad en Hamas die beide uitlopers zijn van de [Egyptische] Moslim Broederschap, en ideologische neven van ISIS (IS of Daesh], geven Israël de schuld van de gruwelijke terreuraanslag tegen een Soefi-moskee in Egypte waarbij meer dan driehonderd doden vielen.

“Als je leugens maar vaak genoeg herhaalt krijgen ze na verloop van tijd de schijn van waarheid,” zei wijlen Rijkspropagandaleider Joseph Goebbels (1897-1945), aka de rechterhand van Adolf Hitler. Zoals iedereen weet gaat aan Jodenmoord altijd een Grote Leugen vooraf.

Israël integendeel, verklaarde zich solidair met Egypte na het bloedbad dat werd aangericht door Wilayat Sinai (ISIS) en riep de Arabische landen op om tijdelijk hun geschillen op te bergen en samen met Israël de islamistische terreur in de regio te bestrijden. Na de aanslag werd de grensovergang te Rafah tussen Egypte en Gaza niet heropend zoals nochtans eerder was aangekondigd. De Palestijnse terreurorganisaties zagen de bui hangen en een aantal religieuze leiders in Gaza hielden het voorbije weekeinde een bijeenkomst om te reageren op de recente aanslagen.

Gazaanse terreurgroepen zijn erg gevoelig om Egypte te verontrusten omdat de grensovergang bij Rafah belangrijk is voor reizen en Egypte heeft de Gazaanse terreurgroepen de schuld gegeven van het bewapenen van Sinaï-terreurgroepen. Het lijkt erop dat de Islamitische Jihad en mogelijk Hamas betrokken waren bij het samenbrengen van deze dringende vergadering om onder het toeziende oog van Egypte meer afstand te nemen van de islamistische terreurgroepen die zich verschuilen in de noordelijke Sinaï aan Egyptische zijde.

Het hoofdthema van de verklaringen van de Gazaanse religieuze leiders was dat het doel van deze aanvallen was om “chaos in de Egyptische Republiek te creëren en het in afzonderlijke entiteiten te veranderen ten dienste van de vijanden van de islamitische religie, in het bijzonder de Israëlische entiteit”. Sjeik Abdul Fattah Hajjaj, hoofd van de Iqra Charity Association, zei: “deze moord en terreur gericht tegen Egypte roept vragen op over de doelstellingen van die terroristische groeperingen die enkel de Zionistische vijand dienen.”

Sjeik Nimer Abu Aoun zei namens zijn mede islamitische sjeiks: “We zijn vrijgesproken van de criminele handeling die gericht was tegen Egypte en het Arabisme en deze terroristische daad is verboden in de islam” en riep op tot “Liefde, samenwerking, harmonie en verdraagzaamheid onder de zonen van de Arabische en Islamitische natie omdat de islamitische religie één religie is voor alle mensen.” Hij zei dat de aanval “een samenzwering was die werd uitgevoerd door de vijanden van de islam  tegen Egypte, zijn volk en zijn leger”.

Sjeik Samih Hajjaj, de algemeen directeur van de Azhar Instituten in Palestina, zei dat de aanslag bedoeld was “om het grote leger, dat gevreesd wordt door Israël, te verzwakken en om de economische en sociale plannen van Egypte te dwarsbomen”.  Houdt er rekening mee dat de media in Gaza, inclusief de religieuze media, overloopt van oproepen tot geweld en moord op Israëliërs en Joden in het algemeen. Maar die oproepen richten zich meestal niet tegen andere moslims of moslimlanden.

Een teken van volwassenheid is het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor dingen. ISIS, Al Qaida en andere terreurgroepen ontsproten niet uit een vacuüm – hun oprichters waren allemaal leden van de Moslim Broederschap, net zoals de grondleggers van Hamas en de Islamitische Jihad dat ook zijn. Voor zover ik weet bestaat er geen verschil in hun interpretaties van de Koran.

Door te beweren dat deze door ISIS en ISIS geïnspireerde aanvallen echt worden uitgevoerd namens Israël (of, zoals Iran zegt, de VS), doet de moslimwereld in weze helemaal niets om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Integendeel, ze proberen afstand te nemen van deze groepen – omdat ze weten dat hun eigen steun voor de terreur niet zover verwijderd is van die van ISIS en Al-Qaida en ze hebben geen ideologische poot om op te staan.


Bronnen: naar een bericht van EoZ “Palestinian religious leaders say Egyptian mosque attack is a Zionist plot” van 26 november 2017.