In 1922 verklaarden de 51 lidstaten van de Verenigde Naties unaniem: ‘Palestina is Joods’

Op 24 juli 1922 stelde de Volkenbond het Mandaat voor Palestina vast. Door dit mandaat werd destijds een gebied, Palestina, aangewezen voor het Joodse volk. De voltallige Volkenbond (opgericht op 25 januari 1919 en de directe voorloper van de Verenigde Naties), verklaarde unaniem op 24 juli 1922 aldus:

“Onder de overweging dat de historische band van het Joodse volk met Palestina wordt erkend en een gegronde reden is voor het herstel van hun nationale tehuis in dat gebied.”
“Whereas recognition has been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country.”

De 51 lidstaten van de toenmalige Volkenbond waren op 24 juli 1922:

Albanië, Argentinië, Australië, België, Bolivië, Brits Indië (Indië), Bulgarije, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denemarken, El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, G-H Luxembourg, Griekenland, Guatemala, Haïti, Honduras, Italië, Japan, Koninkrijk van Servië, Kroaten en Slovenen (thans aparte staten), Letland, Liberia, Litouwen, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Perzië (Iran), Peru, Polen, Portugal, Republiek China (Volksrepubliek China), Roemenië, Siam (Thaïland), Spanje, Tjecho-Slowakije (thans aparte staten Tsjechië en Slowakije), Unie van Zuid-Afrika, Uruguay, Venezuela, Verenigde Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Palestina is naam van een geografisch gebied, geen staat 
Palestina is een naam die door de Romeinen werd bedacht omstreeks 135 na Chr. en was afgeleid van een zeevolk dat leefde rondom de Egeïsche zee – de Filistijnen – en dat zich in de oudheid vestigde aan de kusten van Kanaän. De naam werd gekozen om de oude naam Judea te vervangen en Philistia stond aldus symbool voor het uitroeien van de Joodse soevereiniteit na de Joodse Opstanden tegen Rome (o.a de Revolte van Bar Kochba 132–136 na Chr.)

In de loop van tijd, werd de Latijnse naam Philistia verder verbasterd naar Palistina of Palestina. Palestina was nooit een soevereine onafhankelijke Arabische staat die niet behoorde tot om het even welk volk, noch onderscheidde een Palestijns volk zich van andere Arabieren gedurende de 1.300 jaar van islamitische heerschappij in Palestina onder het Arabische en Ottomaanse regime.

Historisch, vooraleer de Arabieren het concept van een Palestijns volk fabriceerden als een exclusief Arabisch fenomeen, bestond er geen dergelijke groep. Dit kan worden afgeleid uit de talloze officiële documenten van het Britse Mandaat, die inderdaad spreken over de Joden en de Arabieren van Palestina, maar niét over Joden en Palestijnen.

door Eli E. Hertz


Bronnen: naar een fragment uit een artikelMandate for Palestine – The Legal Aspects of Jewish Rights” van Dr. Eli E. Hertz, New York, VS, de stichter en voorzitter van de Amerikaanse infosite Myths and Facts.

Een gedachte over “In 1922 verklaarden de 51 lidstaten van de Verenigde Naties unaniem: ‘Palestina is Joods’

Reacties zijn gesloten.